Juridisk meddelelse

1. Selskabsoplysninger og pligtige oplysninger

www.aberdeenstandard.com er etableret af Standard Life Aberdeen-koncernen.

Aberdeen Asset Managers Limited (SC108419) er registreret I Skotland med adressen 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG.

Aberdeen Asset Management-koncernen består af Aberdeen Asset Management PLC (SC082015) og dennes datterselskaber, som omfatter Aberdeen Asset Managers Limited, Aberdeen Asset Investments Limited (794936), Aberdeen Investment Solutions Limited (SC106723), Aberdeen Standard Investments Life And Pensions Limited (3526143), Aberdeen Fund Managers Limited (740118), Aberdeen Real Estate Operations Limited (SC169791), Parmenion Capital Partners LLP (OC322243) og Self Directed Investments Ltd (8081015). Alle selskaberne er registreret i Skotland med adressen 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG, undtagen Aberdeen Asset Investments Limited, Aberdeen Standard Investments Life And Pensions Limited og Aberdeen Fund Managers Limited, som er registreret i England med adressen Bow Bells House, 1 Bread Street, London EC4M 9HH, og Parmenion Capital Partners LLP og Self Directed Investments Ltd, som er registreret i England med adressen 2 College Square, Anchor Road, Bristol, BS1 5UE.

Med undtagelse af Aberdeen Asset Management PLC og Aberdeen Real Estate Operations Limited er ovennævnte selskaber godkendt og reguleret i Storbritannien af Financial Conduct Authority. Aberdeen Standard Investments Life And Pensions Limited er godkendt i Storbritannien af Prudential Regulation Authority og reguleret af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Aberdeen Asset Managers Limited er også registreret som "Investment Adviser" (investeringsrådgiver) hos Securities and Exchange Commission i USA.

Standard Life Investments Limited (SC123321) is registered in Scotland at 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL.

Standard Life Investments Limited (SC123321) er registreret i Skotland med adressen 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. Selskabet er også registreret i Irland (904256) og har et primært forretningssted på adressen 90 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irland.

Standard Life Investments-koncernen består af Standard Life Investments (Holdings) Limited (SC298143) og dennes datterselskaber, som omfatter Standard Life Investments Limited, Aberdeen Standard Capital Limited (SC317950), Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), SL Capital Partners LLP (SO301408) og Ignis Asset Management Limited (SC200801). Alle selskaberne er registreret i Skotland med adressen 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL.

Med undtagelse af Standard Life Investments (Holdings) Limited og Ignis Asset Management Limited er ovennævnte selskaber godkendt og reguleret i Storbritannien af Financial Conduct Authority.

Financial Conduct Authority-registerreferencenumre: Aberdeen Asset Investments Limited – 193707, Aberdeen Standard Investments Life And Pensions Limited – 187323, Aberdeen Asset Managers Limited – 121891, Aberdeen Fund Managers Limited – 121803, Aberdeen Investment Solutions Limited – 122130, Parmenion Capital Partners LLP – 462085, Self Directed Investments Ltd – 593445, Standard Life Investments Limited – 188406, Aberdeen Standard Capital Limited – 466684, Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited – 146477, SLTM Limited – 119366, Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited – 143445, SL Capital Partners LLP – 469934. Financial Conduct Authoritys register kan findes på https://register.fca.org.uk/.

TStandard Life Aberdeen-koncernens momsnummer er GB270347469.

Aberdeen Standard Investments Inc. er registreret i USA med adressen 1735 Market Street, 32nd Floor, Philadelphia, PA 19103. Det er et helejet datterselskab af Aberdeen Asset Management PLC. Det er registreret som "Investment Adviser" hos Securities and Exchange Commission i USA.

Aberdeen Asset Management Asia Limited er registreret i Singapore (199105448E) med adressen 21 Church Street, #01-01 Capital Square Two, Singapore 049480. Det er et helejet datterselskab af Aberdeen Asset Management PLC. Det er registreret i Singapore hos Monetary Authority of Singapore, som også regulerer det. Aberdeen Asset Management Asia Limited er også registreret som "Investment Adviser" hos Securities and Exchange Commission i USA.

 

Standard Life Investments (USA) Limited er registreret i Skotland (SC215736) med adressen 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. Det er et helejet datterselskab af Standard Life Investments Limited. Det er registreret som "Investment Adviser" hos Securities and Exchange Commission i USA og har et primært forretningssted på adressen One Beacon Street, 34th Floor, Boston, MA 02108-3106, USA.

Standard Life Investments (Hong Kong) Limited er et selskab, som er indregistreret i Hong Kong (666004) med registreret kontor på adressen 30th Floor, Jardine House, One Connaught Place, Central, Hong Kong. Det er et helejet datterselskab af Standard Life Investments Limited. Det er licenseret hos og reguleret af Securities and Futures Commission i Hong Kong og har et primært forretningssted på adressen 30th Floor, LHT Tower, 31 Queen’s Road Central, Hong Kong.

Alle henvisninger på dette websteds sider til "vi", "vores", "os" eller "Standard Life Aberdeen-koncernen" betyder Standard Life Aberdeen plc med datterselskaber, dattervirksomheder og associerede selskaber (uanset om dette er direkte eller indirekte) til enhver tid.

2. Bopæl og jurisdiktion

Dette websted har til formål at oplyse personer med bopæl i lande, hvor Aberdeen Asset Management-koncernen og Standard Life Investments-koncernen driver virksomhed. Oplysningerne på vores websted udgør ikke et tilbud eller en henvendelse vedrørende salg af investeringsbeviser eller aktier i nogen fonde knyttet til Aberdeen Asset Management-koncernen eller Standard Life Investments-koncernen i nogen som helst jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan henvendelse eller distribution ville være ulovlig, eller hvor den person, der kommer med tilbuddet eller henvendelsen, ikke er kvalificeret til at gøre dette, eller til nogen, som det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan henvendelse til.

3. Generelle ansvarsfraskrivelser og vilkår

Selvom Aberdeen Asset Managers Limited og Standard Life Investments Limited i rimeligt omfang har gjort sig umage med hensyn til at sikre, at oplysningerne på disse sider er nøjagtige, aktuelle og overholder relevante britiske love og regler pr. offentliggørelsesdatoen, kan der være fejl og udeladelser som følge af omstændigheder, der ligger uden for vores kontrol. Vi forbeholder os retten til at ændre indholdet, fremstillingen, udførelsen, faciliteterne og tilgængeligheden af alle eller visse af siderne på dette websted efter vores eget skøn og uden forudgående varsel. Vi giver ingen garanti og erklærer på ingen måde, at dette websteds sider kan tilgås på alle tidspunkter i den britiske åbningstid, der er angivet på dette websted. Webstedet kan være midlertidigt utilgængeligt eller begrænset af administrative eller andre årsager. Vi pådrager os ikke erstatningspligt med hensyn til tab eller skader, der opstår på grund af eller i forbindelse med, at dette websted ikke kan anvendes.

Hvis du har nogen som helst tvivl med hensyn til nøjagtigheden og/eller aktualiteten af nogen af oplysningerne på disse sider, eller hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan det måske være en hjælp at besøge www.aberdeen-asset.com ellerwww.aberdeen-asset.com or www.standardlifeinvestments.com

Vi påtager os intet ansvar for oplysninger på eksterne tredjepartswebsteder, som kan tilgås via hypertekstlinks fra disse sider, eller for, at disse andre sider måske ikke altid er tilgængelige. Eventuelle links til tredjepartswebsteder er kun tilføjet med generelle oplysningsformål, og de pågældende websteder og deres indhold er ikke godkendt eller støttet af os på nogen måde, medmindre andet er oplyst. Bemærk, at når du klikker på et hypertekstlink til et eksternt websted, forlader du Aberdeen Standard Investments-webstedet og tilgår det eksterne tredjepartswebsted på egen risiko.

Husk, at tidligere resultater ikke er en indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringsbeviser og aktier og indtægterne fra disse kan gå både op og ned, og investorer får måske ikke det beløb tilbage, som de oprindeligt investerede. Ændringer i valutakurser kan forårsage, at værdien af investeringer i udlandet stiger eller falder. Hvis du vil have yderligere oplysninger om nogen af fondene eller produkterne, bedes du læse de relevante tilbudsdokumenter.

Ved at tilgå disse sider anses du for at have accepteret og indvilget i at være bundet af vilkårene på denne side med juridiske og pligtige oplysninger, som reguleres af Skotlands love.

4. Rådgivning

Intet på dette websteds sider skal anses for på nogen måde at udgøre økonomisk rådgivning, investeringsrådgivning eller anden professionel rådgivning, og du bør kontakte din økonomiske rådgiver eller en anden professionel rådgiver, hvis du har brug for økonomisk rådgivning eller anden professionel rådgivning.

5. Copyright og varemærke

© 2017 Standard Life Aberdeen. Alle rettigheder forbeholdt.

Copyright til siderne på dette websted, til screenshots af siderne og til de oplysninger og det materiale, de indeholder, samt til udformningen af dem er ejet af Standard Life Aberdeen-koncernen, medmindre andet er angivet. "Aberdeen Standard Investments" og "Aberdeen Standard Investments"- logoet er varemærker tilhørende Standard Life Aberdeen-koncernen, som også kan kan gøre krav på varemærke- og servicemærkerettigheder til andre mærker, der er indeholdt på dette websteds sider.

Reproduktion af disse sider eller dele heraf uden Standard Life Aberdeen-koncernens forudgående skriftlige samtykke er strengt forbudt, undtagen for så vidt angår private og ikkekommercielle læse-/betragtningsformål.

6. E-mailkommunikation og anden elektronisk kommunikation

Bemærk, at der ikke er nogen garanti for, at eventuel elektronisk kommunikation, der sendes, modtages af os, eller at indholdet af en sådan elektronisk kommunikation vil forblive privat og uændret under transmissionen. Hvis dette giver anledning til betænkeligheder, kan du ringe eller sende almindelig post til os i stedet. Vi påtager os ingen erstatningspligt for skader eller tab, som du eller andre måtte lide som følge af ændring af eller fortrolighedsbrist vedrørende sådanne oplysninger.

Vi filtrerer, overvåger og beholder elektronisk kommunikation for at beskytte vores systemer og sørge for, at de kører problemfrit, og for at overholde love og regler samt god forretningspraksis.

7. Downloads

Al download af software er på egen risiko. Vi indestår ikke for egnetheden af software, der downloades, og påtager os intet ansvar for eventuelle problemer med din computer, der måtte opstå som et resultat af et eller flere downloads. Hvis du har nogen som helst tvivl med hensyn til egnetheden af software, du vil downloade, i forhold til din computer, anbefales det, at du får rådgivning af en ekspert, før du downloader.

8. Privatliv

Vi er forpligtet til at beskytte privatlivet for alle gæster, der besøger vores websted www.aberdeenstandard.com ("Webstedet"/"Websted"). Du vil ikke blive bedt om at indsende personoplysninger om dig selv for at kunne modtage oplysninger eller bruge tjenester på Webstedet. Vi anvender cookies (se punkt 9 for at få flere oplysninger), og når du browser rundt på Webstedet, gemmer vi oplysninger om, hvordan du bruger Webstedet, for at forbedre kvaliteten af den service, du modtager. For eksempel gør dette det muligt for os at træffe beslutninger angående Webstedets optimale indretning og navigeringsmuligheder. Vi har sørget for links til eksterne tredjepartswebsteder og andre websteder tilhørende Standard Life Aberdeen-koncernen. Vi vil gerne gøre dig bevidst om, at disse websteder muligvis sender deres egne cookies til brugere eller på anden vis indsamler data eller anmoder om personoplysninger. Vi påtager os intet ansvar for praksis vedrørende indsamling af oplysninger, hvad angår websteder, som du kan tilgå via vores Websted, og vi opfordrer dig til at læse de enkelte websteders fortroligheds-/privatlivspolitikker, før du eventuelt videregiver personhenførbare oplysninger.

9. Cookiepolitik

Cookies er små tekstfiler, som ofte omfatter en unik identifikator, der sendes af en webserver til din computer, mobiltelefon eller anden internetforbundne enhed ("enhed"), når du besøger et websted. Cookies bruges i vid udstrækning til at få websteder til at fungere effektivt og til at forsyne os med forretnings- og markedsføringsrelaterede oplysninger, så vi kan træffe informerede beslutninger om udviklingen af vores websteder. Vi indsamler måske oplysninger om din computer, herunder din IP-adresse, dit operativsystem og din browsertype, til systemadministration og for at kunne lave rapporter. Dette er statistisk data om vores brugeres browsehandlinger og -mønstre og identificerer ikke nogen enkeltpersoner.

Vi anvender tre hovedtyper af cookies: (1) "Performance"- cookies, (2) "identification"-cookies og (3) "targeting"-cookies.

(1) "Performance"-cookies hjælper os til at se, hvordan du bruger vores Websted, for eksempel hvilke sider du besøger. Disse cookies indsamler ikke information, som kan identificere dig – al information indsamles anonymt og bruges kun som hjælp til at forbedre vores Websteds performance, til at forstå, hvad der interesserer vores brugere, og til at måle, hvor effektiv vores annoncering er. Vi bruger performance-cookies til at analysere vores Websteds performance, til at forbedre Webstedet ved at måle eventuelle fejl, der opstår, og til at se, hvor effektive vores annoncer er (dette deles ikke med tredjeparter). Nogle gange administrerer tredjeparter cookies for os, men vi tillader ikke tredjeparterne at bruge disse cookies til andre formål end dem, der er angivet ovenfor. Ved at bruge vores Websted accepterer du brugen af "performance"-cookies.

(2) "Identification"-cookies bruges til at tilpasse webstedindholdet ud fra dine valg. Vi anvender identification-cookies til at huske valg, du har foretaget, for eksempel at identificere dig selv som uafhængig økonomisk rådgiver eller anden slags rådgiver, til at vise dig, når du er logget ind på webstedet, og til annoncering, som er målrettet dig på andre websteder. Du kan kontrollere, om disse cookies anvendes, men hvis du slår dem fra, har du måske ikke adgang til visse funktioner eller tjenester. Hvis du slår disse cookies fra, forhindrer det os måske i at huske, at du ikke ønskede en bestemt funktion eller tjeneste. Ved at bruge vores Websted accepterer du brugen af "identification"-cookies.

(3) "Targeting"-cookies bruges til at sende dig relevant information og til at se, hvilket indhold du anvender. Vi anvender "targeting"-cookies til at sende dig skræddersyet nyhedsindhold via e-mail, til at holde øje med, hvilket indhold du bruger, og til at målrette annoncering på andre websteder mod dig. Ved at bruge vores Websted accepterer du brugen af "targeting"-cookies. Der er en række tredjeparter, som leverer indhold og funktioner til vores Websted. Nogle af disse leverandører anvender cookies til at sikre, at bestemte dele af Webstedet fungerer. Webstedet har også links til sociale medier (såsom Facebook og YouTube). Vi har ikke kontrol over cookies, som kan blive sendt, når man benytter disse eksterne websteder. For yderligere information om disse anbefaler vi, at man tjekker det pågældende websteds cookiepolitik

There a number of third parties which provide us with content and functions on our Website, some of these providers will use cookies to ensure the particular areas on the Website work.

The Website also has Social Interaction links (such as Facebook or YouTube). We do not control any cookies that may be sent when using these external websites. For more information on these it is advised to check their cookies policies.

3. Fravalg

Du har til enhver tid ret til at forlange, at vi ikke bruger dine personoplysninger til markedsføringsformål.

Du kan fravælge Google Analytics-annonceringsfunktioner og tilpasse Google Displaynetværket-annoncer ved hjælp af Annonceindstillinger. Som en ekstra privatlivsforanstaltning kan du også bruge browsertilføjelsen til fravalg af Google Analytics. Du skal blot være opmærksom på, at du måske ikke har adgang til dette Websteds fulde funktionalitet, hvis du gør dette.

Hvis du vil fjerne andre cookies fra din PC, kan du gøre brug af disse vejledninger:

Yderligere oplysninger:

Vi anvender en række forskellige cookievarianter, der tjener en række forskellige funktioner. Disse tabeller angiver, hvilke slags cookies vi bruger, og hvorfor vi bruger dem.

Google Analytics Premium

Dette Websted anvender Google® Analytics Premium – en webanalysetjeneste fra Google Ireland Limited (“Google”). Google Analytics Premium gør brug af cookies, som er tekstfiler, der anbringes på din computer for at hjælpe Webstedet med at reagere på, hvordan brugerne anvender Webstedet. På vegne af administratoren af dette Websted anvender Google disse data til at evaluere din brug af Webstedet, lave rapporter om aktiviteten på Webstedet og levere andre ydelser relateret til aktiviteten på Webstedet og brugen af internettet til administratoren af Webstedet. Den IP-adresse, der indhentes via Google Analytics, vil ikke blive knyttet til nogen andre data, som Google er i besiddelse af.

Google er et registreret varemærke tilhørende Google, Inc. Google, Inc. er ikke tilknyttet Standard Life Aberdeen-koncernen og sponsorerer eller anbefaler heller ikke Standard Life Aberdeen-koncernens produkter eller tjenester.

Brug af Google Analytics Premium

For at forbedre vores brugeres oplevelse kan vi bruge Google Analytics-funktioner såsom Remarketing, DoubleClick Campaign Manager-integrationen, Google Displaynetværkets eksponeringsrapportering og/eller Google Analytics-rapporterne Demografi og Interesser (Google Analytics-annonceringsfunktioner).

Oplysninger, der indsamles af vores cookies, vil ikke identificere dig personligt. De identificerer dog din computer og internetforbindelse. Vi indsamler kun generelle oplysninger om dine computerindstillinger, forbindelsen til internettet (eksempelvis operativ-system og platform), IP-adresse, browsemønstre og interaktioner med vores Websted.

Vi bruger måske Remarketing med Google Analytics til at annoncere online. Tredjepartsleverandører, herunder Google, kan vise vores annoncer på forskellige websteder på internettet. De kan også bruge cookies placeret af Google Analytics-annonceringsfunktionerne til at påvirke, optimere og bestemme, hvilke annoncer du ser på vores Websted, herunder annoncer baseret på tidligere besøg på vores Websted.

Med hensyn til Google Displaynetværkets eksponeringsrapportering og DoubleClick Campaign Manager-integrationen kan vi og eventuelle tredjepartsleverandører, heriblandt Google, bruge cookies placeret af Google Analytics-annonceringsfunktionerne til at analysere og rapportere angående annoncer, der bruges på vores Websted, herunder for eksempel eksponeringer skabt af annoncerne, og hvordan disse interagerer med andre annoncefunktioner og -tjenester.

Med hensyn til Google Analytics-rapporterne Demografi og Interesser kan vi bruge data fra Googles Interesse-baserede annoncering og/eller tredjepartsmålgruppedata /eksempelvis alder, køn og interesser) sammen med Google Analytics for at målrette og optimere vores markedsføringskampagner og -strategier samt indholdet på vores Websted.

Cookie  Name Purpose Information
ASP.NET_SessionId Microsoft .Net

General purpose platform session cookie, used by sites written with Miscrosoft .NET based technologies. Usually used to maintain an anonymised user session by the server.

The main purpose of this cookie is: Strictly Necessary

Link
ARRAffinity   Windows Azure

This cookie is set by websites run on the Windows Azure cloud platform. It is used for load balancing to make sure the visitor page requests are routed to the same server in any browsing session.

                   

The main purpose of this cookie is: Strictly Necessary

Link
_ga Google Analytics

This cookie name is associated with Google Universal Analytics.

The main purpose of this cookie is : Performance

Link
_gat_UA-6595146-55 Google Analytics

This cookie name is associated with Google Universal Analytics

The main purpose of this cookie is : Performance

Link
_gid Google Analytics

This cookie name is associated with Google Universal Analytics.

The main purpose of this cookie is : Performance

Link

ELOQUA
ELQSTATUS

Eloqua

These cookies are associated with Eloqua

The main purpose of this cookie is : Persistence 

aamgrouptmfqdn
aamgrouptmfqdnold

 AberdeenStandard

These cookies are associated with AberdeenStandard

The main purpose of this cookie is : Persistence 

 

KV_CLIENT_SESSION_ID
i18next
JSESSIONID,
QC_PREFERED_REFLECTORS

Qumu

These cookie name are associated with Qumu and used to deliver video content on the website

The main purpose of this cookie is : Third Party Persistence

Analytics – DoubleClicks integrerede og åbne platform gør det muligt at føre al ens målgruppeindsigt sammen på ét sted. Med et komplet realtidsoverblik over ens målgruppe kan man engagere de mennesker, der er de vigtigste for en, for at maksimere udbyttet af ens annonceringskroner. Channel ID – formålet er lokal lagring. id – denne cookie bruges til retargeting, optimering, rapportering og konverteringstilskrivning af onlineannoncer.

GAPS = Google-kalender. Google bruger en række cookies på alle sider, der omfatter en Google Kalender. Vi har ingen kontrol over de cookies, Google bruger, men de lader til at omfatte data knyttet til måling af Google Kalender-brugernes antal og adfærd samt oplysninger om, hvilken kalender du kigger på, og hvilken fane du befinder dig på. Google bruger også disse cookies til at forbedre din brugeroplevelse.

Denne cookie bruges til at skelne mellem unikke brugere via tildeling af et tilfældigt genereret nummer som klientidentifikator. Den inkluderes i de enkelte sideanmodninger på de pågældende websteder og bruges til at udregne gæste-, sessions- og kampagnedata til webstedets analyserapporter. Som default er den indstilet til at udløbe efter to år, men dette kan tilpasses af webstedets ejere.

Cookiens navn har tilknytning til Google Universal Analytics – ifølge dokumentationen bruges den til at regulere anmodningshastigheden, så indsamlingen af data begrænses på websteder med meget trafik. Den udløber efter 10 minutter.

Disse cookies bruges til at indsamle oplysninger om, hvordan folk bruger Webstedet. Dette gør, at vi kan sikre, at Webstedet opfylder dine behov, og hjælper os med at forstå, hvad vi kan forbedre. Se Google Analytics-privatlivspolitikken for at få flere oplysninger.

Denne cookie bruges til at registrere, hvilke typer cookies en bruger er villig til at acceptere på dette Websted.

Sessionsbaseret cookie, som bruges af den browser, du bruger, for eksempel Chrome eller Internet Explorer.

Termen "tredjepart" indikerer, at i stedet for at have et direkte forhold til en bruger, så har den pågældende virksomhed et forhold til en eller flere af de websteder, en bruger besøger. Hvis en bruger for eksempel besøger standardlifeaberdeen.com direkte, så er dette websted "førsteparten". Hvis standardlifeaberdeen.com danner partnerskab med et annoncenetværk, en annonceplatform eller en annoncebørs (ad exhange), er netværket, platformen eller annoncebørsen "tredjeparten". Annoncenetværket bruger cookies, når brugeren besøger standardlifeaberdeen.com, da de hjælper det til at vælge og vise den bedste annonce. Disse cookies betragtes som "tredjepartscookies". Førsteparter danner partnerskab med tredjeparter på denne måde, fordi tredjeparter har teknologi og ekspertise til at muliggøre en mere effektiv annonceplacering på tværs af websteder. Da vi arbejder med brands, udgivere og websteder, bruger vi tredjepartscookies til at gøre annonceringen mere engagerende og relevant for brugerne og mere værdifuld for udgiverne og annoncørerne.

Accept af cookiepolitikken

Accept af ansvarsfraskrivelsen vedrørende målgruppetype

Accept af webstedets vilkår og betingelser (hvor relevant)

Denne cookie bruges til at huske en brugers valg vedrørende cookies på dette Websted. Hvor brugere tidligere har oplyst en præference, lagres brugerens præference i denne cookie.

Ændringer af Politikken

Du bedes være opmærksom på, at denne Politik kan blive opdateret når som helst. Derfor bedes du med jævne mellemrum læse den nyeste udgave af denne side.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende Politikken, eller vedrørende hvordan vi bruger de personoplysninger, vi har om dig, bedes du kontakte os (link til "Kontakt os"-afsnittet på det nye SLA plc-websted/link to Contact us section on new SLA plc site), og vi vil forsøge at svare med det samme.

Ordforklaring

En cookie er en datafil, som en webserver gemmer på din harddisk, så den kan gøre det muligt for et websted at gemme dine præferencer på din maskine og finde dem igen senere.

En IP-adresse er et tal på 32 bit, som identificerer senderne og modtagerne af de data, der sendes i datapakker gennem internettet.

En session er en serie interaktioner mellem to kommunikationsendepunkter, der finder sted i løbet af en enkelt forbindelse og er knyttet til et bestemt sessionsnummer.

10. Vores vilkår og betingelser vedrørende Sociale Medier

Vores "Sociale Medieplatforme" omfatter Twitter, YouTube, LinkedIn og andre sociale medieplatforme, som vi gør tilgængelige.

Sociale mediewebsteder, herunder for eksempel Twitter, YouTube og LinkedIn, er public domain. Vi er ikke ansvarlige for og godkender ikke det indhold, andre brugere poster på disse websteder.

Generelle betragtninger vedrørende Sociale Medier

  • For din egen sikkerheds skyld beder vi dig undlade at medtage personlige eller kontor-relaterede oplysninger, herunder loginoplysninger, i indhold, som du poster, offentliggør i kommentarer eller sender i beskeder på vores Sociale Medieplatforme.
  • Vi er ikke ansvarlige for brugsvilkårene eller for privatlivs- eller sikkerhedspolitikkerne på nogen af vores Sociale Medieplatforme eller på noget eksternt tredjepartswebsted, der eventuelt er knyttet til dem, og du bruger disse på egen risiko.
  • Du bedes sikre dig, at dine bidrag til vores Sociale Medieplatforme er relevante og aktuelle. Vi forbeholder os retten til at blokere enhver bruger eller følger på vores Sociale Medieplatforme, som poster eller deler indhold, som vi betragter som upassende eller stødende, eller som udgør en anmeldelse eller en anbefaling af, råd angående eller reklame for værdipapirer, produkter eller tjenester, eller som er af salgsfremmende karakter. Vi forbeholder os også retten til at blokere brugere eller følgere, hvis egne sociale medieplatforme indeholder stødende eller upassende indhold eller fungerer som salgsfremmende websteder.
  • Alle meninger, der gives udtryk for af brugere på vores Sociale Medieplatforme, relaterer sig til de personer, der fremkommer med meningen, og afspejler ikke nødvendigvis vores opfattelser.

Ingen rådgivning

Intet af det, der er at finde på vores Sociale Medieplatforme, udgør et tilbud, en salgshenvendelse eller en anbefaling vedrørende nogen form for kapitalforvaltningsprodukter eller -tjenester eller et tilbud om at sælge eller en henvendelse med henblik på at få et tilbud om køb af værdipapirer. Alt indhold er underlagt gældende love og regler.

Ikke alle kapitalforvaltningsprodukter og -tjenester er tilgængelige i alle jurisdiktioner. Alle potentielle investorer bør sikre sig, at de relevante produkter og/eller tjenester er tilladte i henhold til lovene og reglerne i vedkommendes jurisdiktion.

Alle investeringer er udsat for risici, hvilket omfatter risikoen for, at du taber de penge, du har investeret.

No advice

De oplysninger, vi poster på vores Sociale Medieplatforme, er vores aktuelle opfattelser, og disse opfattelser kan ændre sig uden varsel. Disse indlæg er kun af oplysende karakter og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning eller anbefalinger af bestemte tjenesteydelser, værdipapirer, investeringsstrategier eller investeringsprodukter. Tag venligst kontakt til en kvalificeret fagperson, hvis du ønsker denne type rådgivning. Hvis du vil have yderligere oplysninger om specifikke produkter, bedes du læse de relevante tilbudsdokumenter.

De oplysninger, vi fremkommer med eller henviser til på vores Sociale Medieplatforme, kan indeholde udsagn om fremtidige forventninger og andre udsagn om fremtiden, der er baseret på vores aktuelle betragtninger og antagelser, og som omfatter kendte og ukendte risici og usikkerheder, der kan bevirke, at de faktiske resultater, præstationer eller begivenheder viser sig at være væsentligt anderledes end dem, der gives udtryk for i udsagnene. Ud over udsagn, som omhandler fremtiden ud fra sammenhængen, identificerer ordene "kan", "vil", "bør", "forventer", "planlægger", "hensigt", "forudser", "tror", "vurderer", "forudsiger", "potentiel" og "fortsætter" samt lignende udtryk udsagn om fremtiden.

Geografisk eksklusion

Vi kommunikerer til et eksternt publikum via vores Sociale Medieplatforme på en måde, der er i overensstemmelse med lokale love og regler. Indhold på vores Sociale Medieplatforme er ikke rettet mod personer i jurisdiktioner, hvor offentliggørelsen eller tilgængeligheden af indholdet (på grund af vedkommendes nationalitet, bopæl eller af anden årsag) er forbudt. Personer, som er omfattet af sådanne forbud, skal undlade at tilgå indholdet.

Canada og USA:Lokale bestemmelser begrænser kommunikation fra registrerede rådgivere og børshandlere via sociale medier. Vores kommunikation via sociale medier vedrørende økonomisk forvaltning, finansverdenen eller investering generelt eller vedrørende kapitalforvaltningsprodukter eller -tjenester, som vi udbyder, stammer derfor ikke fra og er ikke tiltænkt personer i hverken Canada eller USA.

Risk warning
Investering indebærer en risiko. Værdien af investeringer, og indtægterne fra disse, kan gå ned og op, og som investor risikerer du at få et mindre beløb tilbage, end du investerede. Tidligere resultater er ikke en indikation af fremtidige resultater. Vi refererer til risikofaktorerne angivet i prospektet for generelle og specifikke investeringsrisici forbundet med de enkelte fonde. Se venligst Key Investor Information Document og risikofaktorer i prospektet for generelle og specifikke investeringsrisici forbundet med de enkelte fonde.