Kvantitatiiviset sijoitukset

Vuonna 2005 perustettu kvantitatiiviset sijoitukset -tiimi hallinnoi laajaa valikoima tuotteita mukaan lukien passiivisia, smart beta ja aktiivisia kvantitatiivisia strategioita.

Meillä on 27 sijoitusalan ammattilaista Edinburghissa, Lontoossa ja Singaporessa tarjoamassa asiakkaille näiden tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja. Sisäisiä sääntöpohjaisia lähestymistapoja käyttäen hallinnoimme kvantitatiivisia osake-, kiinteätuotto- ja johdannaissalkkuja kaikilla markkinoilla.

Sijoitusprosessimme perustuu akateemiseen tutkimukseen ja sijoitusteorioihin. Etsimme liian suurten riskikorjattujen tuottojen lähteet, testaamme niitä liiketoimintasyklin aikana ja käytämme niitä systemaattisesti, kustannustehokkaasti ja riskejä halliten aktiivisesti hoidetuissa kvantitatiivisissa salkuissamme. Olemme positioituneet täyttämään asiakkaidemme tarpeet, koska yksittäisten tulolähteiden syvällisen ymmärtämisen ansiosta pystymme yhdistämään ne tehokkaiksi ratkaisuiksi.

Kvantitatiivisiin sijoitusstrategioihimme sisältyy:

  • Perinteinen indeksointi – vastaa perinteisten vertailukohteiden, kuten FTSE All-Share indeksin tuloja, jotka on painotettu kunkin yhtiön markkina-arvon mukaan. Käyttämämme prosessi on skaalattava, toistettava ja riskihallittu.
  • Fundamentaalinen indeksointi – vastaa fundamentaalisten osakeindeksien tuottoja. Nämä vertailuindeksit valitsevat ja painottavat yhtiöitä perustuen erilaisiin tekijöihin, kuten vapaaseen kassavirtaan, osinkoihin ja kokonaismyyntiin. Perustekijöihin perustuva pisteytys määrittää yksittäisen yrityksen painon indeksissä. Hallinnoimme useita strategioita, jotka on linkitetty FTSE RAFI™ (Research Affiliates Fundamental Index) -indeksiin, jolla voimme sijoittaa Ison Britannian, globaaleille ja kehittyville markkinoille.
  • Korostettu indeksointi – tavoitteena on tuottaa hieman suurempia tuottoja kuin saman riskinluokan vertailuindeksi. Ottamalla lähtökohdaksi osakeindeksin, sijoitusprosessimme mallintaa erilaisia teemoja kuten arvo, varovainen hallinta, taloudelliset vahvuudet ym. Kullekin teemalle olemme tunnistaneet vahvan sijoitusperustelun tai määrittäneet testauksella, että se todennäköisesti ylittää tuotto-odotukset liiketoimintasyklin aikana. Kallistamme sitten salkkua tunnistettujen teemojen suuntaan tavoitteena tuottaa johdonmukaisia riskikorjattuja tuottoja.
  • Smart beta (SMARTER Beta™) – yhdistää aktiivisen ja passiivisen hallinnan edut uudessa ”kolmannessa lähestymistavassa” sijoittamiseen. Smart beta -tekniikat tavoittelevat tuottoja, jotka ylittävät markkinat tai riskitasoja, jotka alittavat markkinatasot. Ne käyttävät riskipreemiotekijöitä (vastaavat kuin yllä olevat indeksiteemat) säilyttäen perinteisen indeksoinnin edut: selkeyden, objektiivisuuden, läpinäkyvyyden ja suhteellisen alhaiset kustannukset. SMARTER Beta™ -tuotteidemme tavoitteena ovat suuremmat tuotot ja pienemmät riskit.
  • Räätälöidyt tuotteet – hallinnoimme myös laajaa valikoimaa räätälöityjä johdannaistuotteita ja strukturoituja tuotteita.
Riskivaroitus
Riskivaroitus - Ennen sijoittamista sijoittajien tulisi huolella harkita sijoitustavoitetta, riskejä, palkkioita ja kuluja. Tämä ja muut tärkeät tiedot on kerrottu rahastoesitteessä ja avaintietoasiakirjassa. Tiedot ovat siksi vain viitteellisiä eikä niitä tule pitää tarjouksena, suosituksena tai kehotuksena käydä kauppaa millään arvopapereilla ja rahoitusvälineillä.