Ressursforvaltning og ESG

Selv om hensynet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring er integrert i hele investeringsprosessen, tilbyr vi også skreddersydde ESG-kundeløsninger for spesifikke investeringsbehov. Det er flere kjerneprinsipper som ligger til grunn for vår engasjementsprosess.

De viktigste trekkene i vår tilnærming til ressursforvaltning og ESG inkluderer:

  • Strategi og ledelse våre analytikere bruker tid sammen med ledelsesteamene i selskapene vi investerer i. Dette kan innebære 1-1-møter og også deltakelse på viktige aksjonærmøter.
  • ESG – selskapene vi investerer i, tar hensyn til selskapsstyring og holistisk risikostyring, slik at alle regler og lover og god forretningsskikk alltid overholdes. Vi har en nulltoleransepolitikk for bestikkelse og korrupsjon.
  • Selskapskultur – vi ser etter ambisiøse selskaper som opptrer riktig overfor sine ansatte, kunder og aksjonærer. Vi forventer å se at det fremmes solid samarbeid i hele organisasjonen.
  • Mennesker og mangfold – selskapene vi investerer i, tar særlig hensyn til mangfold og inkludering i arbeidsmiljøet, en gjennomtenkt tilnærming til opplæring og utvikling og en rettferdig og gjennomsiktig lønnspolitikk.
  • Ivareta kundene– vi tror at selskaper som setter kundene først, sannsynligvis leverer bedre resultater på lang sikt. Dette innebærer å skape kvalitetsprodukter og tjenester, samtidig som de er transparente, har god forretningspraksis og ivaretar kundens informasjon på en sikker måte.
  • Innfri overfor aksjonærene– vi forventer at selskapene vi investerer i, skaper verdier, ikke bare for aksjonærene, men for alle interessenter: kunder, ansatte og leverandører.
a
Advarsel
Risiko advarsel & ndash; Verdien av investeringer og inntekten fra dem kan gå ned så vel som opp, og du kan komme tilbake mindre enn beløpet investert. Vennligst se risikofaktorene i prospektet for generelle og spesifikke investeringsrisiko knyttet til de enkelte fondene.