Alternatives

Advarsel
Risiko advarsel & ndash; Verdien av investeringer og inntekten fra dem kan gå ned så vel som opp, og du kan komme tilbake mindre enn beløpet investert. Vennligst se risikofaktorene i prospektet for generelle og spesifikke investeringsrisiko knyttet til de enkelte fondene.

Vårt team for alternative investeringsstrategier tilbyr et utvalg av globale sikringsfondsstrategier over hele likviditetsspekteret. Vi hjelper investorene å bygge opp mer robuste og diversifiserte porteføljer ved å tilby analyse, tilgang, gjennomføring og løpende forvaltning av porteføljer med alternative investeringer.

Vi tilbyr tilpassede porteføljer for institusjonelle investorer, UCITS og "40 Act-regulerte" eller "likvide alternativer"-fond, rimelige alternative premiefaktorstrategier, fokuserte enkeltstrategiløsninger, forvaltede kontoer og selvfølgelig fond av hedgefond. Disse løsningene kan fokusere på tilnærminger som søker avkastning og som tar sikte på å gi sterke diversifiseringsfordeler, eller beskytte porteføljer i tider med ekstrem markedsuro.

Nøkkeltrekk ved teamet for alternative investeringsstrategier:

Innovasjon
Vårt tilbud har tilpasset seg våre investorers utviklingsbehov, for eksempel vedrørende regulering og likviditet

Erfaring
Lang fartstid, godt omdømme og dype og brede nettverk bistår våre fremgangsrike forvaltere og deres relasjoner

Grundig analyse
Strategispesialister kombinerer holistisk markedsanalyse med nedenfra-og-opp-orientert due diligence for forvalterne

Fremtidsrettet
Porteføljer bygges opp ved hjelp av et rigorøst rammeverk som unngår at man gjør seg avhengig av historiske avkastningsdata

Risikobevissthet
Stresstester og vedvarende risikostyring og -analyse er nøkkelen til en løpende porteføljestyring

Miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring
Vår investeringsanalyse omfatter hensyntaken til viktige ESG-faktorer, slik at vi bedre kan forstå risikoen og mulighetene som oppstår ved en potensiell investering

Hovedpillarene i vår tilnærming til investeringer:

Forvaltere med spesialistkompetanse
Dyptrekkende proprietær analyse som identifiserer de beste forvalterne og de beste mulighetene
Innhent muligheter fra et globalt nettverk av analysespesialister

Bred innsikt
Strategi spesialistgrupper som opererer innenfor en helomfattende, alternativ struktur
Utveksling av innsikt i og på tvers av analysegrupper

 

Operativ due diligence
Oppretthold uavhengighet under operativ due diligence
Hvis den juridiske, selskapsstyrende eller administrative strukturen ikke er akseptabel: Avstå fra investering

Gjennomtenkt porteføljeoppbygging
Skreddersydde porteføljeløsninger tilpasset kundens spesifikke mål
Risiko må vurderes kontinuerlig på flere måter

Med vår størrelse har vi mulighet til å tilby investorene en rekke løsninger:

Likvide alternative investeringer:
basert på forvaltede kontoer. Aktivaene forvaltes av spesialister i alternative investeringer under ledelse av Aberdeen Standard Investments. Disse produktene gir investorene tilgang til sikringsfondsstrategier som kanskje ikke er tilgjengelige for det bredere markedet i en regulert form.

Alternative premiefaktorer
En transparent, robust og kostnadseffektiv tilnærming til å få tilgang til differensierende, alternative kilder til avkastning

Sammenslåtte fond
Prisbelønte sammenslåtte produkter med en rekke strategiske fokuspunkter, risiko-/avkastningsbegrensninger og likviditetsprofiler

Tilpassede porteføljer
Utviklet og forvaltet for våre kunder for at de skal kunne innfri sin strategi-, risiko- og avkastningskarakteristikker

Løsninger med forvaltede kontoer
Vi designer og bygger også opp porteføljer for kunder som bruker tredjeparts-hedgefondsforvaltere via forvaltede kontoer. Dette gir mulighet for større aktivakontroll, transparens og tilpasning.

Rådgivningsrelasjoner
Vi leverer skreddersydd analyse og tankelederskap til store, sofistikerte institusjonelle investorer og gir råd om deres hedgefondinvesteringer