Vi er klar til å forme fremtiden

Hvem er vi? 

Aberdeen Standard Investments – den største aktive forvalteren i Storbritannia og den nest største i Europa.*
* Per 31. desember 2017, kilde: Standard Life plc, Aberdeen Asset Management PLC

Investeringsmuligheter

Vi tilbyr investeringsprodukter og løsninger til våre kunder verden over. Våre omfattende investeringsmuligheter er blant de mest innovative på markedet.
 

Kontakt oss

Vi er en ekte global kapitalforvalter med 50 kontorer og investeringsentre i 24 land. 

Globalt nærvær

Vi er en ekte global kapitalforvalter. Vårt verdensomspennende nærvær bringer oss nærmere kundene og markedene vi investerer i.

Image of Andy Murray running across Wimbledon court

Sponsorvirksomhet

Vi er stolt av å være sponser og gi støtte til store idrettsarrangementer og enkeltpersoner som viser en forpliktelse til å oppnå fremragende resultater.

Image of people walking next a large building in London

Karriere

Hos Aberdeen Standard Investments er menneskene vår viktigste ressurs. Vi ønsker å rekruttere personer som deler våre verdier og vårt etos.

Advarsel
Risiko advarsel & ndash; Verdien av investeringer og inntekten fra dem kan gå ned så vel som opp, og du kan komme tilbake mindre enn beløpet investert. Vennligst se risikofaktorene i prospektet for generelle og spesifikke investeringsrisiko knyttet til de enkelte fondene.