Právní a regulatorní informace

Investovat znamená podstoupit riziko. Hodnota investic a příjem z nich mohou klesat i růst a investor může získat méně, než investoval. Historický výkon nevypovídá nic o budoucích výsledcích.

Společnost Standard Life Aberdeen plc je registrovaná ve Skotsku (SC286832) na adrese Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh EH1 2DH. www.standardlifeaberdeen.com.

Informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a popisují činnosti prováděné níže vyjmenovanými subjekty. Informace jsou tudíž jen oznamovací povahy a nedávají vzniknout žádné formě smluvního vztahu, ani je nelze považovat za nabídku nebo žádost o uzavření kontraktu na finanční instrumenty nebo poskytnutí investiční služby či aktivity. Nedochází tak k vydání jakékoliv záruky či přijmutí jakékoliv odpovědnosti za škodu vzniklou přímo či nepřímo v důsledku jednání čtenáře, osoby nebo skupiny osob na základě informací, názoru nebo odhadu uvedených na těchto webových stránkách.

Vezměte prosím na vědomí, že některé investice uváděné na těchto webových stránkách nejsou schváleny k uplatnění ve všech oblastech našeho působení. Přejete-li si získat více informací, obraťte se prosím na svou standardní kontaktní osobu nebo navštivte naše webové stránky www.standardlifeinvestments.com a www.aberdeen-asset.com.

Rizika investování:

Majetkové cenné papíry: Zahraniční cenné papíry mohou více fluktuovat, jejich ocenění může být složitější a mohou být méně likvidní než tuzemské cenné papíry. Podléhají různým účetním a kontrolním standardům a jsou vystaveny politickému a ekonomickému riziku. Na trzích rychle se rozvíjejících zemí mohou být rizika ještě vyšší.

Fixní příjem: Cenné papíry s fixním příjmem vykazují určitá rizika, zejména: úrokové riziko, kreditní riziko, riziko zálohy a prodloužení.

Nemovitosti: Investice do nemovitostí se mohou vyznačovat dalšími riziky ztráty vyplývajícími z povahy a volatility základních investic. Investice do nemovitostí jsou relativně málo likvidní a možnost měnit investice v reakci na změny ekonomických a jiných podmínek je omezená. Ceny nemovitostí mohou být ovlivněny různými faktory, zejména ekonomickým klimatem, podmínkami na trhu s nemovitostmi, úrokovými sazbami a regulací trhu.

Alternativy: Alternativní investice mohou vycházet ze spekulativních postupů, zahrnovat vysoký stupeň rizika a obecně jsou z důvodů restrikce převádění podílů považovány za nelikvidní. Investor může ztratit celou nebo podstatnou část své investice. Investoři musí vykazovat finanční stabilitu, dobrou informovanost / zkušenosti a ochotu podstoupit rizika takové investice.

Diverzifikace nemusí nutně přinést výnos nebo ochránit proti ztrátě.

Toto není úplný seznam nebo vysvětlení souvisejících rizik a investoři by si měli přečíst příslušné nabídkové dokumenty a poradit se se svými investičními poradci.

Tyto webové stránky mohou být šířeny následujícími přidruženými firmami společnosti Aberdeen Asset Management v příslušných zemích:

Ve Spojených státech amerických je Aberdeen Standard Investments™ marketingovým názvem pro následující přidružené, registrované investiční poradce: Aberdeen Asset Management Inc., Aberdeen Asset Managers Ltd, Aberdeen Asset Management Ltd, Aberdeen Asset Management Asia Ltd a Aberdeen Capital Management, LLC.

Aberdeen Standard Investments™ je v Kanadě marketingovým názvem pro následující přidružené registrované investiční poradce: Aberdeen Asset Management Inc., Aberdeen Fund Distributors, LLC a Aberdeen Asset Management Canada Limited. Společnost Aberdeen Asset Management Inc. je registrována jako portfoliový manažer v kanadských provinciích Ontario, New Brunswick a Nova Scotia a jako správce investičních fondů v provinciích Ontario, Quebec a Newfoundland a Labrador. Společnost Aberdeen Asset Management Canada Limited je registrována jako portfoliový manažer v provincii Ontario. Společnost Aberdeen Fund Distributors, LLC působí ve všech provinciích a na všech teritoriích v Kanadě jako vyňatý tržní makléř (Exempt Market Dealer).

Aberdeen Standard Investments™ je marketingový název v Brazílii pro Aberdeen Asset Management Inc. a Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. je subjektem řádně registrovaným při CVM jako investiční manažer.

Spojené království, Norsko a země EU jsou obsluhovány společností Aberdeen Asset Managers Limited. Jsou schváleny a regulovány Úřadem pro finanční dohled Spojeného království. Sídlo: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG. Registrovány ve Skotsku pod č. 108419.

Švýcarsko je obsluhováno společností Aberdeen Asset Managers Switzerland AG (AAMS). Registrována ve Švýcarsku pod č. CH-020.3.033.962-7. Sídlo: Schweizergasse 14, 8001 Zurich. Schválena švýcarským Úřadem pro dohled nad finančními trhy (Financial Market Supervisory Authority, FINMA).

Globální trh Abu Dhabi (Abu Dhabi Global Market, ADGM) je obsluhován společností Aberdeen Asset Middle East Limited. Regulována Kontrolním úřadem pro finanční služby (ADGM Financial Services Regulatory Authority). Aberdeen Asset Middle East Limited, Al Sila Tower, 24th Floor, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, PO Box 5100737, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty.

Singapur je obsluhován společností Aberdeen Asset Management Asia Limited, registrační číslo 199105448E.

Hongkong je obsluhován společností Aberdeen International Fund Managers Limited. Tyto webové stránky nebyly přezkoumány Komisí pro cenné papíry a deriváty.

Čínská lidová republika je obsluhována společností Aberdeen Asset Management (Shanghai) Co., Ltd, jen v ČLR.

Austrálie a Nový Zéland jsou obsluhovány společností Aberdeen Asset Management Limited ABN 59 002 123 364, AFSL No. 240263. Na Novém Zélandu korporátním investorům pouze v souladu se zákonem o působení na finančních trzích z roku 2013 (Financial Markets Conduct Act 2013).

Malajsie je obsluhována společností Aberdeen Asset Management Sdn Bhd, číslo společnosti: 690313-D a společností Aberdeen Islamic Asset Management Sdn Bhd, číslo společnosti: 827342-W.

Thajsko je obsluhováno společností Aberdeen Asset Management Company Limited.

Japonsko je obsluhováno společností Aberdeen Investment Management K.K.

Taiwan by Aberdeen International Securities Investment Consulting Company Ltd (101Jin-Guan-Tou-Gu-Xin-Zi-Di No.33), který je provozován nezávisle, 8F, No.101, Songren Rd., Taipei City, Taiwan, Republic of China Tel: +886 2 87224500.

Tchaj-wan je obsluhován společností Taiwan by Aberdeen International Securities Investment Consulting Company Ltd (101Jin-Guan-Tou-Gu-Xin-Zi-Di No.33), která působí nezávisle, 8F, No.101, Songren Rd., Taipei City, Tchaj-wan, Čínská republika Tel: +886 2 87224500.

Tyto webové stránky mohou být šířeny následujícími firmami společnosti Standard Life Investments:

Společnost Standard Life Investments Limited je registrována ve Skotsku (SC123321) na adrese 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL. Společnost Standard Life Investments Limited je ve Spojeném království schválena a regulována Úřadem pro finanční dohled.

Společnost Standard Life Investments (Hong Kong) Limited je držitelem licence vydané Komisí pro cenné papíry a deriváty v Hongkongu, která společnosti i reguluje, a je 100% vlastněnou dceřinou společností společnosti Standard Life Investments Limited.

Společnost Standard Life Investments Limited (ABN 36 142 665 227) je založena ve Skotsku (č. SC123321) a je osvobozena od požadavku vlastnit australskou licenci k poskytování finančních služeb dle odstavce 911A(2)(l) zákona o obchodních korporacích z roku 2001 (Cth) („zákon“) v souvislosti s poskytováním finančních služeb definovaných v příloze A osvobozovacího instrumentu č. 10/0264 ze dne 9. dubna 2010 vydaného australskou Komisí pro cenné papíry a investice společnosti Standard Life Investments. Tyto finanční služby jsou poskytovány pouze korporátním klientům, jak jsou definováni v pododstavci 761G(7) zákona. Společnost Standard Life Investments Limited je schválena a regulována ve Spojeném království Úřadem pro finanční dohled v souladu se zákony Spojeného království, které se liší od australských zákonů.

Společnost Standard Life Investments Limited, společnost registrovaná v Irsku (904256) na adrese 90 St Stephen’s Green Dublin 2, je ve Spojeném království schválená a regulovaná Úřadem pro finanční dohled.

Společnost Standard Life Investments (USA) Limited je registrovaná jako vyňatý tržní makléř (Exempt Market Dealer) při Komisi pro cenné papíry provincie Ontario a jako investiční poradce při americké Komisi pro cenné papíry a burzy. Společnost Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited je registrována jako investiční poradce u americké Komise pro cenné papíry a burzy.

Společnost Standard Life Investments (Japan) Limited, společnost registrovaná u ředitele místního finančního úřadu v Kanto (podnikání s finančními instrumenty 2913), je držitelem licence udělené Agenturou pro finanční služby v Japonsku, která je zároveň i kontrolním úřadem, a je členem Asociace japonských investičních poradců. Je rovněž 100% vlastněnou dceřinou společností společnosti Standard Life Investments Limited.

Společnost Standard Life Investments (Singapore) Pte. Ltd je regulovaná Singapurským měnovým úřadem a je držitelem licence vydané v souladu se zákonem o cenných papírech a derivátech (licence č. CMS100581-1). Je 100% vlastněnou dceřinou společností společnosti Standard Life Investments Limited.

Warning
Upozornění na rizika – Hodnota investic a příjem z nich se může snížit nebo také zvýšit a můžete získat zpět méně, než je investovaná částka. Viz také rizikové faktory v prospektu, kde jsou u individuálních fondů uvedena obecná a specifická investiční rizika.