Společnost Aberdeen Standard Investments (ASI) uzavřela svou pobočku a kancelář v Budapešti a nebude nadále aktivně nabízet fondy v regionu střední a východní Evropy.

Pro další informace ohledně ASI prosím klikněte sem

Warning
Upozornění na rizika – Hodnota investic a příjem z nich se může snížit nebo také zvýšit a můžete získat zpět méně, než je investovaná částka. Viz také rizikové faktory v prospektu, kde jsou u individuálních fondů uvedena obecná a specifická investiční rizika.