Ohjaus ja ESG

Vaikka ympäristölliset, sosiaaliset ja hallinnolliset (ESG) tekijät on integroitu syvälle sijoitusprosessiimme, tarjoamme myös räätälöityjä ESG-asiakasratkaisuja tiettyjen sijoitustarpeiden täyttämiseksi. Toimintamme on rakennettu muutaman perusperiaatteen varaan.

Ohjaus- ja ESG-strategiamme tärkeimmät ominaisuudet:

  • Strategia ja johto – analyytikkomme viettävät aikaa kohdeyritysten johtotiimien kanssa. Tähän voi liittyä kahdenkeskisiä tapaamisia sekä osallistumisia yhtiökokouksiin.
  • ESG - kohdeyhtiömme kiinnittävät huomiota hyvään hallintotapaan sekä kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan, mikä varmistaa, että ne noudattavat aina kaikkia lakeja ja määräyksiä sekä noudattavat hyviä menettelyohjeita. Emme hyväksy lahjontaa emmekä korruptiota.
  • Yrityskulttuuri – etsimme kunnianhimoisia yrityksiä, jotka haluavat kohdella oikein työntekijöitään, asiakkaitaan ja osakkaitaan. Odotamme vahvaa tiimityötä koko organisaatiossa.
  • Ihmiset ja moninaisuus – kohdeyritykset kiinnittävät erityistä huomiota moninaisuuteen ja sallivuuteen työympäristössä, niillä on harkittu lähestymistapa koulutukseen ja kehitykseen sekä reiluun ja läpinäkyvään palkkapolitiikkaan.
  • Asiakkaista huolehtiminen – uskomme, että yritykset, jotka asettavat asiakkaan etusijalle, tuottavat todennäköisimmin parempia pitkän aikavälin tuloksia. Tämä tarkoittaa, että yhtiöt valmistavat laadukkaita tuotteita ja palveluja, toimivat läpinäkyvästi ja terveiden käytäntöjen mukaisesti ja turvaavat asiakkaidensa tiedot.
  • Osakkaat – odotamme, että kohdeyritykset tuottavat arvoa sekä osakkaille että kaikille sidosryhmille: asiakkaille, työntekijöille ja toimittajille.
Riskivaroitus
Riskivaroitus - Ennen sijoittamista sijoittajien tulisi huolella harkita sijoitustavoitetta, riskejä, palkkioita ja kuluja. Tämä ja muut tärkeät tiedot on kerrottu rahastoesitteessä ja avaintietoasiakirjassa. Tiedot ovat siksi vain viitteellisiä eikä niitä tule pitää tarjouksena, suosituksena tai kehotuksena käydä kauppaa millään arvopapereilla ja rahoitusvälineillä.