Juridiske og regulatoriske oplysninger

Investering indebærer en risiko. Værdien af investeringer, og indtægterne fra disse, kan gå op og ned, og som investor risikerer du at få et mindre beløb tilbage, end du investerede. Tidligere resultater er ikke en indikation af fremtidige resultater.

abrdn plc er registreret i Skotland (SC286832) med adressen Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh EH1 2DH. www.abrdn.com.

De oplysninger, der er at finde på dette websted, er af generel karakter vedrørende de aktiviteter, der udføres af nedenstående virksomheder. Disse oplysninger er derfor kun vejledende og udgør ingen form for aftale og skal heller ikke betragtes som et tilbud eller en henvendelse vedrørende handel med finansielle instrumenter eller vedrørende investeringstjensteydelser eller -aktivitet. Ingen garanti overhovedet gives, og intet ansvar overhovedet påtages, for eventuelle tab, der måtte opstå direkte eller indirekte, som et resultat af at læseren eller en anden person eller en gruppe af personer handler ud fra oplysninger, meninger eller vurderinger indeholdt på dette websted.

Bemærk, at nogle af de former for investering, der er nævnt på dette websted, ikke må distribueres i alle de jurisdiktioner, vi driver virksomhed i. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du tale med din sædvanlige kontaktperson eller besøge vores websteder www.standardlifeinvestments.com og www.aberdeen-asset.com.

Investeringsrisici:

Aktier: Udenlandske værdipapirer kan være mere volatile, sværere at prissætte og mindre likvide end indenlandske værdipapirer. De er underlagt andre bestemmelser og regnskabsmæssige standarder og forbundet med andre politiske og økonomiske risici. Disse risici kan især være store i vækstmarkedlande (emerging markets-lande).

Fastforrentede aktiver: Fastforrentede værdipapirer er forbundet med visse risici, herunder for eksempel: rentesats, betalingsevne, førtidig indfrielse og forlængelse.

Fast ejendom: Investeringer i fast ejendom kan indebære yderligere risiko for tab på grund af beskaffenheden og volatiliteten af de underliggende investeringer. Investeringer i fast ejendom er relativt illikvide, og muligheden for at ændre investeringerne som en reaktion på ændringer i økonomiske eller andre forhold er begrænset. Ejendomsværdier kan påvirkes af en række forskellige faktorer, herunder blandt andet det økonomiske klima, forholdene på ejendomsmarkedet, rentesatser samt love og regler.

Alternativer: Alternative investeringer kan være spekulativ investeringspraksis, indebærer et højt niveau af risiko og betragtes generelt som illikvide på grund af restriktioner vedrørende overførsel. En investor kan miste hele eller en stor del af sin investering. Investorerne er nødt til at have den finansielle evne, dygtighed/erfaring og villighed til at klare risikoen ved en sådan investering.

Diversificering sikrer ikke nødvendigvis et afkast eller beskytter mod et tab.

Dette er ikke en fuldstændig liste over eller redegørelse for relevante risici, og investorerne bør læse de relevante tilbudsdokumenter og rådføre sig med deres egne rådgivere, før de investerer.

Dette websted kan distribueres af følgende Aberdeen Asset Management-tilknyttede virksomheder i de relevante lande:

I USA er Aberdeen Standard Investments™ markedsføringsnavnet for følgende tilknyttede registrerede investeringsrådgivere: Aberdeen Asset Management Inc., Aberdeen Asset Managers Ltd, Aberdeen Asset Management Ltd, Aberdeen Asset Management Asia Ltd og Aberdeen Capital Management, LLC.

Aberdeen Standard Investments™ er i Canada markedsføringsnavnet for følgende tilknyttede registrerede virksomheder: Aberdeen Asset Management Inc., Aberdeen Fund Distributors, LLC, og Aberdeen Asset Management Canada Limited. Aberdeen Asset Management Inc. er registreret som "Portfolio Manager" (porteføljeforvalter) i de canadiske provinser Ontario, New Brunswick og Nova Scotia og som "Investment Fund Manager" (forvalter af investeringsfonde) i provinserne Ontario, Quebec og Newfoundland og Labrador. Aberdeen Asset Management Canada Limited er registreret som "Portfolio Manager" i provinsen Ontario. Aberdeen Fund Distributors, LLC, opererer som "Exempt Market Dealer" (fritaget marked-dealer) i alle canadiske provinser og territorier.

Aberdeen Standard Investments™ er i Brasilien markedsføringsnavnet for Aberdeen Asset Management Inc. og Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. er en virksomhed, der er behørigt registreret hos CVM som kapitalforvalter.

I Storbritannien, Norge og EU-medlemslande af Aberdeen Asset Managers Limited. Godkendt og reguleret i Storbritannien af Financial Conduct Authority. Registreret kontor: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG. Registreret i Skotland med nummeret 108419.

I Schweiz af Aberdeen Asset Managers Switzerland AG (AAMS). Registreret i Schweiz med nummeret CH-020.3.033.962-7. Registreret kontor: Schweizergasse 14, 8001 Zurich. Godkendt af Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).

På Abu Dhabi Global Market (“ADGM”) af Aberdeen Asset Middle East Limited. Reguleret af ADGM Financial Services Regulatory Authority. Aberdeen Asset Middle East Limited, Al Sila Tower, 24th Floor, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, PO Box 5100737, Abu Dhabi, United Arab Emirates (Forenede Arabiske Emirater).

I Singapore af Aberdeen Asset Management Asia Limited, registrerings- nummer 199105448E.

I Hong Kong af Aberdeen International Fund Managers Limited. Dette websted er ikke blevet gennemgået af Securities and Futures Commission.

I Folkerepublikken Kina af Aberdeen Asset Management (Shanghai) Co., Ltd – kun i Folkerepublikken Kina.

I Australien og New Zealand af Aberdeen Asset Management Limited ABN 59 002 123 364, AFSL nr. 240263. I New Zealand dog kun til engrosinvestorer (wholesale investors) som angivet i Financial Markets Conduct Act 2013 (New Zealand).

I Malaysia af Aberdeen Asset Management Sdn Bhd, virksomheds-nummer: 690313-D og Aberdeen Islamic Asset Management Sdn Bhd, virksomhedsnummer: 827342-W.

I Thailand af Aberdeen Asset Management Company Limited.

I Japan af Aberdeen Investment Management K.K.

I Taiwan af Aberdeen International Securities Investment Consulting Company Ltd (101Jin-Guan-Tou-Gu-Xin-Zi-Di No.33), som drives uafhængigt, 8F, No.101, Songren Rd., Taipei City, Taiwan, Republic of China (Folkerepublikken Kina). Tlf.: +886 2 87224500.

Dette websted kan distribueres af følgende Standard Life Investments-selskaber:

Standard Life Investments Limited er registreret i Skotland (SC123321) med adressen 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL. Standard Life Investments Limited er godkendt og reguleret i Storbritannien af Financial Conduct Authority.

Standard Life Investments (Hong Kong) Limited er licenseret hos og reguleret af Securities and Futures Commission i Hong Kong og er et helejet datterselskab af Standard Life Investments Limited.

Standard Life Investments Limited (ABN 36 142 665 227) er indregistreret i Skotland (nr. SC123321) og er fritaget for kravet om at have en australsk licens til at yde finansielle tjenesteydelser ifølge 911A(2)(l) i Corporations Act 2001 (Commonwealth) ("Loven") med hensyn til ydelse af finansielle tjenesteydelser som defineret i tillæg A til fritagelsesinstrument nr. 10/0264 dateret 9. april 2010 udstedt til Standard Life Investments Limited af Australian Securities and Investments Commission. Disse finansielle tjenesteydelser ydes kun til engrosklienter som defineret i stk. 761G(7) i Loven. Standard Life Investments Limited er godkendt og reguleret i Storbritannien af Financial Conduct Authority efter britisk lovgivning, som er anderledes end den australske.

Standard Life Investments Limited, et selskab registreret i Irland (904256) 90 St Stephen’s Green Dublin 2, er godkendt og reguleret i Storbritannien af Financial Conduct Authority

Standard Life Investments (USA) Limited er registreret som "Exempt Market Dealer" hos Ontario Securities Commission og som "Investment Adviser" hos Securities and Exchange Commission i USA. Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited er registreret som "Investment Adviser" hos Securities and Exchange Commission i USA.

Standard Life Investments (Japan) Limited, registreret som hørende til Head of Kanto Local Financial Bureau (virksomhed for finansielle instrumenter 2913), er licenseret hos og reguleret af Financial Services Agency i Japan og er foreningsmedlem af Japan Investment Advisers Association og er et helejet datterselskab af Standard Life Investments Limited.

Standard Life Investments (Singapore) Pte. Ltd er reguleret af Monetary Authority of Singapore og licenseret efter loven Securities and Futures Act (licens nr.: CMS100581-1) og er et helejet datterselskab af Standard Life Investments Limited.

Risk warning
Investering indebærer en risiko. Værdien af investeringer, og indtægterne fra disse, kan gå ned og op, og som investor risikerer du at få et mindre beløb tilbage, end du investerede. Tidligere resultater er ikke en indikation af fremtidige resultater. Vi refererer til risikofaktorerne angivet i prospektet for generelle og specifikke investeringsrisici forbundet med de enkelte fonde. Se venligst Key Investor Information Document og risikofaktorer i prospektet for generelle og specifikke investeringsrisici forbundet med de enkelte fonde.