Lait ja määräykset

Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Sijoitusten ja niistä saatavien tulojen arvo voi laskea tai nousta, eikä sijoittaja välttämättä saa takaisin sijoittamaansa summaa. Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

abrdn plc on rekisteröity Skotlannissa (SC286832) osoitteessa 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. www.abrdn.com.

Tällä sivustolla annetut tiedot ovat yleisluontoista tietoa alla lueteltujen yksiköiden toiminnasta. Tiedot ovat siksi vain viitteellisiä eivätkä ne muodosta minkäänlaista sopimusta, eikä niitä tule pitää tarjouksena tai kehotuksena käydä kauppaa millään rahoitusvälineillä tai käyttää sijoituspalvelua. Emme anna mitään takeita emmekä vastaa mistään suorista tai epäsuorista tappioista, jotka johtuvat siitä, että lukija tai muu henkilö on tehnyt jotain tällä sivustolla esitetyn tiedon, mielipiteen tai arvion perusteella.

Huomaa, että kaikkia tässä sivustossa mainittuja sijoituskohteita ei ole hyväksytty jakeluun kaikilla lainsäädäntöalueilla. Lisätietoja saat yhteyshenkilöltäsi tai kotisivuiltamme www.standardlifeinvestments.com ja www.aberdeen-asset.com.

Sijoitusriskit:

Osakkeet: Ulkomaiset osakkeet voivat olla volatiilimpia, vaikeammin hinnoiteltavia ja vähemmän likvidejä kuin kotimaiset osakkeet. Niillä on erilaiset kirjanpidolliset ja lainsäädännölliset standardit ja ne altistuvat erilaisille poliittisille ja taloudellisille riskeille. Riskit saattavat olla suurempia kehittyvien markkinoiden maissa.

Kiinteätuottoiset: Kiinteätuottoiset arvopaperit ovat alttiina tietyille riskeille kuten korko-, luotto-, ennakkomaksu- ja jatkoaikariskeille.

Kiinteistöt: Kiinteistösijoituksiin saattaa liittyä lisäriskejä sijoituskohteiden luonteesta ja volatiliteetista johtuen. Kiinteistösijoitukset ovat suhteellisen epälikvidejä ja mahdollisuudet muuttaa sijoituksia taloudellisten ja muiden olosuhteiden mukaan ovat rajoitetut. Kiinteistöjen arvoon vaikuttavat monet tekijät mm. taloudellinen ilmapiiri, kiinteistömarkkinoiden tilanne, korkokanta ja lainsäädäntö.

Vaihtoehtoiset: Vaihtoehtoiset sijoitukset saattavat käyttää spekulatiivisia sijoitusmenetelmiä, niihin voi liittyä suuria riskejä ja niitä pidetään yleisesti epälikvideinä korkojen siirtoon liittyvien rajoitusten vuoksi. Sijoittaja voi menettää merkittävän osan tai koko pääomansa. Sijoittajalla on oltava taloudelliset mahdollisuudet, kokemus ja halu kantaa tällaisen sijoituksen riskit.

Hajauttaminen ei välttämättä varmista tuottoa eikä suojaa tappiolta.

Tämä ei ole täydellinen luettelo tai kuvaus sijoittamiseen liittyvistä riskeistä ja sijoittajien tulisi lukea asianmukaiset rahastoesitteet ja keskustella omien sijoitusneuvojiensa kanssa.

Tämä sivusto on Aberdeen Asset Management -tytäryhtiöiden käytettävissä jakelua varten asianmukaisissa maissa:

Yhdysvalloissa Aberdeen Standard Investments™ on seuraavien konserniin kuuluvien rekisteröityjen sijoitusneuvonantajien markkinointinimi: Aberdeen Asset Management Inc., Aberdeen Asset Managers Ltd, Aberdeen Asset Management Ltd, Aberdeen Asset Management Asia Ltd ja Aberdeen Capital Management, LLC.

Kanadassa Aberdeen Standard Investments™ on seuraavien rekisteröityjen konserniyhtiöiden markkinointinimi: Aberdeen Asset Management Inc., Aberdeen Fund Distributors, LLC ja Aberdeen Asset Management Canada Limited. Aberdeen Asset Management Inc. on rekisteröity salkunhoitajaksi Ontarion, New Brunswickin ja Nova Scotian provinsseissa sekä sijoitusrahastonhoitajaksi Ontarion, Quebecin sekä Newfoundlandin ja Labradorin provinsseissa. Aberdeen Asset Management Canada Limited rekisteröity salkunhoitajaksi Ontarion provinssissa. Aberdeen Fund Distributors, LLC toimii Exempt Market Dealer -jakelijana Kanadan kaikissa provinsseissa.

Brasiliassa Aberdeen Standard Investments™ on Aberdeen Asset Management Inc:n ja Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda:n markkinointinimi. Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. on rekisteröity sijoitusrahastonhoitajaksi CVM-virastoon.

Iso Britannia, Norja ja EU-maat: Aberdeen Asset Managers Limited. Yhtiölle on myönnetty toimilupa Isossa-Britanniassa ja sitä valvoo Financial Conduct Authority. Rekisteröity toimisto: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG. Rekisteröity Skotlannissa nro 108419.

Sveitsi: Aberdeen Asset Managers Switzerland AG (AAMS). Rekisteröity Sveitsissä nro CH-020.3.033.962-7. Rekisteröity toimisto: Schweizergasse 14, 8001 Zurich. Yhtiölle on myöntänyt toimiluvan Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).

Abu Dhabi Global Market ("ADGM"): Aberdeen Asset Middle East Limited. Yhtiötä valvoo ADGM Financial Services Regulatory Authority. Aberdeen Asset Middle East Limited, Al Sila Tower, 24th Floor, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, PO Box 5100737, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Singapore: Aberdeen Asset Management Asia Limited, rekisterinumero 199105448E.

Hongkong: Aberdeen International Fund Managers Limited. Securities Securities and Futures Commission ei ole tarkastanut tätä sivustoa.

Kiinan kansantasavalta ("PRC"): Aberdeen Asset Management (Shanghai) Co., Ltd.

Australia ja Uusi Seelanti: Aberdeen Asset Management Limited ABN 59 002 123 364, AFSL No. 240263. Uudessa Seelannissa ainoastaan tukkumyyjille lain Financial Markets Conduct Act 2013 (New Zealand) mukaan.

Malesia: Aberdeen Asset Management Sdn Bhd, rekisterinro 690313-D ja Aberdeen Islamic Asset Management Sdn Bhd, rekisterinro 827342-W.

Thaimaa: Aberdeen Asset Management Company Limited.

Japani: Aberdeen Investment Management K.K.

Taiwan: riippumaton tytäryhtiö Aberdeen International Securities Investment Consulting Company Ltd (101Jin-Guan-Tou-Gu-Xin-Zi-Di No.33), osoite 8F, No.101, Songren Rd., Taipei City, Taiwan, Republic of China, puh: +886 2 87224500.

Tämä sivusto on seuraavien Standard Life Investments -yhtiöiden käytettävissä jakelua varten:

Standard Life Investments Limited on rekisteröity Skotlannissa (SC123321) osoitteessa 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL. Standard Life Investments Limited -yhtiölle on myönnetty toimilupa Isossa-Britanniassa ja sitä valvoo Financial Conduct Authority.

Standard Life Investments (Hong Kong) Limited -yhtiölle on myönnetty toimilupa Hongkongissa ja sitä valvoo Securities and Futures Commission. Yhtiö on Standard Life Investments Limited -yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö.

Standard Life Investments Limited (ABN 36 142 665 227) on rekisteröity Skotlannissa (nro. SC123321) eikä siltä vaadita Australian rahoituspalvelulisenssiä lain Corporations Act 2001 (Cth) (Laki) pykälän 911A(2)(l) mukaan koskien rahoituspalvelujen tarjoamista Australian Securities and Investments Commissionin 9. huhtikuuta 2010 päivätyn vapautusasiakirjan 10/0264 ohjelman A mukaisesti. Näitä rahoituspalveluja tarjotaan ainoastaan lain luvun 761G(7) mukaisesti määritellyille tukkuasiakkaille. Standard Life Investments Limited -.yhtiölle on myönnetty toimilupa Isossa-Britanniassa ja sitä valvoo Financial Conduct Authority Ison Britannian lakien mukaan, jotka poikkeavat Australian laeista.

Standard Life Investments Limited on rekisteröity Irlannissa (904256) osoitteessa 90 St Stephen’s Green Dublin 2. Sille on myönnetty toimilupa Isossa-Britanniassa ja sitä valvoo Financial Conduct Authority.

Standard Life Investments (USA) Limited on rekisteröity Exempt Market Dealeriksi Ontario Securities Commission -virastossa ja sijoitusneuvonantajaksi Yhdysvaltojen SEC-virastossa (SEC). Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited on rekisteröity sijoitusneuvonantajaksi Yhdysvaltojen SEC-virastossa (SEC).

Standard Life Investments (Japan) Limited on rekisteröity Head of Kanto Local Financial Bureau -virastossa (rahoitusinstrumenttiyhtiö 2913). Sille on myönnetty toimilupa Japanissa ja sitä valvoo Financial Services Agency in Japan. Yhtiö on Japan Investment Advisers Association -yhdistyksen jäsen ja Standard Life Investments Limitedin täysin omistama tytäryhtiö.

Standard Life Investments (Singapore) Pte. Ltd -yhtiötä valvoo Monetary Authority of Singapore ja sillä on toimilupa lain Securities and Futures Act mukaan (lisenssi nro: CMS100581-1). Se on Standard Life Investments Limitedin täysin omistama tytäryhtiö.

Riskivaroitus
Riskivaroitus - Ennen sijoittamista sijoittajien tulisi huolella harkita sijoitustavoitetta, riskejä, palkkioita ja kuluja. Tämä ja muut tärkeät tiedot on kerrottu rahastoesitteessä ja avaintietoasiakirjassa. Tiedot ovat siksi vain viitteellisiä eikä niitä tule pitää tarjouksena, suosituksena tai kehotuksena käydä kauppaa millään arvopapereilla ja rahoitusvälineillä.