Ainutlaatuisia yhteyksiä

Maailma asiantuntijoita käytössäsi

Aberdeen Standard Investmentsillä yhdistämme maailman laajimman sijoitustuotevalikoiman syvällisempiin näkemyksiin ja erilaisiin näkökulmiin. Kutsumme sitä ainutlaatuisiksi yhteyksiksi. Se on edistyksellisempi tapa investoida, joka perustuu kolmeen pääperiaatteeseen:

 • Tiimipohjainen näkemysten vaihto ja päätöstenteko tuottaa parempia ja luotettavampia sijoituspäätöksiä.
 • Mikään ei korvaa ruohonjuuritason tutkimusta.
 • Keskittyminen ympäristöllisiin, sosiaalisiin ja hallinnollisiin (ESG) tekijöihin voi parantaa pitkän aikavälin tuottoja ja pienentää riskiä.

Meillä on yli 1 000* sijoitusalan ammattilaista eri puolilla maailmaa, joten palvelutarjontamme on aidosti globaalia. Sijoitustuotteemme kattavat laajan valikoiman markkinoita, omaisuuslajeja ja strategioita.

Yhdistämme paikallisten markkinoiden syvällisen tuntemuksen koordinoituun globaaliin ohjaukseen sijoitustavoitteidesi saavuttamiseksi.

* Lähde: Aberdeen Standard Investments, 30.12.2020

Omaisuuslajit

alternatives

Vaihtoehtoiset sijoitusstrategiat

Vaihtoehtoiset sijoitusstrategiat, kuten hedgerahastot, voivat tarjota sijoittajille arvokkaita potentiaalisia tuottolähteitä, salkun hajautustyökaluja ja riskinhallintamenetelmiä.

Vaihtoehtoisten sijoitusstrategiatuotteiden avulla pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme kyseisen omaisuusluokan parhaat tilaisuudet, jotta he voivat saavuttaa sijoitustavoitteensa.

strategic client solutions

Strategiset asiakasratkaisut

Asiakkaat tarvitsevat usein enemmän kuin pelkkää varainhoitoa. Monet haluavat kokeneen kumppanin, joka voi auttaa heitä käsittelemään strategisia haasteita, kuten lisääntynyt sääntely, kustannuspaineet ja alhaisen korkotason tai pienten sijoitustuottojen vaikutukset.

Strategisten asiakasratkaisujen tiimi auttaa asiakkaitamme näissä ja monissa muissa haasteissa. Tiimi tutkii läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa kutakin haastetta kokonaisvaltaisesti asiakkaan liiketoiminnan ja pitkän aikavälin tavoitteiden valossa.

equities

Osakkeet

Osakemarkkinat tarjoavat edelleen merkittäviä kasvu- ja tuottopotentiaaleja pitkäaikaisille sijoittajille, ja tarjoavat heille näin mahdollisuuden hyötyä sekä kehittyneiden- että kehittyvien markkinoiden arvonnoususta.

Aktiivisina osakesijoittajina uskomme, että ensikäden tutkimus on arvonnousun salaisuus. Keskitämme globaalit resurssimme yksittäisten yritysten ja niiden toimialojen ymmärtämiseen ja kokoamme vakuuttavia salkkuja, jotka tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hyödyntää parhaat ideamme.

fixed income

Kiinteätuottoiset sijoitukset

Aberdeen Standard Investmentsin kiinteätuottoisten sijoitusten tiimi hyödyntää täyden skaalan korkomarkkinoita, liikkeeseenlaskijoita, luottolaatuja ja sekä julkista, yksityistä että vaihtoehtoista velkaa.Yli 180 kiinteätuottoisten sijoitusten asiantuntijan tiedon ja kokemuksen avulla voimme kehittää lukuisia ratkaisuja – puolipassiivisista aktiivisiin – joilla pyrimme täyttämään asiakkaan sijoitustavoitteet ja –vaatimukset.

real estate

Kiinteistöt

Kiinteistöt tunnetaan hyvänä salkun hajauttajana ja riskikorjatun tuoton lähteenä.

Olemme kaikkien kiinteistösektorien asiantuntijoita – ja autamme asiakkaitamme hyödyntämään tilaisuudet sekä kotimarkkinoillaan että globaalisti.

Menestyksemme kiinteistösektorilla perustuu syvälliseen paikalliseen tutkimukseen, globaaliin näkemykseen ja aktiiviseen lähestymistapaan sijoittamista ja kiinteistöomaisuuden kehittämistä kohtaan. Tällä tavoin autamme asiakkaitamme hyötymään globaaleista kiinteistöteemoista, kuten väestörakenteen muutoksesta, urbanisaatiosta, teknologiasta sekä ympäristöllisistä, sosiaalisista ja hallinnollisista (ESG) tekijöistä.

private markets

Yksityiset markkinat

Yksityiset markkinat käsittävät sijoitukset, joilla ei käydä kauppaa pörsseissä tai julkisilla markkinoilla. Aikaisemmin niitä on pidetty hankalina, läpinäkymättöminä tai erikoisina perinteisille sijoittajille. Nykyään yksityiset markkinat ovat arvostettuja ja ne hyväksytään houkuttelevana salkun hajautuskeinona ja keinona pitkän aikavälin tuottopotentiaalin parantamiseen.

Aberdeen Standard Investments on jo kauan hallinnoinut yksityismarkkinastrategioita, jotka kattavat kiinteistöt, yksityisen pääoman, infrastruktuurin, reaaliomaisuuden sekä yksityisluoton, ja kehittänyt useita innovatiivisia yksityismarkkinaratkaisuja.

multi-asset

Multi-Asset-sijoitukset

Asiakkaiden tavoitteisiin päästään harvoin yhteen omaisuuslajiin tehdyillä sijoituksilla. Aktiivisesti useisiin omaisuuslajeihin sijoittavalla salkulla on useampia potentiaalisia tuottolähteitä, se voi paremmin mukautua muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja salkku voidaan hajauttaa paremman kokonaiskokemuksen tarjoamiseksi.

Globaalina varainhoitajana meillä on kokemusta kaikista tärkeimmistä omaisuusluokista. Kokoamme laajan kompetenssimme yhteen luodaksemme multi-asset strategitoita, jotka voivat tavoittaa asiakkaiden erityistarpeet.

quantitative

Kvantitatiiviset sijoitusstrategiat

Uskomme, että pääomamarkkinoiden alituiset tehottomuudet tarjoavat mahdollisuuden saada riskikorjattuja tuottoja. Pyrimme valjastamaan tämän potentiaalin globaaleilla kvantitatiivisilla sijoitustuotteilla.

Yli 30 asiantuntijan tiimi toimii Edinburghista, Lontoosta ja Shanghaista käsin. He ovat kehittäneet kattavan valikoiman selkeitä sääntöpohjaisia lähestymistapoja, jotka generoivat systemaattista arvonnousua asiakkaillemme osakkeista, kiinteätuottoisista ja johdannaisista.

insurance

Vakuutussijoitukset

Autamme vakuutusyhtiöitä optimoimaan tuottonsa ja pääoman tehokkuuden sekä täyttämään raportointivaatimukset.

Vakuutusyhtiöillä on ainutlaatuiset sijoitustarpeet. Toisaalta niiden on tuotettava riittävästi tuloja täyttääkseen pitkäaikaiset sitoumukset vakuutuksenottajille. Toisaalta sijoitusriskit on tasapainotettava vakavaraisuusvaatimusten ja tasekirjan volatiliteettipotentiaalin kanssa.

esg

ESG-sijoitukset

Aberdeen Standard Investmentsilla pyrimme tekemään parhaita mahdollisia sijoituksia asiakkaidemme puolesta ymmärtämällä sijoitusten kokonaiskuvan – ennen sijoittamista, sen aikana ja sijoittamisen jälkeen. Otamme huomioon ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet, sekä miten nämä voivat vaikuttaa pitkän aikavälin arvonkehitykseen.

 • alternatives

  Vaihtoehtoiset sijoitusstrategiat

  Vaihtoehtoiset sijoitusstrategiat, kuten hedgerahastot, voivat tarjota sijoittajille arvokkaita potentiaalisia tuottolähteitä, salkun hajautustyökaluja ja riskinhallintamenetelmiä.

  Vaihtoehtoisten sijoitusstrategiatuotteiden avulla pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme kyseisen omaisuusluokan parhaat tilaisuudet, jotta he voivat saavuttaa sijoitustavoitteensa.

 • strategic client solutions

  Strategiset asiakasratkaisut

  Asiakkaat tarvitsevat usein enemmän kuin pelkkää varainhoitoa. Monet haluavat kokeneen kumppanin, joka voi auttaa heitä käsittelemään strategisia haasteita, kuten lisääntynyt sääntely, kustannuspaineet ja alhaisen korkotason tai pienten sijoitustuottojen vaikutukset.

  Strategisten asiakasratkaisujen tiimi auttaa asiakkaitamme näissä ja monissa muissa haasteissa. Tiimi tutkii läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa kutakin haastetta kokonaisvaltaisesti asiakkaan liiketoiminnan ja pitkän aikavälin tavoitteiden valossa.

 • equities

  Osakkeet

  Osakemarkkinat tarjoavat edelleen merkittäviä kasvu- ja tuottopotentiaaleja pitkäaikaisille sijoittajille, ja tarjoavat heille näin mahdollisuuden hyötyä sekä kehittyneiden- että kehittyvien markkinoiden arvonnoususta.

  Aktiivisina osakesijoittajina uskomme, että ensikäden tutkimus on arvonnousun salaisuus. Keskitämme globaalit resurssimme yksittäisten yritysten ja niiden toimialojen ymmärtämiseen ja kokoamme vakuuttavia salkkuja, jotka tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hyödyntää parhaat ideamme.

 • fixed income

  Kiinteätuottoiset sijoitukset

  Aberdeen Standard Investmentsin kiinteätuottoisten sijoitusten tiimi hyödyntää täyden skaalan korkomarkkinoita, liikkeeseenlaskijoita, luottolaatuja ja sekä julkista, yksityistä että vaihtoehtoista velkaa.Yli 180 kiinteätuottoisten sijoitusten asiantuntijan tiedon ja kokemuksen avulla voimme kehittää lukuisia ratkaisuja – puolipassiivisista aktiivisiin – joilla pyrimme täyttämään asiakkaan sijoitustavoitteet ja –vaatimukset.

 • real estate

  Kiinteistöt

  Kiinteistöt tunnetaan hyvänä salkun hajauttajana ja riskikorjatun tuoton lähteenä.

  Olemme kaikkien kiinteistösektorien asiantuntijoita – ja autamme asiakkaitamme hyödyntämään tilaisuudet sekä kotimarkkinoillaan että globaalisti.

  Menestyksemme kiinteistösektorilla perustuu syvälliseen paikalliseen tutkimukseen, globaaliin näkemykseen ja aktiiviseen lähestymistapaan sijoittamista ja kiinteistöomaisuuden kehittämistä kohtaan. Tällä tavoin autamme asiakkaitamme hyötymään globaaleista kiinteistöteemoista, kuten väestörakenteen muutoksesta, urbanisaatiosta, teknologiasta sekä ympäristöllisistä, sosiaalisista ja hallinnollisista (ESG) tekijöistä.

 • private markets

  Yksityiset markkinat

  Yksityiset markkinat käsittävät sijoitukset, joilla ei käydä kauppaa pörsseissä tai julkisilla markkinoilla. Aikaisemmin niitä on pidetty hankalina, läpinäkymättöminä tai erikoisina perinteisille sijoittajille. Nykyään yksityiset markkinat ovat arvostettuja ja ne hyväksytään houkuttelevana salkun hajautuskeinona ja keinona pitkän aikavälin tuottopotentiaalin parantamiseen.

  Aberdeen Standard Investments on jo kauan hallinnoinut yksityismarkkinastrategioita, jotka kattavat kiinteistöt, yksityisen pääoman, infrastruktuurin, reaaliomaisuuden sekä yksityisluoton, ja kehittänyt useita innovatiivisia yksityismarkkinaratkaisuja.

 • multi-asset

  Multi-Asset-sijoitukset

  Asiakkaiden tavoitteisiin päästään harvoin yhteen omaisuuslajiin tehdyillä sijoituksilla. Aktiivisesti useisiin omaisuuslajeihin sijoittavalla salkulla on useampia potentiaalisia tuottolähteitä, se voi paremmin mukautua muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja salkku voidaan hajauttaa paremman kokonaiskokemuksen tarjoamiseksi.

  Globaalina varainhoitajana meillä on kokemusta kaikista tärkeimmistä omaisuusluokista. Kokoamme laajan kompetenssimme yhteen luodaksemme multi-asset strategitoita, jotka voivat tavoittaa asiakkaiden erityistarpeet.

 • quantitative

  Kvantitatiiviset sijoitusstrategiat

  Uskomme, että pääomamarkkinoiden alituiset tehottomuudet tarjoavat mahdollisuuden saada riskikorjattuja tuottoja. Pyrimme valjastamaan tämän potentiaalin globaaleilla kvantitatiivisilla sijoitustuotteilla.

  Yli 30 asiantuntijan tiimi toimii Edinburghista, Lontoosta ja Shanghaista käsin. He ovat kehittäneet kattavan valikoiman selkeitä sääntöpohjaisia lähestymistapoja, jotka generoivat systemaattista arvonnousua asiakkaillemme osakkeista, kiinteätuottoisista ja johdannaisista.

 • insurance

  Vakuutussijoitukset

  Autamme vakuutusyhtiöitä optimoimaan tuottonsa ja pääoman tehokkuuden sekä täyttämään raportointivaatimukset.

  Vakuutusyhtiöillä on ainutlaatuiset sijoitustarpeet. Toisaalta niiden on tuotettava riittävästi tuloja täyttääkseen pitkäaikaiset sitoumukset vakuutuksenottajille. Toisaalta sijoitusriskit on tasapainotettava vakavaraisuusvaatimusten ja tasekirjan volatiliteettipotentiaalin kanssa.

 • esg

  ESG-sijoitukset

  Aberdeen Standard Investmentsilla pyrimme tekemään parhaita mahdollisia sijoituksia asiakkaidemme puolesta ymmärtämällä sijoitusten kokonaiskuvan – ennen sijoittamista, sen aikana ja sijoittamisen jälkeen. Otamme huomioon ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet, sekä miten nämä voivat vaikuttaa pitkän aikavälin arvonkehitykseen.