Rentepapirer

Med forvaltning av betydelige globale rentepapirer og en mangfoldig kundebase, er vi en av de største rentepapirforvalterne i Europa. Etter å ha vokst og blitt stadig mer diversifisert opp gjennom årene, står vi i en sterk posisjon til å tilby kundene et bredt spekter av globale rentepapirer som passer til ulike kundebehov

Vi har omfattende ressurser for globale rentepapirer, og disse leverer lokal lands- og selskapsanalyse som våre investeringsteam kan utnytte.

Vår investeringsprosess bygger på en makrotilnærming med aktiv utvelgelse og proprietær selskapsanalyse som utføres av våre medarbeidere verden over. Vi tror at førstehånds, intensiv analyse av fundamentale forhold er den beste måten å levere robust, risikojustert avkastning til våre kunder på.

Vi gjennomfører grundig analyse av obligasjonsutstedere, der vi ser etter reelle muligheter til å oppnå økt verdi. Vi fokuserer på sykliske og langsiktige faktorer som vi tror vil fremme gode resultater. Vi ønsker så å trekke inn flere kilder til potensiell avkastning for å skape skreddersydde porteføljer vi har tro på.

Vi legger vekt på risikoovervåking for å redusere tap og bidra til å beskytte inntektene. Vår robuste tilnærming til risikostyring er innebygd i vår investeringsprosess. En forsiktig risikovurdering sikrer at våre porteføljer er posisjonert for å motstå et bredt spekter av markedsforhold.

Vårt engasjement for aktivaklassen understrekes av det omfattende spekteret av rentepapirstrategier vi har utviklet for å innfri behovene til både eksisterende og nye kunder.

  • nvestment Grade selskapsobligasjoner – kundene kan dra nytte av vår kredittkompetanse på tvers av det store, globale selskapsmarkedet.
  • High Yield selskapsobligasjoner – for kunder som søker høyere avkastning, tilbyr vi en rekke globale høyrenteløsninger.
  • Statsobligasjoner – våre investeringsmuligheter strekker seg utover de globale statsobligasjonsmarkedene og dekker et bredt spekter av strategier.
  • Gjeldspapirer fra fremvoksende markeder – Vi har et dedikert og erfarent vekstmarkedsteam som gjør det mulig for investorene å få tilgang til utviklingen av divergerende økonomiske fundamentale forhold mellom fremvoksende og utviklede markeder.
  • Inflasjonslenkede og kjøp-og-hold-strategier– inneholder en rekke regionale og globale inflasjonslenkede obligasjonsstrategier for investorer som er bekymret over den fremtidige inflasjonsutviklingen.
  • Strategier med absolutt avkastning – disse søker å gi positiv avkastning under alle markedsforhold, samtidig som de bidrar til en grundig kontroll av investeringsrisiko.
  • Ubegrensede strategier og strategier for total avkastning– innebærer å investere på tvers av et bredt mulighetsområde som omfatter flere rentesektorer, samtidig som det anvendes investeringsfleksibilitet til å fokusere på investeringsideer vi har høy tro på.
  • Syndikerte lån – våre muligheter strekker seg over utviklede og fremvoksende lånemarkeder under investeringsklasse for institusjonelle kunder som sikter mot høyere avkastning, variabel inntekt med lavere volatilitet og durasjon.