Multi Asset

Tämän päivän monimutkaisessa ja epävarmassa sijoitusympäristössä sijoittajat etsivät ratkaisuja, jotka täyttävät heidän sijoitustavoitteensa. Aberdeen Standard Investments on multi-asset-sijoittamisen eturintamassa kehittämässä tehokkaita ja innovatiivisia tuotteita – tarjoamme sijoittajille positiivisia tuottoja ja esteettömämmän ja ennakoitavamman sijoitusmatkan.

Multi-asset-lähestymistapamme ytimessä on pyrkimyksemme aitoa hajautusta kohtaan. Monet salkut, joita kutsutaan ”hajautetuksi” tai ”multi-asseteiksi”, ovat itse asiassa perinteinen sekoitus velkakirjoja, osakkeita ja/tai kiinteistöjä. Vaikka nämä omaisuuslajit ovat yleensä tuottaneet positiivisia tuloksia pitkällä aikavälillä, lyhyen aikavälin arvonkehitys voi vaihdella, antaen sijoittajille huolestuttavan ja epävarman sijoitusmatkan.

Meidän lähestymistapamme multi-asset-sijoittamiseen avaa meille poikkeuksellisen laajan ja hajautetun sijoitusavaruuden. Osakkeiden, velkakirjojen ja kiinteistöjen lisäksi voimme sijoittaa erikoistuneisiin omaisuuslajeihin, kuten p2p-lainaukseen, uusiutuvaan infrastruktuuriin ja vakuutussidonnaisiin arvopapereihin. Voimme myös ottaa positioita, joilla pyritään hyödyntämään korkoja, inflaatiota, valuuttoja ja volatiliteettia.

Riippumatta siitä, etsivätkö sijoittajat kasvua, pääoman säilymistä vai säännöllistä tuloa, tarjoamme useita multi-asset-salkkuja, jotka on suunniteltu täyttämään nämä tarpeet. Kaikkia salkkujamme voidaan käyttää tehokkaana erillisratkaisuna. Vaihtoehtoisesti niitä voidaan sekoittaa tietyn riski- ja tuottotuloksen saavuttamiseksi tai osana laajempaa sijoitussalkkua halutun riskin ja tuottoprofiilin parantamiseksi. Multi-asset-ratkaisuihimme sisältyy:

 • Absoluuttinen tuotto
 • Alhaisempi volatiliteetti/hajautettu kasvu
 • Riskikohdennettu/tuloskeskeinen
 • Hajautettu tuotto
 • Vastuutietoinen
 • Pääoman säilyttäminen
 • Strategiset (omaisuuslaji-allokaatio-kohdennettu) salkut
Multi-asset-ratkaisujemme tärkeimmät ominaisuudet:
 • Sijoitusavaruuden leveys – poikkeuksellisen hajautettu sijoituspooli parantaa tuottojen ja riskin hajautuspotentiaalia.
 • Taitava ja kokenut multi-asset-sijoitustiimi – rahastonhoitajiemme erikoisalaa on mm. salkun hallinta, kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi, strateginen ajattelu, talous, vakuutusmatematiikka ja riskinhallinta. Lisäksi tiimi voi hyödyntää omaisuuslajiasiantuntijoidemme erikoisosaamista.
 • Yhteissijoitushenki – ideoiden ja näkemysten jakaminen auttaa meitä tunnistamaan parhaat mahdollisuudet ja tekemään täysin informoituja sijoituspäätöksiä. Se myös parantaa joustavuutta, koska salkut perustuvat koko tiimin laajaan ja syvään lahjakkuuteen.
 • Sijoitusriskin tasapaino – tehokas riskinhallinta tukee sellaisten salkkujen kokoamista, joiden sijoitusriskit ovat tasapainossa, jotta ne voi vahvistua erilaisissa olosuhteissa. Multi-asset-salkut hyötyvät todistetusta riskinhallinta-asiantuntemuksesta, prosesseista ja infrastruktuurista.
 • Pitkäjänteinen sijoitushorisontti – vaikka monet sijoittavat lyhytjänteisesti, pyrimme ymmärtämään pitkäaikaisten markkinatilaisuuksien pysyviä ja sinnikkäitä vetureita, jotka tarjoavat luotettavamman tuottopotentiaalin.
Riskivaroitus
Riskivaroitus - Ennen sijoittamista sijoittajien tulisi huolella harkita sijoitustavoitetta, riskejä, palkkioita ja kuluja. Tämä ja muut tärkeät tiedot on kerrottu rahastoesitteessä ja avaintietoasiakirjassa. Tiedot ovat siksi vain viitteellisiä eikä niitä tule pitää tarjouksena, suosituksena tai kehotuksena käydä kauppaa millään arvopapereilla ja rahoitusvälineillä.