Eiendom har en dokumentert evne til å levere god porteføljediversifisering og solid risikojustert avkastninger for investorer.

Hos Aberdeen Standard Investments tilbyr vi kompetanse på tvers av alle de viktigste sektorene i eiendomsbransjen – slik at våre kunder kan utnytte muligheter i hjemmemarkedet og globalt. 

Vår suksess i fast eiendom er bygget på grundige lokale analyser, global forståelse og en aktiv tilnærming til investeringer i og utvikling av våre eiendommer. På denne måten søker vi å gjøre det mulig for våre kunder å utnytte globale eiendomstrender som demografiske endringer, urbanisering, teknologi samt miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) faktorer.

Hovedfordeler

Global tilstedeværelse - lokal tilgjengelighet

Vi er en av de største eiendomsforvalterne globalt, og vi er forpliktet til bærekraftige investeringer og innovative løsninger for våre kunder.

Med over 270 * fagpersoner innen eiendom på 15 * ulike steder over hele verden, åpner størrelsen vår for troverdighet og tilgang til investeringsmuligheter. På bakgrunn av dette kan vi tilby de fleste tjenesterne i verdikjeden, innen  alle risikoklasser og gjennom markedssyklusen.

Direkte og indirekte ekspertise

I tillegg til å forvalte direkteeid eiendom investerer vi indirekte ved å bruke noterte og ikke-børsnoterte fond, multi-manager strategier og gjeldsfinansiering av eiendom. Ved å tilby relaterte tjenester innen skatt, finans og utvikling er vi forpliktet til å gi kundene våre komplette løsninger for deres behov innen eiendom.

* Kilde: Aberdeen Standard Investments, 30. juni 2018

Fond og litteratur

Aberdeen Standard Norway Balanced Property Fund AS
Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA