Pravidla používání cookies

Cookies jsou malé textové soubory často obsahující jedinečný identifikátor, který je z webového serveru odesílám do vašeho počítače, mobilního telefonu a dalších zařízeních s přístupem na internet („zařízení“) v okamžiku, kdy navštívíte webové stránky. Cookies jsou obecně používány ke zlepšení efektivnosti fungování webových stránek a přináší nám obchodní a marketingové informace usnadňující přijímat informovaná rozhodnutí o vývoji našich webových stránek. Můžeme shromažďovat informace o vašem počítači, včetně IP adresy, operačního systému a druhu prohlížeče, které používáme ke správě systému a vytváření reportů. Jedná se o statistické údaje zachycující aktivity a vzorce prohlížení našimi uživateli, které neidentifikují žádné jednotlivce.

Používáme tři hlavní typy cookies: (1) Cookies týkající se výkonnosti, (2) Identifikační cookies a (3) Cookies k cílení.

(1) Cookies týkající se výkonu se používají ke zjištění, jak využíváte naše webové stránky, tj. které stránky navštěvujete. Tyto cookies neshromažďují žádné informace, které by vás mohly identifikovat – všechny shromážděné informace jsou anonymní a používají se pouze ke zlepšení výkonu našich webových stránek, k porozumění zájmům našich uživatelů a měření efektivity naší propagace. Cookies týkající se výkonu používáme k analýze výkonnosti našich webových stránek, ke zlepšení webových stránek měřením chyb, které se vyskytují, a ke zjištění, jak jsou naše reklamy efektivní (tyto informace nesdílíme se třetími stranami). Někdy pro nás cookies spravují třetí strany. Neumožňujeme jim však používat cookies k jiným, než výše uvedeným účelům. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používám cookies týkajících se výkonu.

(2) Identifikační cookies se používají k lepšímu individuálnímu přizpůsobení obsahu webových stránek na základě vašich výběrů. Identifikační cookies používáme, abychom si zapamatovali výběry, které jste učinili, jako např. zda jste se identifikovali jako IFA nebo poradce, abychom je mohli zobrazit, jakmile se přihlásíte na webové stránky a cílit tak na vás reklamou na jiných webových stránkách. Zda jsou tyto cookies používány či nikoliv, máte pod kontrolou, ale pokud jejich používání zabráníte, nemůžete využít některé funkce nebo služby. Odmítnutí těchto cookies může znamenat, že si nebudeme pamatovat, že o určitou funkci nebo službu nemáte zájem. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používám identifikačních cookies.

(3) Cookies k cílení se používají, abychom vám mohli zasílat relevantní informace a zjistit, jaký obsah používáte. Cookies k cílení používáme, abychom vám mohli zasílat e-mailem novinky připravené vám na míru, abychom mohli sledovat, jaký obsah využíváte, a cílit na vás s reklamami na jiných webových stránkách. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním cookies k cílení.

Existuje několik třetích stran, které na naše webové stránky dodávají obsah a spravují jejich funkce. Někteří z těchto poskytovatelů používají cookies při správě konkrétních částí webových stránek.

Webové stránky jsou rovněž propojeny se sociálními sítěmi (jako je Facebook nebo YouTube). Cookies, které mohou být odeslány při používání těchto externích webových stránek, nedokážeme ovlivnit. Přejete-li si získat více informací o cookies, doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich pravidly pro používání cookies.

3. Vyjádření nesouhlasu se zpracováváním osobních informací

Máte právo kdykoliv požádat, abychom nezpracovávali vaše osobní informace pro jakékoliv marketingové účely.

Můžete se odhlásit z používání Google Display Advertising Features a upravit reklamy přes Google Display Network pomocí nastavení reklam (Ad Settings). Jako další opatření k ochraně soukromí můžete použít přídavnou aplikaci ke Google Analytics. Pokud tak učiníte, nebudete však moci používat všechny funkce těchto webových stránek.

K odstranění dalších cookies z vašeho PC, můžete použít tyto návody:

Další informace:

Používáme celou řadu různých variant cookies k zajištění několika různých funkcí. Tyto tabulky uvádí typy cookies, které používáme, a informace, proč je používáme.

Google Analytics Premium

Tyto webové stránky používají Google® Analytics Premium, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited („Google“). Google Analytics Premium používá „cookies“, což jsou textové soubory na vašem počítači, které pomáhají webovým stránkám reagovat na jejich používání uživateli. Jménem provozovatele těchto webových stránek společnost Google použije tyto informace za účelem zhodnocení vašeho používání webových stránek, přípravy reportů o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a využíváním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa získaná prostřednictvím Google Analytics nebude propojována s jinými daty v držení společnosti Google.

Google je registrovanou obchodní známkou společnosti Google, Inc. Společnost Google, Inc. není společností přidruženou ke skupině Standard Life Aberdeen group, není jejím sponzorem nebo podporovatelem produktů nebo služeb skupiny Standard Life Aberdeen group.

Používání Google Analytics Premium

Ve snaze zlepšit zkušenosti našich uživatelů můžeme používat funkce Google Analytics, jako je Remarketing, DoubleClick Campaign Manager Integration, Google Display Network Impression Reporting a/nebo Google Analytics Demographics and Interest Reporting (Google Display Advertising Features).

Informace získané prostřednictvím našich cookies nezjišťují vaši totožnost. Nicméně identifikují váš počítač a připojení k internetu. Shromažďujeme pouze obecné informace o nastavení vašeho počítače, připojení k internetu (např. operační systém a platforma), IP adrese, vzorcích prohlížení internetu a interakci s našimi webovými stránkami.

Funkci Google Analytics nazvanou Remarketing používáme k online propagaci. Dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, mohou zobrazovat své reklamy na různých webových stránkách na internetu. Rovněž mohou používat cookies nastavené aplikací Google Display Advertising Features k získávání informací, optimalizaci a určení, které reklamy uvidíte na našich webových stránkách, včetně reklam vycházejících z vašich předchozích návštěv našich webových stránek.

S ohledem na integraci Google Display Network Impression Reporting a DoubleClick Campaign Manager můžeme my i jiní dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, používat cookies nastavené aplikací Google Display Advertising Features k analýze a hlášení reklam používaných na našich webových stránkách, zejména dojmů, které reklamy vytváří a jaká je jejich interakce s jinými funkcemi a službami propagace.

S ohledem na Google Analytics Demographics a Interest Reporting můžeme používat údaje z reklam Google vycházejících ze zájmů a/nebo údaje o návštěvnících třetích stran (např. věk, pohlaví a zájmy) v aplikaci Google Analytics k zacílení a optimalizaci našich marketingových kampaní, strategií a obsahu našich webových stránek.

Názvy těchto cookies jsou spojovány s Qumu a používány k nahrání videí na webové stránky.

Hlavním účelem této cookie je: stálost třetí strany

Cookie  Název Účel Informace
ASP.NET_SessionId Microsoft .Net

Cookie typu platform session pro všeobecné účely; používá se webovými stránkami vytvořenými technologiemi vycházejícími z Microsoft .NET. Obvykle se používá k udržení relace anonymního uživatele serverem.

Hlavním účelem této cookie je: Strictly Necessary (je zcela nezbytná)

Odkaz
ARRAffinity   Windows Azure

Tuto cookie nastavují webové stránky, které fungují na cloudové platformě Windows Azure. Využívá se k vyvažování zatížení, aby bylo zajištěno, že požadavky návštěvníků na stránky jsou směrovány při každé relaci prohlížení na stejný server.

                   

Hlavním účelem této cookie je: Strictly Necessary (je zcela nezbytná)

Odkaz
_ga Google Analytics

Název této cookie souvisí s Google Universal Analytics.

Hlavním účelem této cookie je: Výkon

Odkaz
_gat_UA-6595146-55 Google Analytics

Název této cookie souvisí s Google Universal Analytics.

Hlavním účelem této cookie je: Výkon

Odkaz
_gid Google Analytics

Název této cookie souvisí s Google Universal Analytics.

Hlavním účelem této cookie je: Výkon

Odkaz

ELOQUA
ELQSTATUS

Eloqua

Tyto cookies souvisí s Eloqua.

Hlavním účelem této cookie je: stálost

aamgrouptmfqdn
aamgrouptmfqdnold

 AberdeenStandard

Tyto cookies souvisí s AberdeenStandard

Hlavním účelem této cookie je: stálost

 

KV_CLIENT_SESSION_ID
i18next
JSESSIONID,
QC_PREFERED_REFLECTORS

Qumu

Názvy těchto cookies jsou spojovány s Qumu a používány k nahrání videí na webové stránky.

Hlavním účelem této cookie je: stálost třetí strany

Analytické funkce - DoubleClick je integrovaná a otevřená platforma, která shrnuje všechny informace o návštěvnících na jedno místo. S kompletním přehledem o návštěvnících stránek v reálném čase můžete zaujmout osoby, o které vám nejvíce jde, a maximalizovat dopad finančních prostředků vynaložených na propagaci. Channel ID – účelem je lokální ukládání. id – tato cookie se používá k opakovanému cílení, optimalizaci, vykazování a přiřazování online reklam.

GAPS = kalendář Google. Google nastavuje několik cookies na každou stránku, která uvádí kalendář Google. Ačkoliv nad cookies nastavovaných společností Google nemáme žádnou kontrolu, zdá se, že zahrnují směs různých informací k měření počtu a chování uživatelů kalendáře Google i informace o tom, jaký kalendář si prohlížíte a na jaké záložce se právě nacházíte. Google tyto cookies používá rovněž pro zlepšení používání internetu uživateli.

Tato cookie se používá k odlišení jedinečných uživatelů náhodným přiřazením čísla jako identifikátora klienta. Je obsažena v každém požadavku na webových stránkách a používá se k výpočtu dat za návštěvníky, relace a kampaně, která vstupují do analytických reportů pro webové stránky. Výchozí nastavení konce platnosti je po uplynutí 2 let, ale vlastníci webových stránek mohou tento parametr upravit.

Název této cookie souvisí s Google Universal Analytics. Podle dokumentace se používá jako regulátor míry požadavků – omezuje shromažďování dat na vytížených webových stránkách. Její platnost končí po 10 minutách.

Tyto cookies se používají ke shromažďování informací o tom, jak lidé používají tyto webové stránky. Díky těmto informacím můžeme zajistit, aby webové stránky odpovídaly vašim potřebám, a pomáhají nám uvědomit si, co bychom mohli změnit. Podrobné informace naleznete v pravidlech ochrany osobních údajů Google Analytics.

Tato cookie se používá k zaznamenávání typů cookies, které je uživatel ochoten na těchto webových stránkách přijmout.

Cookies vycházející z relace používané prohlížečem, který používáte, např. Chrome nebo Internet Explorer.

Výraz „třetí strany“ značí, že spíše než přímý vztah s uživatelem má společnost vztah s jednou nebo více webovými stránkami, které uživatel navštíví. Např. pokud uživatel navštíví stránky standardlifeaberdeen.com přímo, jsou webové stránky „první stranou“. Jestliže je standardlifeaberdeen.com partnerem v reklamní síti, platformě nebo výměně k umisťování reklamy, pak síť, platforma nebo výměna jsou „třetí strana“. Reklamní síť využívá cookies, když uživatel navštíví standardlifeaberdeen.com, aby mohla vybrat a nabídnout nejlepší reklamu. Tyto cookies jsou považovány za „cookies třetích stran“. První strany tímto způsobem spolupracují se třetími stranami, protože třetí strany disponují technologií a odbornými znalosti k zajištění efektivnějšího umisťování reklamy na webových stránkách. Při spolupráci se značkami, vydavateli a webovými stránkami se používají cookies třetích stran, díky nimž jsou reklamní kampaně pro uživatele více poutavé a relevantní a jsou cennější pro vydavatele a inzerenty.

Přijetí pravidel pro používání cookies

Přijetí odmítnutí odpovědnosti za typ návštěvníků

Přijetí podmínek webových stránek (v relevantních případech)

Tato cookie se používá k zapamatování postoje uživatele ke cookies na těchto webových stránkách. Pokud uživatelé uvedli své preference již dříve, budou tyto preference uloženy v této cookie.

Změny pravidel

Mějte prosím na paměti, že tato pravidla mohou být kdykoliv aktualizována. Z tohoto důvodu si prosím pravidelně přečtěte nejnovější verzi této stránky.

Otázky

Máte-li jakékoliv otázky nebo stížnosti týkající se pravidel nebo způsobu, jakým používáme osobní informace, které o vás máme k dispozici, kontaktujte nás prosím (odkaz na část s kontakty na nových webových stránkách SLA plc) a my se pokusíme vám obratem odpovědět.

Slovníček

Cookie je informace, kterou webový server ukládá na váš harddisk, aby mohly webové stránky ukládat vaše preference na vašem zařízení a později je použít.

IP adresa je binární číslo s 32 číslicemi, které identifikují každého odesilatele a příjemce informací, které jsou v paketech zasílány přes internet.

Relace je série interakcí mezi dvěma komunikačními koncovými body, které se odehrají při jednom připojení a týkají se konkrétního čísla relace.

Warning
Upozornění na rizika – Hodnota investic a příjem z nich se může snížit nebo také zvýšit a můžete získat zpět méně, než je investovaná částka. Viz také rizikové faktory v prospektu, kde jsou u individuálních fondů uvedena obecná a specifická investiční rizika.