Multi-Asset

I dagens komplekse og usikre investeringsmiljø søker investorene i økende grad løsninger som oppfyller spesifikke investeringsmål. Aberdeen Standard Investments ligger helt i tet når det gjelder multi-asset-investing og utvikler effektive og innovative produkter – som respons på investorenes behov for positiv avkastning og en jevnere og mer forutsigbar investeringsreise.

Kjernen i vår multi-asset-tilnærming er vår søken etter ekte diversifisering. Mange porteføljer som beskrives som "diversifisert" eller "multi-asset" er faktisk begrenset til en tradisjonell blanding av obligasjoner, aksjer og/eller eiendommer. Selv om disse aktivaklassene generelt har gitt positiv avkastning på lang sikt, kan kortsiktige resultater være volatile, noe som gir investorene en bekymringsfull og usikker investeringsreise.

Derimot gir vår tilgang til investering i flere aktiva tilgang til et eksepsjonelt bredt og mangfoldig investeringsunivers. Så i tillegg til aksjer, obligasjoner og fast eiendom verden over kan vi derfor også investere i spesialiserte aktivaklasser som privatlån, fornybar infrastruktur og forsikringslinkede verdipapirer. Vi kan også ta posisjoner som søker å oppnå gevinst på våre estimater om rentenivå, inflasjon, valuta og volatilitet.

Enten investorene ønsker å oppnå vekst, kapitalbevaring eller vanlig inntekt, tilbyr vi en rekke multi-asset-porteføljer som er utviklet for å imøtekomme disse behovene. Hver av våre porteføljer kan brukes som en effektiv, frittstående løsning. Alternativt kan de blandes for å oppnå et spesifisert risiko- og avkastningsresultat, eller brukes som en del av en bredere portefølje av investeringer for å forbedre den målrettede risikoen og avkastningsprofilen. Våre multi-asset-løsninger inkluderer:

 • Absolutt avkastning
 • Redusert volatilitet / diversifisert vekst
 • Risikorettet / resultatorientert
 • Diversifisert inntekt
 • Ansvarsbevissthet
 • Kapitalbevaring
 • trategiske (aktivaallokeringsrettede) porteføljer

Nøkkeltrekk ved våre multi-asset-løsninger:

 • Bredde i investeringsuniverset– tilgang til et eksepsjonelt mangfoldig investeringspotensial øker vårt potensial for både avkastning og risikospredning.
 • Kompetent og erfarent multi-asset-investeringsteam– våre forvalteres spesialiteter inkluderer porteføljestyring, kvalitativ og kvantitativ analyse, strategisk tenkning, økonomi, aktuar- og risikostyring. I tillegg kan teamet dra veksler på ekspertisen til våre aktivaklassespesialister over hele verden.
 • Samarbeidsbasert investeringsetos– deling av ideer og innsikt bidrar til at vi identifiserer de beste mulighetene og treffer fullt ut informerte investeringsbeslutninger. Det bidrar også til økt fleksibilitet fordi våre porteføljer har tilgang til det totale og omfattende talentet i hele teamet.
 • Balansert investeringsrisiko – effektiv risikostyring støtter oppbygging av porteføljer med en balansert investeringsrisiko, slik at de kan prestere i flere miljøer. Våre multi-asset-porteføljer drar nytte av vår etablerte risikostyringskompetanse, -prosesser og -infrastruktur.
 • Langsiktig investeringshorisont – mens mange investerer på kort sikt, søker vi å forstå de vedvarende og gjennomgripende faktorene bak langsiktige markedsmuligheter som gir
Advarsel
Risiko advarsel & ndash; Verdien av investeringer og inntekten fra dem kan gå ned så vel som opp, og du kan komme tilbake mindre enn beløpet investert. Vennligst se risikofaktorene i prospektet for generelle og spesifikke investeringsrisiko knyttet til de enkelte fondene.