Mitä me teemme

Vaikka Standard Life Investments ja Aberdeen Asset Management -yhtiöillä on molemmilla omat sijoitusfilosofiansa ja -prosessinsa, molemmat uskovat samoihin sijoitusperiaatteisiin. Nämä ovat sijoituslähestymistapamme perusteet:

 • Aktiivinen sijoittaminen voi tuottaa vahvaa pitkäjänteistä arvonnousua
 • Tiimihenki on tärkeintä
 • ESG on integroitava sijoitusprosessiin
 • Rahastonhoitajien on hyödynnettävä asiantuntemustaan eri sijoitustuotteista.

Nämä sijoitusperiaatteet ovat yhteisiä kaikille sijoitustiimeille ja sijoitustuotteille. Yhteisten arvojen ansiosta rahastonhoitajat voivat toimia yhteistyössä eri tiimien rahastonhoitajien kanssa. Yhtiön sijoitusammattilaiset vaihtavat ideoita ja näkökulmia maapallon toisella puolella olevien kollegoiden kanssa parantaen päätöksentekoaan pyrkiessään tuottamaan hyviä tuloja.

Aberdeen Standard Investments -yhtiön sijoitustuotevalikoima on riittävän syvä ja laaja täyttämään asiakkaiden nykyiset ja tulevat tarpeet. Aktiivisesti hallinnoituja strategioita täydentävät kvantitatiiviset sääntöpohjaiset lähestymistavat, jotka pyrkivät systemaattisesti keräämään tai suurentamaan markkinatuottoja.

Ylläpitämällä tätä laajaa asiantuntemusta näytämme tietä innovatiivisilla sijoitusmenetelmillä, jotka voivat olla vastaus sijoittajien tulo-, tuotto-, riskin- tai vastuunhallintatarpeisiin – ja tuottaa arvonnousua eri markkinasykleissä.

Meidän tehtävämme on auttaa sijoittajia saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa sijoittajasta ja tavoitteista riippumatta. Tavoitteemme on toimittaa poikkeuksellisia tuloksia asiakkaillemme, loppusijoittajille ja osakkeenomistajille.

Sijoituslähestymistapa

Aberdeen Standard Investments suosii aktiivista rahastonhoitoa. Painopiste on alustavassa sisäisessä tutkimuksessa ja sijoituksen perustekijöiden tarkastelussa.

Tätä painotusta tukee myös eri omaisuuslajitiimien välinen tiivis yhteistyö. Tämän tuloksena sijoittajat osaavat tehdä parempia sijoituksia hyödyntäen kaikkia käytettävissä olevia näkemyksiä.

Näiden yhteisten komponenttien ansiosta voimme valjastaa käyttöömme molempien yhtiöiden yhdistetyt lahjakkuudet ja kyvyt. Yhtiöllä on 1 000 sijoitusalan ammattilaista 24 toimistossa eri puolilla maailmaa, joten kyky jakaa nämä näkemykset on merkittävä kilpailuetu.

 • Perustekijöihin perustuva
 • Mikro- & makrotutkimus
 • Pitkäjänteiset sijoittajat
 • Hyvä tiimihenki
 • Täysin integroitu ESG
 • Jaetut näkemykset eri omaisuuslajeista

Sijoitustuotteemme

Osakkeet

Aberdeen Standard Investments hallinnoi kattavaa osakestrategiavalikoimaa, joka kattaa koko riski-/tuottoskaalan ja täyttää asiakkaiden tarpeet. Vaikka osakesalkkumme eroavat riskitoleransseiltaan ja tuottotavoitteiltaan, niillä on yhteinen lähestymistapa: tuottaa johdonmukaisesti lisäarvoa perustekijöihin perustuvalla osakevalinnalla ja aktiivisella hallinnalla. Hallinnoitavat osakevarat ovat €177.5 mrd*, ja niitä hallinnoivat eri puolilla maailmaa sijaitsevat rahastonhoitajat.

* Lähde: Standard Life Investments/Aberdeen Asset Management, 31.12.2017

Osakkeet

Kiinteätuottoiset

Merkittävien hallinnoitavan kiinteätuottoisen sijoitusvarallisuuden ja laajan asiakaskunnan ansiosta olemme yksi Euroopan suurimmista kiinteätuottoisten salkkujen hoitajista. Olemme kasvaneet ja hajauttaneet vuosien varrella ja olemme vahvassa asemassa, jossa voimme tarjota asiakkaillemme globaaleja kiinteätuottoisia tuotteita erilaisiin tarpeisiin.

Kiinteätuottoiset

Multi Asset

Tämän päivän monimutkaisessa ja epävarmassa sijoitusympäristössä sijoittajat etsivät ratkaisuja, jotka täyttävät heidän sijoitustavoitteensa. Aberdeen Standard Investments on multi-asset-sijoittamisen eturintamassa kehittämässä tehokkaita ja innovatiivisia tuotteita – tarjoamme sijoittajille positiivisia tuottoja ja esteettömämmän ja ennakoitavamman sijoitusmatkan.

Multi Asset

Vaihtoehtoiset

Vaihtoehtoiset sijoitusstrategiat -tiimimme tarjoaa täyden valikoiman globaaleja hedgerahastostrategioita koko likviditeettikirjolla. Autamme sijoittajia rakentamaan vahvempia ja hajautettuja salkkuja tarjoamalla tutkimuksia, apua, tukea ja jatkuvaa vaihtoehtoisten sijoitussalkkujen hallintaa.

Vaihtoehtoiset

Kiinteistöt

Kiinteistöt voivat tarjota asiakkaillemme laajan valikoiman sijoitusratkaisuja. Omaisuuslaji on historiallisesti tuottanut vahvoja riskikorjattuja tuloja pitkällä aikavälillä ja voi toimia salkun tehokkaana hajauttajana.

Kiinteistöt

Ohjaus ja ESG

Vaikka ympäristölliset, sosiaaliset ja hallinnolliset (ESG) tekijät on integroitu syvälle sijoitusprosessiimme, tarjoamme myös räätälöityjä ESG-asiakasratkaisuja tiettyjen sijoitustarpeiden täyttämiseksi. Toimintamme on rakennettu muutaman perusperiaatteen varaan.

Ohjaus ja ESG

Yksityiset markkinat

Kiinnostus yksityismarkkinoita kohtaan on kasvanut nopeasti sijoittajien parissa erityisesti alhaisen korkotason ja vaihtelevien markkinoiden ympäristössä. Tämä sijoituskategoria tarjoaa sijoittajille strategioita, joista osa voi olla suhteellisen epälikvidejä, mutta tarjoavat potentiaalisesti kestäviä ja suurempia tuottoja, vähäisempää volatiliteettia ja jälkiriskisuojauksen.

Yksityiset markkinat

Likviditeetti

Likviditeettiratkaisumme eivät ainoastaan pyri säilyttämään pääoman arvoa vaan tarjoamaan sijoittajille tuoton, joka ylittää perinteiset pankkitalletukset. Monet institutionaaliset sijoittajat pitävät tällaista ratkaisua erityisen houkuttelevana, koska se mahdollistaa käyttöpääoman tehokkaan hallinnan. Toinen etu on se, että nämä ratkaisut voivat auttaa käteissijoitusten hajautuksessa ja riskien pienentämisessä.

Likviditeetti

Kvantitatiiviset sijoitukset

Vuonna 2005 perustettu kvantitatiiviset sijoitukset -tiimi hallinnoi laajaa valikoima tuotteita mukaan lukien passiivisia, smart beta ja aktiivisia kvantitatiivisia strategioita.

Kvantitatiiviset sijoitukset

Vakuutus

Johtavana varainhoitajana olemme vakuutusasiakkaidemme aktiivinen ja luotettava kumppani. Laajan sijoitusratkaisuvalikoimamme tukena on erilainen sijoitusfilosofia, kurinalainen riskinhallinta ja yhteinen omistautuminen erinomaiselle sijoitustoiminnalle.

Vakuutus
 • Osakkeet

  Aberdeen Standard Investments hallinnoi kattavaa osakestrategiavalikoimaa, joka kattaa koko riski-/tuottoskaalan ja täyttää asiakkaiden tarpeet. Vaikka osakesalkkumme eroavat riskitoleransseiltaan ja tuottotavoitteiltaan, niillä on yhteinen lähestymistapa: tuottaa johdonmukaisesti lisäarvoa perustekijöihin perustuvalla osakevalinnalla ja aktiivisella hallinnalla. Hallinnoitavat osakevarat ovat €177.5 mrd*, ja niitä hallinnoivat eri puolilla maailmaa sijaitsevat rahastonhoitajat.

  * Lähde: Standard Life Investments/Aberdeen Asset Management, 31.12.2017

 • Kiinteätuottoiset

  Merkittävien hallinnoitavan kiinteätuottoisen sijoitusvarallisuuden ja laajan asiakaskunnan ansiosta olemme yksi Euroopan suurimmista kiinteätuottoisten salkkujen hoitajista. Olemme kasvaneet ja hajauttaneet vuosien varrella ja olemme vahvassa asemassa, jossa voimme tarjota asiakkaillemme globaaleja kiinteätuottoisia tuotteita erilaisiin tarpeisiin.

 • Multi Asset

  Tämän päivän monimutkaisessa ja epävarmassa sijoitusympäristössä sijoittajat etsivät ratkaisuja, jotka täyttävät heidän sijoitustavoitteensa. Aberdeen Standard Investments on multi-asset-sijoittamisen eturintamassa kehittämässä tehokkaita ja innovatiivisia tuotteita – tarjoamme sijoittajille positiivisia tuottoja ja esteettömämmän ja ennakoitavamman sijoitusmatkan.

 • Vaihtoehtoiset

  Vaihtoehtoiset sijoitusstrategiat -tiimimme tarjoaa täyden valikoiman globaaleja hedgerahastostrategioita koko likviditeettikirjolla. Autamme sijoittajia rakentamaan vahvempia ja hajautettuja salkkuja tarjoamalla tutkimuksia, apua, tukea ja jatkuvaa vaihtoehtoisten sijoitussalkkujen hallintaa.

 • Kiinteistöt

  Kiinteistöt voivat tarjota asiakkaillemme laajan valikoiman sijoitusratkaisuja. Omaisuuslaji on historiallisesti tuottanut vahvoja riskikorjattuja tuloja pitkällä aikavälillä ja voi toimia salkun tehokkaana hajauttajana.

 • Ohjaus ja ESG

  Vaikka ympäristölliset, sosiaaliset ja hallinnolliset (ESG) tekijät on integroitu syvälle sijoitusprosessiimme, tarjoamme myös räätälöityjä ESG-asiakasratkaisuja tiettyjen sijoitustarpeiden täyttämiseksi. Toimintamme on rakennettu muutaman perusperiaatteen varaan.

 • Yksityiset markkinat

  Kiinnostus yksityismarkkinoita kohtaan on kasvanut nopeasti sijoittajien parissa erityisesti alhaisen korkotason ja vaihtelevien markkinoiden ympäristössä. Tämä sijoituskategoria tarjoaa sijoittajille strategioita, joista osa voi olla suhteellisen epälikvidejä, mutta tarjoavat potentiaalisesti kestäviä ja suurempia tuottoja, vähäisempää volatiliteettia ja jälkiriskisuojauksen.

 • Likviditeetti

  Likviditeettiratkaisumme eivät ainoastaan pyri säilyttämään pääoman arvoa vaan tarjoamaan sijoittajille tuoton, joka ylittää perinteiset pankkitalletukset. Monet institutionaaliset sijoittajat pitävät tällaista ratkaisua erityisen houkuttelevana, koska se mahdollistaa käyttöpääoman tehokkaan hallinnan. Toinen etu on se, että nämä ratkaisut voivat auttaa käteissijoitusten hajautuksessa ja riskien pienentämisessä.

 • Kvantitatiiviset sijoitukset

  Vuonna 2005 perustettu kvantitatiiviset sijoitukset -tiimi hallinnoi laajaa valikoima tuotteita mukaan lukien passiivisia, smart beta ja aktiivisia kvantitatiivisia strategioita.

 • Vakuutus

  Johtavana varainhoitajana olemme vakuutusasiakkaidemme aktiivinen ja luotettava kumppani. Laajan sijoitusratkaisuvalikoimamme tukena on erilainen sijoitusfilosofia, kurinalainen riskinhallinta ja yhteinen omistautuminen erinomaiselle sijoitustoiminnalle.

Riskivaroitus
Riskivaroitus - Ennen sijoittamista sijoittajien tulisi huolella harkita sijoitustavoitetta, riskejä, palkkioita ja kuluja. Tämä ja muut tärkeät tiedot on kerrottu rahastoesitteessä ja avaintietoasiakirjassa. Tiedot ovat siksi vain viitteellisiä eikä niitä tule pitää tarjouksena, suosituksena tai kehotuksena käydä kauppaa millään arvopapereilla ja rahoitusvälineillä.