Portefølje beholdninger

Portefølje beholdninger

Værdiansættelsesdato er sidste dag i måneden – f.eks. er værdidatoen for "Marts"-rapporten den 31. marts, hvor det er muligt, eller sidste bankdag i måneden.

Porteføljebeholdninger for aktiefonde, multi-asset-fonde og fund of funds opdateres den 7. bankdag i måneden. Beholdninger for fonde baseret på fastforrentede værdipapirer opdateres den 15. bankdag i hver måned.

Disclaimer

Beholdninger kan når som helst ændre sig. Beholdninger bør ikke spille en afgørende rolle, når der træffes investeringsbeslutninger, og bør ikke opfattes som research eller investeringsrådgivning vedrørende specifikke værdipapirer. Ved adgang til porteføljebeholdningerne erklærer du dig enig i ikke at, hverken helt eller delvist, reproducere, distribuere eller videreformidle porteføljebeholdningerne.