Vastrentende waarden

Onze aanpak

We creëren waarde op de lange termijn door het handhaven van portefeuilles waar we sterk van overtuigd zijn op basis van onze eigen analyse. We jagen niet op rendement en we geloven dat het voorkomen van verliezen belangrijker is voor rendement dan het identificeren van winnaars.

  • Een alomvattende set capaciteiten voor benchmark-georiënteerde, aansprakelijkheid-gerelateerde en absolute-return strategieën
  • Ons eigen kredietanalyse helpt zowel verliezers te vermijden als winnaars te identificeren
  • Wereldwijd bereik met ervaren teams overal ter wereld
  • Focus ligt op waarde met betrekking tot fundamentele kwaliteit
  • Nadruk op risicotoezicht om verliezen te verminderen
  • Onze langdurige aanwezigheid in Azië bevordert ons inzicht in opkomende markten

Strategieën in focus

Schuldpapier uit opkomende markten

Schuldpapier uit opkomende markten kan beleggers een belangrijke diversificatiemogelijkheid bieden en is een aantrekkelijke activaklasse op zich. De economieën van de ontwikkelingslanden blijven sneller groeien dan die van de ontwikkelde wereld en de betalingsbalansen van opkomende landen zijn aan het verbeteren. Ondertussen is de kredietkwaliteit in ontwikkelingslanden aanzienlijk verbeterd, zodat componenten van obligatie-indices van opkomende markten doorgaans investment-grade zijn. Obligaties uit opkomende markten uitgedrukt in lokale valuta in plaats van in harde valuta (meestal de Amerikaanse dollar) bieden verdere diversificatievoordelen omdat ze minder blootgesteld zijn aan schommelingen van Amerikaanse rentetarieven en in plaats daarvan reageren op binnenlandse omstandigheden in eigen land.

Aberdeen Global -
Select Emerging Markets Bond Fund
AFM Risk score 4
Fast Facts Factsheet I KIID I Factsheet X KIID X
 
 
 
 
 
Aberdeen Global -
Emerging Markets Corporate Bond Fund
AFM Risk score 3
Fast Facts Factsheet I KIID I Factsheet X KIID X
 
 
 
 
 
Aberdeen Global -
Frontier Markets Bond Fund
AFM Risk score 4
Fast Facts Factsheet I KIID I Factsheet X KIID X
 
 
 
 
 
Aberdeen Global -
Indian Bond Fund
AFM Risk score 4
Factsheet I KIID I Factsheet X KIID X
 
 
 
 

Total-return obligaties

Hoewel obligaties voornamelijk waardevol zijn voor beleggers vanwege hun rendement, richten total-return obligatiestrategieën zich niet slechts op rendementen, maar ook op de kapitaalwinsten die een verstandige belegging in obligaties kan opleveren. Bij deze strategieën kunnen mogelijkheden in nichemarkten worden verkend en kan er worden belegd in buitenlandse obligaties in lokale valuta.

Bij total-return obligatiestrategieën kunnen ook verschuivingen plaatsvinden in obligatielooptijden en posities worden ingenomen over meerdere rendementscurves. Zo kunnen ze dus bescherming bieden tegen stijgende rentetarieven, verzwakkende valuta en volatiliteit in reguliere vastrentende markten.

Standard Life Investments -
Total Return Credit Fund
AFM Risk score 4
Fund Guide Factsheet KIID D Acc EUR KIID B Acc EUR
 
 
 
 

Credit

Bedrijfsobligaties bieden een divers scala aan beleggingsmogelijkheden. Investment-grade bedrijfsobligaties hebben hogere rendementen dan staatsobligaties, wat betere inkomstenstromen mogelijk maakt, maar bieden toch nog een hoge mate van stabiliteit en een laag wanbetalingsrisico. Door het gehele spectrum aan kredietkwaliteit in overweging te nemen kunnen beleggers ook meer risico aannemen door high-yield obligaties in hun portefeuilles op te nemen.

Standard Life Investments -
Global Corporate Bond Fund
AFM Risk score 3
Factsheet KIID D Acc EUR
 
 
Standard Life Investments -
European Corporate Bond Fund
AFM Risk score 3
Factsheet KIID D Acc EUR KIID B Acc EUR
 
 
 
Standard Life Investments -
European Corporate Bond Sustainable
and Reponsible Invesment Fund
AFM Risk score 3
Factsheet KIID D Acc EUR
 
 
income

Meer diversificatie

Verbreed het spectrum van uw beleggingen

Meer weten
 
Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren, uw klanten krijgen mogelijk minder terug dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag.