Hva gjør vi?

Samtidig som vi har distinkte investeringsfilosofier og -prosesser, har Standard Life Investments og Aberdeen Asset Management et sett med felles investeringsoppfatninger til felles. Dette er grunnlaget for vår investeringsstrategi:

 • Aktiv investering kan generere robust langsiktig avkastning
 • Et teambasert etos står sentralt
 • ESG skal være integrert i investeringsstrategien
 • Forvalterne skal utnytte sin kompetanse på tvers av investeringsfunksjonene

Disse kjerneverdiene går igjen i alle våre investeringsteam og på tvers av alle våre investeringsfunksjoner. Felles verdier tillater investeringsforvalterne å jobbe på en kollegial måte med andre forvaltere i ulike team. Investeringsmedarbeidere i hele konsernet utveksler ideer og perspektiver med kolleger over hele verden og styrker sine investeringsbeslutninger når de søker å generere robust avkastning.

Aberdeen Standard Investments har den dybden og det omfanget av investeringsmuligheter som skal til for å innfri kundenes nåværende og fremtidige behov. En komplett pakke med aktivt forvaltede strategier suppleres med kvantitative, regelbaserte tilnærminger som systematisk skal fange opp eller øke markedsavkastningen.​

Ved å opprettholde denne bredden i kompetansen, tar vi sikte på å gå i bresjen med innovative investeringsmetoder som kan målrette investorenes spesifikke behov for inntekt, avkastning, risiko- og ansvarsstyring – samt å forsøke å levere avkastning over ulike markedssykluser.

Tilnærming til investering

Aberdeen Standard Investments har en aktiv tilnærming til forvaltning. Fokus ligger på å gjennomføre primær, intern analyse og vurdering av fundamentale forhold som ligger til grunn for potensielle investeringer.

Denne prioriteringen understøttes av et nært samarbeid mellom ulike aktivaklasse-team. Følgelig kan de investeringsansvarlige treffe bedre informerte beslutninger og utnytte hele spekteret av tilgjengelig innsikt.

Denne prioriteringen understøttes av et nært samarbeid mellom ulike aktivaklasse-team. Følgelig kan de investeringsansvarlige treffe bedre informerte beslutninger og utnytte hele spekteret av tilgjengelig innsikt.

 • Drevet av fundamentale forhold
 • Mikro- og makroanalyse
 • Langsiktige investorer
 • Teambasert etos
 • Fullt integrert ESG
 • Utveksling av innsikt om aktivaklasser

Våre investeringsmuligheter

Alternatives

Vårt team for alternative investeringsstrategier tilbyr et utvalg av globale sikringsfondsstrategier over hele likviditetsspekteret. Vi hjelper investorene å bygge opp mer robuste og diversifiserte porteføljer ved å tilby analyse, tilgang, gjennomføring og løpende forvaltning av porteføljer med alternative investeringer.
Se mer om alternatives

Aksjer

Aberdeen Standard Investments forvalter et fullt utvalg av aksjestrategier som spenner over hele risiko-/avkastningsspekteret og søker å oppfylle spesifikke kundeønsker om resultater. Selv om de er ulike mht. risikotoleranse og avkastningsmål, har våre aksjeporteføljer en felles tilnærming: å konsekvent øke verdien gjennom utvelgelse av aksjer basert på fundamentale forhold samt aktiv forvaltning. Vår aksjeforvaltningskapital er på 157,6 milliarder GBP*, som forvaltes av investeringsforvaltere over hele verden.

*Kilde: Standard Life Investments / Aberdeen Asset Management, 31. desember 2017

Se mer om aksjer

Rentepapirer

Med forvaltning av betydelige globale rentepapirer og en mangfoldig kundebase, er vi en av de største rentepapirforvalterne i Europa. Etter å ha vokst og blitt stadig mer diversifisert opp gjennom årene, står vi i en sterk posisjon til å tilby kundene et bredt spekter av globale rentepapirer som passer til ulike kundebehov.

Se mer om renteinntekter

Eiendom

Fast eiendom gir et bredt utvalg av investeringsløsninger for våre kunder. Aktivaklassen har dokumentert å levere robust, risikojustert avkastning på lang sikt, og kan bidra til å diversifisere porteføljen på en effektiv måte.

Se mer om eiendom

Multi-asset

I dagens komplekse og usikre investeringsmiljø søker investorene i økende grad løsninger som oppfyller spesifikke investeringsmål. Aberdeen Standard Investments ligger helt i tet når det gjelder multi-asset-investing og utvikler effektive og innovative produkter – som respons på investorenes behov for positiv avkastning og en jevnere og mer forutsigbar investeringsreise.
Se mer om multi-asset

ESG

Selv om hensynet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring er integrert i hele investeringsprosessen, tilbyr vi også skreddersydde ESG-kundeløsninger for spesifikke investeringsbehov. Det er flere kjerneprinsipper som ligger til grunn for vår engasjementsprosess.

Se mer om ESG
 • Alternatives

  Vårt team for alternative investeringsstrategier tilbyr et utvalg av globale sikringsfondsstrategier over hele likviditetsspekteret. Vi hjelper investorene å bygge opp mer robuste og diversifiserte porteføljer ved å tilby analyse, tilgang, gjennomføring og løpende forvaltning av porteføljer med alternative investeringer.
 • Aksjer

  Aberdeen Standard Investments forvalter et fullt utvalg av aksjestrategier som spenner over hele risiko-/avkastningsspekteret og søker å oppfylle spesifikke kundeønsker om resultater. Selv om de er ulike mht. risikotoleranse og avkastningsmål, har våre aksjeporteføljer en felles tilnærming: å konsekvent øke verdien gjennom utvelgelse av aksjer basert på fundamentale forhold samt aktiv forvaltning. Vår aksjeforvaltningskapital er på 157,6 milliarder GBP*, som forvaltes av investeringsforvaltere over hele verden.

  *Kilde: Standard Life Investments / Aberdeen Asset Management, 31. desember 2017

 • Rentepapirer

  Med forvaltning av betydelige globale rentepapirer og en mangfoldig kundebase, er vi en av de største rentepapirforvalterne i Europa. Etter å ha vokst og blitt stadig mer diversifisert opp gjennom årene, står vi i en sterk posisjon til å tilby kundene et bredt spekter av globale rentepapirer som passer til ulike kundebehov.

 • Eiendom

  Fast eiendom gir et bredt utvalg av investeringsløsninger for våre kunder. Aktivaklassen har dokumentert å levere robust, risikojustert avkastning på lang sikt, og kan bidra til å diversifisere porteføljen på en effektiv måte.

 • Multi-asset

  I dagens komplekse og usikre investeringsmiljø søker investorene i økende grad løsninger som oppfyller spesifikke investeringsmål. Aberdeen Standard Investments ligger helt i tet når det gjelder multi-asset-investing og utvikler effektive og innovative produkter – som respons på investorenes behov for positiv avkastning og en jevnere og mer forutsigbar investeringsreise.
 • ESG

  Selv om hensynet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring er integrert i hele investeringsprosessen, tilbyr vi også skreddersydde ESG-kundeløsninger for spesifikke investeringsbehov. Det er flere kjerneprinsipper som ligger til grunn for vår engasjementsprosess.

Advarsel
Risiko advarsel & ndash; Verdien av investeringer og inntekten fra dem kan gå ned så vel som opp, og du kan komme tilbake mindre enn beløpet investert. Vennligst se risikofaktorene i prospektet for generelle og spesifikke investeringsrisiko knyttet til de enkelte fondene.