Vaihtoehtoiset sijoitusstrategiat

Riskivaroitus
Riskivaroitus - Ennen sijoittamista sijoittajien tulisi huolella harkita sijoitustavoitetta, riskejä, palkkioita ja kuluja. Tämä ja muut tärkeät tiedot on kerrottu rahastoesitteessä ja avaintietoasiakirjassa. Tiedot ovat siksi vain viitteellisiä eikä niitä tule pitää tarjouksena, suosituksena tai kehotuksena käydä kauppaa millään arvopapereilla ja rahoitusvälineillä.

Vaihtoehtoiset sijoitusstrategiat -tiimimme tarjoaa täyden valikoiman globaaleja hedgerahastostrategioita koko likviditeettikirjolla. Autamme sijoittajia rakentamaan vahvempia ja hajautettuja salkkuja tarjoamalla tutkimuksia, apua, tukea ja jatkuvaa vaihtoehtoisten sijoitussalkkujen hallintaa.

Tarjoamme räätälöityjä salkkuja institutionaalisille sijoittajille, UCITS-rahastoille ja 40-lain mukaan säädellyille tai likvideille vaihtoehtorahastoille, edullisille vaihtoehtoisille factor premia -strategioille, keskitetyille yhden strategian ratkaisuille, hallinnoiduille tileille ja tietenkin hedgerahastoille. Nämä ratkaisut voidaan kohdistaa tuottoja hakeviin lähestymistapoihin, joiden tavoitteena ovat hajautusedut tai salkkujen suojaaminen äärimmäisen markkinastressin aikana.

Vaihtoehtoiset sijoitusstrategiat -tiimin avaintekijät:

Innovaatio
Olemme mukauttaneet tarjontaamme sijoittajien muuttuvien tarpeiden mukaan, esim. koskien säätelyä ja likviditeettiä

Kokemus
Kokemus, maine ja laajat verkostot tukevat hyödyllisiä rahastonhoitajasuhteita

Läpikotainen tutkimus
Strategia-asiantuntijat yhdistävät top-down-markkina-analyysin bottom-up rahastonhoitajien huolellisuuteen

Tulevaisuuteen suuntautuva
Salkut kootaan tiukan puitekehyksen mukaan, joka ei perustu historiallisiin tuottotietoihin

Riskitietoisuus
Stressitestit ja jatkuva riskinvalvonta ja analyysit ovat jatkuvan salkunhallinnan avaimet

Ympäristönsuojelu, sosiaalinen vastuu ja hyvät hallintotavat
Sijoitustutkimuksemme huomioi oleelliset ESG-tekijät, jotta voimme paremmin ymmärtää potentiaalisten sijoitusten riskit ja tilaisuudet

Sijoituslähestymistapamme avaintekijät:

Erikoistuneet rahastonhoitajat
Syvällinen sisäinen tutkimus parhaiden rahastonhoitajien tilaisuuksien tunnistamiseksi
Tieto tilaisuuksia globaalista rahastonhoitajaverkostosta

Laajat näkemykset
Strategia-asiantuntijatiimit toimivat vaihtoehtorakenteiden sisällä
Jaetut näkemykset tutkimusryhmien sisällä ja poikki

Toiminnallinen huolellisuus
Pysy itsenäisenä toiminnallinen huolellisuudessa
Jos laki-, johto- tai hallintorakenne ei ole hyväksyttävä: älä sijoita

Harkittu salkun rakenne
Räätälöidyt salkkurakenteet kohdistettu tietyille asiakastavoitteille
Riskiä on jatkuvasti arvioitava useilla eri tavoilla

Kokomme ansiosta voimme tarjota sijoittajille valikoiman ratkaisuja:

Likvidit vaihtoehdot
Hallinnoimme useita säädeltyjä päivittäin kauppaa käyviä hallinnoituihin tileihin perustuvia rahastoja. Erikoistuneet vaihtoehtorahastonhoitajat hallinnoivat Aberdeen Standard Investmentsin hallinnassa olevia varoja. Näiden tuotteiden avulla sijoittajat voivat käyttää hedgerahastostrategioita, joita ei ole saatavilla säädellyssä muodossa laajemmilla markkinoilla.

Vaihtoehtoisten tekijöiden pisteytys
Läpinäkyvä, vahva ja kustannustehokas lähestymistapa vaihtoehtoisiin tuottolähteisiin

Yhdistetyt rahastot
Palkitut yhdistelmätuotteet, jotka tarjoavat erilaisia strategiafokuksia, riski/tuottorajoituksia ja likviditeettiprofiileja

Räätälöidyt salkut
Suunniteltu täyttämään asiakkaidemme strategiat ja riskiprofiilit sekä tuotto-odotukset

Hallinnoidut tiliratkaisut
Suunnittelemme asiakkaillemme salkkuja käyttäen kolmannen osapuolen hedgerahastonhoitajia hallinnoitujen tilien kautta. Tämä mahdollistaa paremman varojen hallinnan, läpinäkyvyyden ja räätälöinnin.

Neuvontasuhteet
Tarjoamme räätälöityä tutkimusta ja mielipidejohtajuutta suurille institutionaalisille sijoittajille ja neuvomme heitä hedgerahastosijoituksissa