Privatliv

Vi er forpligtet til at beskytte privatlivet for alle gæster, der besøger vores www.aberdeenstandard.com- websted ("Websted"/Webstedet"). Du vil ikke blive bedt om at indsende personoplysninger om dig selv for at kunne modtage oplysninger eller bruge tjenesterne på Webstedet. Vi anvender cookies, og når du browser rundt på Webstedet, gemmer vi oplysninger om, hvordan du bruger Webstedet, for at forbedre kvaliteten af den service, du modtager. For eksempel gør dette det muligt for os at træffe beslutninger angående Webstedets indretning og navigeringsmuligheder. Vi har sørget for links til eksterne tredjepartswebsteder og andre websteder tilhørende Standard Life Aberdeen-koncernen. Vi vil gerne gøre dig bevidst om, at disse websteder muligvis sender deres egne cookies til brugere eller på anden vis indsamler data eller anmoder om personoplysninger. Vi påtager os intet ansvar for praksis vedrørende indsamling af oplysninger, hvad angår websteder, som du kan tilgå via vores Websted, og vi opfordrer dig til at læse de enkelte websteders fortroligheds-/privatlivspolitikker, før du eventuelt videregiver personhenførbare oplysninger.

Risk warning
Investering indebærer en risiko. Værdien af investeringer, og indtægterne fra disse, kan gå ned og op, og som investor risikerer du at få et mindre beløb tilbage, end du investerede. Tidligere resultater er ikke en indikation af fremtidige resultater. Vi refererer til risikofaktorerne angivet i prospektet for generelle og specifikke investeringsrisici forbundet med de enkelte fonde. Se venligst Key Investor Information Document og risikofaktorer i prospektet for generelle og specifikke investeringsrisici forbundet med de enkelte fonde.