Ohjaus

Strategia ja johto

Yritysten strategiat muuttuvat jatkuvasti markkinoiden ja ympäristön muuttuessa. Ilman selkeää visiota ja vision toteuttavaa erinomaista johtoa on lähes mahdotonta tuottaa pitkäaikaista arvoa. Analyytikkomme viettävät aikaa kohdeyhtiöiden johtotiimien kanssa ja osallistuvat myös yhtiökokouksiin.

ESG ja hyvä hallintotapa

Kohdeyhtiömme kiinnittävät huomiota hyvään hallintotapaan sekä ESG:n riskien/mahdollisuuksien hallintaan, mikä varmistaa, että ne noudattavat aina kaikkia lakeja ja määräyksiä sekä menettelyohjeita. Emme hyväksy lahjontaa emmekä korruptiota.

Kulttuuri

Yrityskulttuuri on tärkeä yhtiön pitkäaikaisen menestyksen kannalta. Etsimme kunnianhimoisia yrityksiä, jotka kohtelevat oikein työntekijöitään, asiakkaitaan ja osakkaitaan ja kannustavat kaikkia vahvaan tiimityöhön.

Ihmiset ja moninaisuus

Menestyvät yritykset eivät rajoita ihmisten rekrytointia tai kehitystä. Kiinnitämme erityistä huomiota työympäristön moninaisuuteen ja sallivuuteen, työntekijöiden koulutukseen ja kehitykseen sekä reiluun palkkapolitiikkaan.

Asiakkaista huolehtiminen

Kaikkien yritysten on toimittava asiakkaiden etujen mukaisesti. Uskomme, että ne, jotka asettavat asiakkaan etusijalle, tarjoavat parempia pitkäaikaistuloksia. Tämä tarkoittaa, että yhtiöt valmistavat laadukkaita tuotteita ja palveluja, toimivat läpinäkyvästi ja terveiden käytäntöjen mukaisesti ja turvaavat asiakkaidensa tiedot.

Osakkeenomistajat

Yritys tuottaa voittoa ja luo arvoa osakkeenomistajille, kun se palvelee tehokkaasti kaikkia sidosryhmiä – asiakkaita, työntekijöitä ja toimittajia.

 • Strategia ja johto

  Yritysten strategiat muuttuvat jatkuvasti markkinoiden ja ympäristön muuttuessa. Ilman selkeää visiota ja vision toteuttavaa erinomaista johtoa on lähes mahdotonta tuottaa pitkäaikaista arvoa. Analyytikkomme viettävät aikaa kohdeyhtiöiden johtotiimien kanssa ja osallistuvat myös yhtiökokouksiin.

 • ESG ja hyvä hallintotapa

  Kohdeyhtiömme kiinnittävät huomiota hyvään hallintotapaan sekä ESG:n riskien/mahdollisuuksien hallintaan, mikä varmistaa, että ne noudattavat aina kaikkia lakeja ja määräyksiä sekä menettelyohjeita. Emme hyväksy lahjontaa emmekä korruptiota.

 • Kulttuuri

  Yrityskulttuuri on tärkeä yhtiön pitkäaikaisen menestyksen kannalta. Etsimme kunnianhimoisia yrityksiä, jotka kohtelevat oikein työntekijöitään, asiakkaitaan ja osakkaitaan ja kannustavat kaikkia vahvaan tiimityöhön.

 • Ihmiset ja moninaisuus

  Menestyvät yritykset eivät rajoita ihmisten rekrytointia tai kehitystä. Kiinnitämme erityistä huomiota työympäristön moninaisuuteen ja sallivuuteen, työntekijöiden koulutukseen ja kehitykseen sekä reiluun palkkapolitiikkaan.

 • Asiakkaista huolehtiminen

  Kaikkien yritysten on toimittava asiakkaiden etujen mukaisesti. Uskomme, että ne, jotka asettavat asiakkaan etusijalle, tarjoavat parempia pitkäaikaistuloksia. Tämä tarkoittaa, että yhtiöt valmistavat laadukkaita tuotteita ja palveluja, toimivat läpinäkyvästi ja terveiden käytäntöjen mukaisesti ja turvaavat asiakkaidensa tiedot.

 • Osakkeenomistajat

  Yritys tuottaa voittoa ja luo arvoa osakkeenomistajille, kun se palvelee tehokkaasti kaikkia sidosryhmiä – asiakkaita, työntekijöitä ja toimittajia.

Riskivaroitus
Riskivaroitus - Ennen sijoittamista sijoittajien tulisi huolella harkita sijoitustavoitetta, riskejä, palkkioita ja kuluja. Tämä ja muut tärkeät tiedot on kerrottu rahastoesitteessä ja avaintietoasiakirjassa. Tiedot ovat siksi vain viitteellisiä eikä niitä tule pitää tarjouksena, suosituksena tai kehotuksena käydä kauppaa millään arvopapereilla ja rahoitusvälineillä.