Ressursforvaltning

I Aberdeen Standard Investments tar vi våre roller som forvaltere og vårt ansvar for miljø, samfunn og selskapsstyring (ESG) på alvor. Siden vi er aktive, langsiktige, ansvarlige investorer, er ressursforvaltning og ESG grunnleggende komponenter i vår investeringsfilosofi og våre prosesser gjennom hele konsernet.

Ressursforvaltning handler om å forstå alt man må vite om et aktiva, ikke minst risiko og muligheter. Vi gjør dette før vi foretar investeringer, og det sikrer at vi kun bygger opp porteføljer med høyest mulig kvalitet for våre kunder.

I tillegg til gjennomgang og integrasjon av viktige ESG- faktorer, tilbyr vi også kundene skreddersydde ESG-løsninger for å oppfylle deres investeringsbehov. Denne prosessen ledes av våre ressursforvaltnings- og ESG-spesialister, slik at vi får en fullstendig integrert tilnærming.

Advarsel
Risiko advarsel & ndash; Verdien av investeringer og inntekten fra dem kan gå ned så vel som opp, og du kan komme tilbake mindre enn beløpet investert. Vennligst se risikofaktorene i prospektet for generelle og spesifikke investeringsrisiko knyttet til de enkelte fondene.