Kontakt oss

For spørsmål om et spesifikt fond, vennligst kontakt forvaltningsselskapet spesifisert i prospektet eller i Key Investor Information Document (KIID). For alle andre spørsmål, vennligst besøk vår globale hjemmeside aberdeenstandard.com.

Advarsel
Risiko advarsel & ndash; Verdien av investeringer og inntekten fra dem kan gå ned så vel som opp, og du kan komme tilbake mindre enn beløpet investert. Vennligst se risikofaktorene i prospektet for generelle og spesifikke investeringsrisiko knyttet til de enkelte fondene.