Právní informace

1. Informace o společnosti a právních předpisech

www.aberdeenstandard.com  spravuje skupina Standard Life Aberdeen group.

Společnost Aberdeen Asset Managers Limited (SC108419) je registrována ve Skotsku na adrese 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG.

Skupina Aberdeen Asset Management group zahrnuje společnost Aberdeen Asset Management PLC (SC082015) a její dceřiné společnosti, tj. společnost Aberdeen Asset Managers Limited, Aberdeen Asset Investments Limited (794936), Aberdeen Investment Solutions Limited (SC106723), Aberdeen Asset Management Life And Pensions Limited (3526143), Aberdeen Fund Managers Limited (740118), Aberdeen Real Estate Operations Limited (SC169791), Parmenion Capital Partners LLP (OC322243) a Self Directed Investments Ltd (8081015). Všechny společnosti jsou registrovány ve Skotsku na adrese 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG, vyjma společností Aberdeen Asset Investments Limited, Aberdeen Asset Management Life And Pensions Limited a Aberdeen Fund Managers Limited, které jsou registrovány v Anglii na adrese Bow Bells House, 1 Bread Street, London EC4M 9HH, a Parmenion Capital Partners LLP a Self Directed Investments Ltd, které jsou registrovány v Anglii na adrese 2 College Square, Anchor Road, Bristol, BS1 5UE.

Vyjma společností Aberdeen Asset Management PLC a Aberdeen Real Estate Operations Limited, jsou výše uvedené společnosti ve Spojeném království schválené a regulované Úřadem pro finanční dohled. Společnost Aberdeen Asset Management Life And Pensions Limited je ve Spojeném království schválena Finančním regulačním úřadem a regulována Úřadem pro finanční dohled a Finančním regulačním úřadem. Společnost Aberdeen Asset Managers Limited je rovněž registrována jako investiční poradce u americké Komise pro cenné papíry a burzy.

Společnost Standard Life Investments Limited (SC123321) je registrována ve Skotsku na adrese 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. Je rovněž registrována v Irsku (904256) a sídlí na adrese 90 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irsko.

Skupina Standard Life Investments group zahrnuje společnost Standard Life Investments (Holdings) Limited (SC298143) a její dceřiné společnosti, mezi něž patří Standard Life Investments Limited, Standard Life Wealth Limited (SC317950), Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), SL Capital Partners LLP (SO301408) a Ignis Asset Management Limited (SC200801). Všechny společnosti jsou registrovány ve Skotsku na adrese 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL.

Vyjma společností Standard Life Investments (Holdings) Limited a Ignis Asset Management Limited jsou výše uvedené společnosti ve Spojeném království schváleny a regulovány Úřadem pro finanční dohled.

Referenční čísla registru Úřadu pro finanční dohled: Aberdeen Asset Investments Limited – 193707, Aberdeen Asset Management Life And Pensions Limited – 187323, Aberdeen Asset Managers Limited – 121891, Aberdeen Fund Managers Limited – 121803, Aberdeen Investment Solutions Limited – 122130, Parmenion Capital Partners LLP – 462085, Self Directed Investments Ltd – 593445, Standard Life Investments Limited – 188406, Standard Life Wealth Limited – 466684, Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited – 146477, SLTM Limited – 119366, Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited – 143445, SL Capital Partners LLP – 469934. Registr Úřadu pro finanční dohled je k dispozici na adrese https://register.fca.org.uk/.

Daňové identifikační číslo skupiny Standard Life Aberdeen je GB270347469.

Společnost Aberdeen Asset Management, Inc. je registrována ve Spojených státech amerických na adrese 1735 Market Street, 32nd Floor, Philadelphia, PA 19103. Jedná se o 100% vlastněnou dceřinou společnost společnosti Aberdeen Asset Management PLC. Společnost je registrovaným investičním poradcem při americké Komisi pro cenné papíry a burzy.

Společnost Aberdeen Asset Management Asia Limited je registrovaná v Singapuru (199105448E) na adrese 21 Church Street, #01-01 Capital Square Two, Singapore 049480. Jedná se o 100% vlastněnou dceřinou společnost společnosti Aberdeen Asset Management PLC. V Singapuru je registrovaná a regulovaná Singapurským peněžním úřadem. Společnost Aberdeen Asset Management Asia Limited je rovněž registrována jako investiční poradce u americké Komise pro cenné papíry a burzy.

Společnost Standard Life Investments (USA) Limited je registrována ve Skotsku (SC215736) na adrese 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. Jedná se o 100% vlastněnou dceřinou společnost společnosti Standard Life Investments Limited. Společnost je registrována jako investiční poradce u americké Komise pro cenné papíry a burzy a sídlí na adrese One Beacon Street, 34th Floor, Boston, MA 02108-3106, USA.

Společnost Standard Life Investments (Hong Kong) Limited je společností založenou v Hongkongu (666004) se sídlem na adrese 30th Floor, Jardine House, One Connaught Place, Central, Hongkong. Jedná se o 100% vlastněnou dceřinou společnost společnosti Standard Life Investments Limited. Společnost je držitelem licence vydané v Hongkongu Komisí pro cenné papíry a deriváty, která je i regulačním úřadem, a sídlo společnosti je na adrese 30th Floor, LHT Tower, 31 Queen’s Road Central, Hongkong.

Jakákoliv zmínka o „my“, „naše“, „nám“ nebo „Standard Life Aberdeen group“ na těchto stránkách znamená v daném okamžiku společnost Standard Life Aberdeen plc společně s jejími dceřinými společnostmi, pobočkami a přidruženými společnostmi (ať už přímými či nepřímými).

2. Rezidence a místní příslušnost

Tyto webové stránky přináší informace rezidentům v zemích, v nichž působí skupina Aberdeen Asset Management group a skupina Standard Life Investments group. Informace na našich webových stránkách nepředstavují nabídku nebo žádost k prodeji jednotek nebo akcií v žádném fondu ze skupiny Aberdeen Asset Management group a skupiny Standard Life Investments group v jakémkoliv právní řádu, kde by taková nabídka, žádost nebo distribuce byly nezákonnými nebo kde by osoba předkládající takovou nabídku nebo žádost nebyla k tomuto kvalifikovaná, nebo komukoliv, komu je nezákonné takovou nabídku nebo žádost předložit.

3. Obecné vyloučení odpovědnosti a podmínky

Ačkoliv společnosti Aberdeen Asset Managers Limited a Standard Life Investments Limited vynaložily veškerou přiměřenou péči, aby zajistily, že informace uvedené na těchto stránkách jsou přesné, aktuální a v souladu s příslušnou legislativou a předpisy Spojeného království k datu vydání, z důvodů vzniku okolností mimo naši kontrolu může dojít k chybám či opomenutím. Vyhrazujeme si právo změnit obsah, prezentaci, výkon, prostředky a dostupnost všech nebo části těchto webových stránek dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Nevydáváme žádnou záruku ani prohlášení, že jsou tyto webové stránky přístupné kdykoliv během provozní doby ve Spojeném království uvedené na těchto stránkách. Tyto stránky mohou být dočasně nedostupné nebo přístup k nim může být omezen z administrativních nebo jiných důvodů. Neneseme odpovědnost za ztrátu nebo škodu vzniklou z nemožnosti použít tyto webové stránky nebo v její souvislosti.

Máte-li jakékoliv pochybnosti ohledně přesnosti a aktuálnosti jakýchkoliv informací obsažených na těchto webových stránkách, nebo pokud požadujete více informací, můžete navštívit stránky  www.aberdeen-asset.com nebo www.standardlifeinvestments.com

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za informace uvedené na externích webových stránkách třetích osob, na které lze vstoupit pomocí hypertextového odkazu z těchto webových stránek, nebo za to, že tyto jiné stránky budou kdykoliv nedostupné. Odkazy na externí webové stránky třetích stran jsou uvedeny za všeobecnými informačními účely a dané stránky a jejich obsah tímto neschvalujeme ani nepodporujeme, nebude-li uvedeno jinak. Vezměte prosím na vědomí, že kliknutím na hypertextový odkaz na externí webové stránky opustíte webové stránky společnosti Aberdeen Standard Investments a vstoupíte na externí webové stránky třetí osoby na vlastní riziko.

Mějte prosím na paměti, že historický výkon nevypovídá nic o budoucí výkonnosti. Hodnota jednotek a akcií a příjem z nich může klesat i růst a investoři nemusí získat zpět původně investovanou částku. Změny směnného kurzu mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic směrem nahoru i dolů. Další informace o všech fondech nebo produktech naleznete v příslušných nabídkových dokumentech.

Jakmile vstoupíte na tyto stránky, má se za to, jste přijali a odsouhlasili podmínky uvedené na této stránce s právními a regulatorními informacemi, které se řídí zákony Skotska.

4. Poradenství

Nic na těchto webových stránkách se nepovažuje za finanční, investiční nebo jinou odbornou radu, a pokud požadujete jakoukoliv finanční nebo jinou odbornou radu, obraťte se na svého finančního poradce nebo jiné odborného poradce.

5. Autorská práva a ochranná známka

© 2017 Standard Life Aberdeen. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva k těmto webovým stránkám, k zobrazenítěchto stránek, k informacím a materiálům zde obsažených jakož i k jejich uspořádání jsou majetkem skupiny Standard Life Aberdeen group, není-li uvedeno jinak. „Aberdeen Standard Investments“ a logo „Aberdeen Standard Investments” jsou ochranné známky skupiny Standard Life Aberdeen, která si rovněž může nárokovat práva plynoucí z ochranné známky či servisní známky k jiným známkám uvedeným na těchto webových stránkách.

Reprodukce těchto stránek, ať už jako celku, nebo části, bez předchozího písemného souhlasu skupiny Standard Life Aberdeen group je přísně zakázána, nejedná-li se o soukromé, nekomerční účely.

6. E-mailová a jiná elektronická komunikace

Vezměte prosím na vědomí, že neexistuje žádná záruka, že odeslaná elektronická komunikace nám bude doručena, nebo že obsah takové elektronické komunikace zůstane důvěrný či po přenosu nezměněný. Máte-li tyto obavy, můžete nám zatelefonovat nebo napsat. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za škody způsobené vám nebo jiným osobám v důsledku změn nebo ztráty důvěrnosti těchto informací.

Filtrujeme, monitorujeme a uchováváme elektronickou komunikaci, abychom chránili naše systémy, zajistili jejich hladké fungování a dodrželi předpisy a správnou praxi v podnikání.

7. Ke stažení

Každý software stahujete na vlastní riziko. Nezaručujeme udržitelnost jakéhokoliv staženého software a nepřijímáme odpovědnost za jakékoliv problémy, které mohou v důsledku postihnout váš počítač. Máte-li pochybnosti ohledně udržitelnosti softwaru staženého do vašeho počítače, doporučujeme vám, abyste se před jeho stažením poradili s odborníkem.

8. Ochrana osobních údajů

Jsme zavázáni chránit osobní údaje všech příchozích na naše stránky www.aberdeenstandard.com website („webové stránky“). Abyste mohli získávat informace nebo používat služby na našich webových stránkách, nebudeme vás žádat o zaslání osobních informací. Používáme cookies (více informací v odstavci 9). Když si prohlížíte tyto webové stránky, uchováváme informace o tom, jak stránky používáte, abychom mohli zlepšit kvalitu vám poskytovaných služeb. Např. tak můžeme rozhodnout o nejvhodnějším uspořádání stránek a způsobu navigace. Poskytujeme odkazy na externí webové stránky třetích osob a další webové stránky skupiny Standard Life Aberdeen group. Chtěli bychom vás upozornit, že tyto webové stránky mohou odesílat uživatelům vlastní cookies nebo shromažďovat údaje či požadovat osobní informace jiným způsobem. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za způsoby shromažďování informací na stránkách, na které můžete vstoupit z našich webových stránek. Doporučujeme vám, abyste si přečetli pravidla ochrany osobních údajů na každé webové stránce dříve, než poskytnete jakékoli osobně identifikující informace.

9. Pravidla používání cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které často obsahují jedinečný identifikátor. Ten je z webového serveru odesílán do vašeho počítače, mobilního telefonu a dalších zařízení s přístupem na internet („zařízení“) v okamžiku, kdy navštívíte webové stránky. Cookies jsou obecně používány ke zlepšení efektivnosti fungování webových stránek a přináší nám obchodní a marketingové informace usnadňující přijímat informovaná rozhodnutí o vývoji našich webových stránek. Můžeme shromažďovat informace o vašem počítači, včetně IP adresy, operačního systému a druhu prohlížeče, které používáme ke správě systému a vytváření reportů. Jedná se o statistické údaje zachycující aktivity a vzorce prohlížení našimi uživateli, které neidentifikují žádné jednotlivce.

Používáme tři hlavní typy cookies: (1) Cookies týkající se výkonu, (2) Identifikační cookies a (3) Cookies k cílení.

(1) Cookies týkající se výkonu se používají ke zjištění, jak využíváte naše webové stránky, tj. které stránky navštěvujete. Tyto cookies neshromažďují žádné informace, které by vás mohly identifikovat – všechny shromážděné informace jsou anonymní a používají se pouze ke zlepšení výkonu našich webových stránek, k porozumění zájmům našich uživatelů a měření efektivity naší propagace. Cookies týkající se výkonu používáme k analýze výkonnosti našich webových stránek, ke zlepšení webových stránek měřením chyb, které se vyskytují, a ke zjištění, jak jsou naše reklamy efektivní (tyto informace nesdílíme se třetími stranami). Někdy pro nás cookies spravují třetí strany. Neumožňujeme jim však používat cookies k jiným, než výše uvedeným účelům. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používám cookies týkajících se výkonu.

(2) Identifikační cookies se používají k lepšímu individuálnímu přizpůsobení obsahu webových stránek na základě vašich výběrů. Identifikační cookies používáme, abychom si zapamatovali výběry, které jste učinili, jako např. zda jste se identifikovali jako IFA nebo poradce, abychom je mohli zobrazit, jakmile se přihlásíte na webové stránky, a cílit tak na vás reklamou na jiných webových stránkách. Zda jsou tyto cookies používány či nikoliv, máte pod kontrolou, ale pokud jejich používání zabráníte, nemůžete využít některé funkce nebo služby. Odmítnutí těchto cookies může znamenat, že si nebudeme pamatovat, že o určitou funkci nebo službu nemáte zájem. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním identifikačních cookies.

(3) Cookies k cílení se používají, abychom vám mohli zasílat relevantní informace a zjistit, jaký obsah používáte. Cookies k cílení používáme, abychom vám mohli zasílat e-mailem novinky připravené vám na míru, abychom mohli sledovat, jaký obsah využíváte, a cílit na vás s reklamami na jiných webových stránkách. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním cookies k cílení. Existuje několik třetích stran, které na naše webové stránky dodávají obsah a spravují jejich funkce. Někteří z těchto poskytovatelů používají cookies při správě konkrétních částí webových stránek. Webové stránky jsou rovněž propojeny se sociálními sítěmi (jako je Facebook nebo YouTube). Cookies, které mohou být odeslány při používání těchto externích webových stránek, nedokážeme ovlivnit. Přejete-li si získat více informací o cookies, doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich pravidly pro používání cookies.

3. Vyjádření nesouhlasu se zpracováváním osobních informací

Máte právo kdykoliv požádat, abychom nezpracovávali vaše osobní informace pro jakékoliv marketingové účely.

Můžete se odhlásit z používání Google Display Advertising Features a upravit reklamy přes Google Display Network pomocí nastavení reklam (Ad Settings). Jako další opatření k ochraně soukromí můžete použít přídavnou aplikaci ke Google Analytics. Pokud tak učiníte, nebudete však moci používat všechny funkce těchto webových stránek.

K odstranění dalších cookies z vašeho PC, můžete použít tyto návody:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835#/en-us/kb/278835
 • Chrome­: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_GB
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Další informace:

 • Směrnice o používání cookies: http://www.ico.gov.uk
 • Informace o cookies: http://www.allaboutcookies.org
 • Úřad pro internetovou reklamu: http://www.youronlinechoices.eu
 • Mezinárodní obchodní komora Spojeného království: http://www.iccwbo.uk/pages/privacy

Používáme celou řadu různých variant cookies k zajištění několika různých funkcí. Tyto tabulky uvádí typy cookies, které používáme, a informace, proč je používáme.

Google Analytics Premium

Tyto webové stránky používají Google® Analytics Premium, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited („Google“). Google Analytics Premium používá „cookies“, což jsou textové soubory na vašem počítači, které pomáhají webovým stránkám reagovat na jejich používání uživateli. Jménem provozovatele těchto webových stránek společnost Google použije tyto informace za účelem zhodnocení vašeho používání webových stránek, přípravy reportů o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a využíváním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa získaná prostřednictvím Google Analytics nebude propojována s jinými daty v držení společnosti Google.

Google je registrovanou obchodní známkou společnosti Google, Inc. Společnost Google, Inc. není společností přidruženou ke skupině Standard Life Aberdeen group, není jejím sponzorem nebo podporovatelem produktů nebo služeb skupiny Standard Life Aberdeen group.

Používání Google Analytics Premium

Ve snaze zlepšit zkušenosti našich uživatelů můžeme používat funkce Google Analytics, jako je Remarketing, DoubleClick Campaign Manager Integration, Google Display Network Impression Reporting a/nebo Google Analytics Demographics and Interest Reporting (Google Display Advertising Features).

Informace získané prostřednictvím našich cookies nezjišťují vaši totožnost. Nicméně identifikují váš počítač a připojení k internetu. Shromažďujeme pouze obecné informace o nastavení vašeho počítače, připojení k internetu (např. operační systém a platforma), IP adrese, vzorcích prohlížení internetu a interakci s našimi webovými stránkami.

Funkci Google Analytics nazvanou Remarketing používáme k online propagaci. Dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, mohou zobrazovat své reklamy na různých webových stránkách na internetu. Rovněž mohou používat cookies nastavené aplikací Google Display Advertising Features k získávání informací, optimalizaci a určení, které reklamy uvidíte na našich webových stránkách, včetně reklam vycházejících z vašich předchozích návštěv našich webových stránek.

S ohledem na integraci Google Display Network Impression Reporting a DoubleClick Campaign Manager můžeme my i jiní dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, používat cookies nastavené aplikací Google Display Advertising Features k analýze a hlášení reklam používaných na našich webových stránkách, zejména dojmů, které reklamy vytváří a jaká je jejich interakce s jinými funkcemi a službami propagace.

S ohledem na Google Analytics Demographics a Interest Reporting můžeme používat údaje z reklam Google vycházejících ze zájmů a/nebo údaje o návštěvnících třetích stran (např. věk, pohlaví a zájmy) v aplikaci Google Analytics k zacílení a optimalizaci našich marketingových kampaní, strategií a obsahu našich webových stránek.

Cookie Název Účel Informace
ASP.NET_SessionId Microsoft .Net

Cookie pro relaci platformy s obecným účelem, používá se na stránkách s technologiemi založenými na Microsoft .NET. Obvykle se používá k udržení relace anonymizovaného uživatele na serveru.

Hlavním účelem cookie je: Přísně nezbytné

Odkaz
ARRAffinity   Windows Azure

Tento cookie je nastaven webovými stránkami na cloudové platformě Windows Azure. Používá se pro vyvážení zatížení za účelem zajištění, aby byly požadavky návštěvnických stránek v jakékoliv vyhledávací relaci nasměrovány na stejný server.

                   

Hlavním účelem cookie je: Přísně nezbytné

Odkaz
_ga Google Analytics

Tento soubor cookie je spojen s Google Universal Analytics.

Hlavním účelem cookie je: Výkon.

Odkaz
_gat_UA-6595146-55 Google Analytics

Tento soubor cookie je spojen s Google Universal Analytics.

Hlavním účelem cookie je: Výkon.

Odkaz
_gid Google Analytics

Tento soubor cookie je spojen s Google Universal Analytics.

Hlavním účelem cookie je: Výkon.

Odkaz

ELOQUA
ELQSTATUS

Eloqua

Tyto soubory cookies souvisejí s Eloqua.

Hlavním účelem cookie je: Vytrvalost 

aamgrouptmfqdn
aamgrouptmfqdnold

 AberdeenStandard

Tyto soubory cookies souvisejí s AberdeenStandard.

Hlavním účelem cookie je: Vytrvalost 

 

KV_CLIENT_SESSION_ID
i18next
JSESSIONID,
QC_PREFERED_REFLECTORS

Qumu

Název tohoto souboru cookie je spojen s Qumu a používá se k nahrání video obsahu na webové stránky

Hlavním účelem cookie je: Vytrvalost třetích stran.

Analytické funkce - DoubleClick je integrovaná a otevřená platforma, která shrnuje všechny informace o návštěvnících na jedno místo. S kompletním přehledem o návštěvnících stránek v reálném čase můžete zaujmout osoby, o které vám nejvíce jde, a maximalizovat dopad finančních prostředků vynaložených na propagaci. Channel ID – účelem je lokální ukládání. id – tato cookie se používá k opakovanému cílení, optimalizaci, vykazování a přiřazování online reklam.

GAPS = kalendář Google. Google nastavuje několik cookies na každou stránku, která uvádí kalendář Google. Ačkoliv nad cookies nastavovaných společností Google nemáme žádnou kontrolu, zdá se, že zahrnují směs různých informací k měření počtu a chování uživatelů kalendáře Google i informace o tom, jaký kalendář si prohlížíte a na jaké záložce se právě nacházíte. Google tyto cookies používá rovněž pro zlepšení používání internetu uživateli.

Tato cookie se používá k odlišení jedinečných uživatelů náhodným přiřazením čísla jako identifikátora klienta. Je obsažena v každém požadavku na webových stránkách a používá se k výpočtu dat týkajících se návštěvníků, relací a kampaní, která vstupují do analytických reportů pro webové stránky. Výchozí nastavení konce platnosti je po uplynutí 2 let, ale vlastníci webových stránek mohou tento parametr upravit.

Název této cookie souvisí s Google Universal Analytics. Podle dokumentace se používá jako regulátor míry požadavků – omezuje shromažďování dat na vytížených webových stránkách. Její platnost končí po 10 minutách.

Tyto cookies se používají ke shromažďování informací o tom, jak lidé používají tyto webové stránky. Díky těmto informacím můžeme zajistit, aby webové stránky odpovídaly vašim potřebám, a pomáhají nám uvědomit si, co bychom mohli změnit. Podrobné informace naleznete v pravidlech ochrany osobních údajů Google Analytics.

Tato cookie se používá k zaznamenávání typů cookies, které je uživatel ochoten na těchto webových stránkách přijmout.

Cookies vycházející z relace používané prohlížečem, který používáte, např. Chrome nebo Internet Explorer.

Výraz „třetí strany“ značí, že spíše než přímý vztah s uživatelem má společnost vztah s jedněmi nebo více webovými stránkami, které uživatel navštěvuje. Např. pokud uživatel navštíví stránky standardlifeaberdeen.com přímo, jsou webové stránky „první stranou“. Jestliže je standardlifeaberdeen.com partnerem v reklamní síti, platformě nebo výměně k umisťování reklamy, pak síť, platforma nebo výměna jsou „třetí strana“. Reklamní síť využívá cookies, když uživatel navštíví standardlifeaberdeen.com, aby mohla vybrat a nabídnout nejlepší reklamu. Tyto cookies jsou považovány za „cookies třetích stran“. První strany tímto způsobem spolupracují se třetími stranami, protože třetí strany disponují technologií a odbornými znalosti k zajištění efektivnějšího umisťování reklamy na webových stránkách. Při spolupráci se značkami, vydavateli a webovými stránkami se používají cookies třetích stran, díky nimž jsou reklamní kampaně pro uživatele více poutavé a relevantní a jsou cennější pro vydavatele a inzerenty.

Přijetí pravidel pro používání cookies

Přijetí odmítnutí odpovědnosti za typ návštěvníků

Přijetí podmínek webových stránek (v relevantních případech)

Tato cookie se používá k zapamatování postoje uživatele ke cookies na těchto webových stránkách. Pokud uživatelé již dříve uvedli své preference, budou tyto preference uloženy v této cookie.

Změny pravidel

Mějte prosím na paměti, že tato pravidla mohou být kdykoliv aktualizována. Z tohoto důvodu si prosím pravidelně čtěte nejnovější verzi této stránky.

Otázky

Máte-li jakékoliv otázky nebo stížnosti týkající se pravidel nebo způsobu, jakým používáme osobní informace, které o vás máme k dispozici, kontaktujte nás prosím (odkaz na část s kontakty na nových webových stránkách SLA plc) a my se pokusíme vám obratem odpovědět.

Slovníček

Cookie je informace, kterou webový server ukládá na váš harddisk, aby mohly webové stránky ukládat vaše preference na vašem zařízení a později je použít.

IP adresa je binární číslo s 32 číslicemi, které identifikují každého odesilatele a příjemce informací a jsou v paketech zasílány přes internet.

Relace je série interakcí mezi dvěma komunikačními koncovými body, které se odehrají při jednom připojení a týkají se konkrétního čísla relace.

10. Naše podmínky používání sociálních médií

Mezi naše „platformy sociálních médií“ patří Twitter, YouTube, LinkedIn a další platformy sociálních médií, které využíváme.

Stránky sociálních médií, zejména Twitter, YouTube a LinkedIn, jsou veřejně přístupné. Neneseme odpovědnost za obsah uvedený na těchto stránkách jinými jejich uživateli a také jej nepodporujeme.

Obecné úvahy o sociálních médiích

 • Pro vaši vlastní bezpečnost vás žádáme, abyste na našich platformách sociálních médií neuváděli osobní informace nebo informace o účtu, včetně přihlašovacích údajů, v obsahu, který zveřejníte, v komentáři nebo odeslané zprávě.
 • Neneseme odpovědnost za podmínky používání nebo pravidla pro ochranu osobních údajů a bezpečnosti na žádné takové naší platformě sociálních médií nebo externích stránkách třetích stran, které s nimi mohou být propojené. Tyto používáte na vlastní riziko.
 • Příspěvky, které zasíláte na naše platformy sociálních médií, by měly být relevantní a aktuální. Vyhrazujeme si právo blokovat jakékoliv uživatele nebo fanoušky na našich platformách sociálních médií, kteří zveřejňují nebo sdílejí obsah, jenž považujeme za nevhodný nebo urážlivý nebo který představuje potvrzení, radu, doporučení nebo reklamu na cenné papíry, produkty nebo služby či je ze své povahy propagační. Rovněž si vyhrazujeme právo blokovat uživatele nebo fanoušky, jejichž vlastní platformy sociálních médií obsahují urážlivý nebo nepatřičný obsah nebo fungují jako reklamní stránky.
 • Veškeré názory vyjádřené uživateli na našich platformách sociálních médií jsou názory osob, které je vyslovily, a nezbytně nepředstavují názory naše.

Absence nabídky

Nic, co je uvedeno na kterékoliv z našich platforem sociálních médií, nelze považovat za nabídku, žádost nebo doporučení ohledně jakéhokoliv produktu či služby správy investic nebo nabídku k prodeji či žádost o nabídku ke koupi jakéhokoliv cenného papíru. Veškerý obsah je v souladu s platnými zákony a předpisy.

Ne všechny produkty nebo služby správy investic jsou k dispozici ve všech místech působení. Každý potenciální investor by se měl přesvědčit, že produkt nebo služba je v souladu s pravidly nebo předpisy jeho místa působení.

Všechny investice vykazují riziko, tedy i možnost ztráty peněz, které jste investovali.

Žádné poradenství

Informace námi uvedené na našich platformách sociálních médií představují naše aktuální názory a tyto názory se mohou bez předchozího oznámení změnit. Příspěvky jsou zveřejňovány pouze k informačním účelům a nelze je považovat za investiční poradenství nebo doporučení konkrétní služby, cenného papíru, investiční strategie nebo investičního produktu. Přejete-li si získat tento typ poradenství, obraťte se prosím na kvalifikovaného profesionála. Další informace o konkrétních produktech naleznete v nabídkových dokumentech.

Informace námi uváděné nebo informace, na něž se odkazujeme na našich platformách sociálních médií mohou obsahovat vyjádření budoucích očekávání a další prohlášení o budoucnosti. Ta vychází z našich aktuálních názorů a předpokladů a zahrnují známá i neznámá rizika a nejistoty, které mohou v důsledku znamenat, že skutečné výsledky, výkonnost a události se budou od těch vyjádřených nebo implicitně obsažených v takových prohlášeních podstatně lišit. Kromě prohlášení, která hovoří o budoucnosti z podstaty svého obsahu, slova „může, bude, mělo by, očekává se, plánujeme, zamýšlíme, předpokládáme, domníváme se, věříme, odhadujeme, předpovídáme, potenciálně nebo bude pokračovat“ a podobné výrazy značí prohlášení namířená do budoucnosti.

Geografická vyloučení

S externími uživateli komunikujeme prostřednictvím našich platforem sociálních médií způsobem, který je v souladu s místními regulatorními požadavky. Obsah na našich platformách sociálních médií není určen pro nikoho, v jehož místě (z důvodu národnosti, rezidence nebo jiného důvodu) je zveřejnění nebo dostupnost obsahu zakázáno. Osoby, na které se takové zákazy vztahují, by neměly tento obsah používat.

Kanada a Spojené státy americké: Místní předpisy omezují komunikaci mezi registrovanými poradci a makléři prostřednictvím sociálních médií. Z tohoto důvodu nemají naše sdělení na sociálních médiích týkající se financí a investování obecně nebo produktu či služby správy investic, které poskytujeme, původ v Kanadě nebo Spojených státech amerických a není určena pro uživatele v těchto zemích.

Warning
Upozornění na rizika – Hodnota investic a příjem z nich se může snížit nebo také zvýšit a můžete získat zpět méně, než je investovaná částka. Viz také rizikové faktory v prospektu, kde jsou u individuálních fondů uvedena obecná a specifická investiční rizika.