Osakkeet

Aberdeen Standard Investments hallinnoi kattavaa osakestrategiavalikoimaa, joka kattaa koko riski-/tuottoskaalan ja täyttää asiakkaiden tarpeet. Vaikka osakesalkkumme eroavat riskitoleransseiltaan ja tuottotavoitteiltaan, niillä on yhteinen lähestymistapa: tuottaa johdonmukaisesti lisäarvoa perustekijöihin perustuvalla osakevalinnalla ja aktiivisella hallinnalla. Hallinnoitavat osakevarat ovat € 178 mrd*, ja niitä hallinnoivat eri puolilla maailmaa sijaitsevat rahastonhoitajat.

Vaikka osakesalkkumme eroavat riski- ja tuottotavoitteiltaan, kurinalaiset sijoitusprosessimme perustuvat perustekijöihin perustuvaan osakevalintaan. Meillä on tiimipohjainen lähestymistapa: osakesijoittajamme toimivat tiiviissä yhteistyössä muiden tiimien kanssa, jotta voimme hyötyä muiden sijoitusasiantuntijoiden näkemyksistä ja asiantuntemuksesta markkina- ja omaisuuslajirajojen yli. Tiimimme kattavat globaalit markkinat ja niillä on suora yhteys yhtiön johtoon aina korkeimmalle tasolle saakka.

Läpinäkyvät sijoitusprosessimme on kehitetty useiden markkinasyklien kuluessa. Vahva panostus pitkäaikaiseen arvonluontiin, joka keskittyy asiakkaiden odotusten täyttämiseen, on sijoituslähestymistapojemme sydämessä. Sijoitusprosessiemme ytimessä on:

 • Ensikäden tutkimus. Tämän avulla voimme arvioida talouden trendejä, riskejä ja tilaisuuksia – hyödyntää paikallista läsnäoloa ja optimoida suora yhteys yritysjohtoomme
 • Ideoiden omistajuus. Vertaistarkastuksesta huolimatta rahastonhoitajamme vastaavat henkilökohtaisesti tekemistään sijoituspäätöksistä
 • Keskittyminen riskeihin. Hajautus ja riskianalyysi ovat etusijalla. Arvioimme ja mittaamme täysin kaikki riskitekijät salkuissamme – osake, sektori ja maa
 • Pitkäjänteinen näkemys. Pyrimme tuottamaan tuloja asiakkaillemme ottamalla pitkäjänteisiä vahvoja positiota asianmukaisissa sijoituksissa
 • Vastuullinen sijoittaminen – integroimme ESG-analyysin tutkimiemme yritysten riskiarviointiin. Kaikki osakestrategiamme ottavat huomioon ESG:n riskit ja mahdollisuudet

Laaja osakestrategiavalikoimamme sisältää:

 • Globaalit osakkeet – sisältää ydin-, rajoittamattomat, eettiset ja tuottosidonnaiset strategiat
 • UK-osakkeet – sisältää ydin-, tulo-, rajoittamattomat, high-alpha ja eettiset strategiat
 • Eurooppalaiset osakkeet – sisältää ydin-, tulo-, eettiset ja rajoittamattomat strategiat
 • Globaalit kehittyvien markkinoiden osakkeet – sisältää maa- ja aluesalkut ja käyttää ydin-, tulo-, rajoittamattomia, hajautetumpia ja midcap-strategioita
 • Aasian ja Tyynenmeren alueen osakkeet paitsi Japani – sisältää maa- ja aluestrategiat
 • US-osakkeet – sisältää ydin-, rajoittamattomat ja tulostrategiat
 • Japanilaiset osakkeet – sisältää ydin-, rajoittamattomat ja high alpha -strategiat
 • Pienemmät yhtiöt – kaikilla tärkeimmillä ja kehittyvillä markkinoilla

* Lähde: Standard Life Investments/Aberdeen Asset Management, 31.12.2017

Riskivaroitus
Riskivaroitus - Ennen sijoittamista sijoittajien tulisi huolella harkita sijoitustavoitetta, riskejä, palkkioita ja kuluja. Tämä ja muut tärkeät tiedot on kerrottu rahastoesitteessä ja avaintietoasiakirjassa. Tiedot ovat siksi vain viitteellisiä eikä niitä tule pitää tarjouksena, suosituksena tai kehotuksena käydä kauppaa millään arvopapereilla ja rahoitusvälineillä.