Fund Centre

Beleggers worden erop gewezen dat de Standard Life Investments Global SICAV en Standard Life Investments Global SICAV II met ingang van 12 april 2021 van naam zullen wijzigen in respectievelijk Aberdeen Standard SICAV II en Aberdeen Standard SICAV III. Een klein aantal individuele fondsen binnen deze twee SICAV's zullen tegelijkertijd van naam wijzigen. Klik hier voor de details van die fondsen Aberdeen Standard SICAV II | Aberdeen Standard SICAV III (Engelse versie).

Ik ben op zoek naar...

Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van beleggingen en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat een belegger minder terugkrijgt dan het belegde bedrag. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor resultaten in de toekomst. Voor iedere belegging dient u de risico factoren in het prospectus te raadplegen en in het bijzonder de specifieke risico’s.