Klimaatverandering

Klimaatverandering is een bepalende kwestie van onze tijd en we bevinden ons op een keerpunt. Zonder nu drastische maatregelen te nemen zal het moeilijk en kostbaar zijn om in de toekomst een remedie te vinden.

Klimaatfondsen in focus

Afhankelijk van wat uw allocatie en risicobereidheid is, richten onze producten zich elk op specifieke aspecten van de reis naar Net Zero.

Klimaatverandering: onze beleggingsaanpak

Dit document beschrijft de rol die we spelen bij het financieren van de transitie naar een koolstofarme economie en hoe de aanpassing aan klimaatverandering onze producten en investeringsbeslissingen beïnvloedt.

Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Ons TCFD-rapport schetst onze innovaties op het gebied van klimaatstrategie, investeringen en rapportage

Focus op Climate Change

Ontdek hoe Aberdeen Standard Investments zich inzet om klimaatverandering te helpen bestrijden.

multi colored design

Evenementen: Climate action series

In deze serie van 6 evenementen bespreken we de hoofdthema's die spelen bij klimaatverandering en wat we er aan kunnen doen

Bekijk hier "on demand" onze volledige reeks evenementen
Thinking aloud_climate_series_1440x780

Net zero

We streven ernaar een constructieve rol te spelen bij het koolstofarm maken van de wereldeconomie en het dienen van de langetermijnbelangen van onze klanten.

mountains landscape

Scenario analyse

We hebben een op maat gemaakte benadering van klimaatscenarioanalyse ontwikkeld, die de macro- en microdrivers van klimaateffecten op activaprijzen integreert binnen een probabilistisch kader.

Lees hier meer over onze klimaatscenario-analyse
seedlings

Thought Leadership

Milieuoverwegingen vormen de basis van al onze investeringen. Wij zijn ervan overtuigd dat het centraal stellen van klimaatfactoren in ons beleggingsproces, het juiste is om te doen en betere resultaten voor onze klanten kan genereren. Ons doel is om het echt het verschil te maken - voor onze klanten, de samenleving en de rest van de wereld.

Video's

Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van beleggingen en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat een belegger minder terugkrijgt dan het belegde bedrag. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor resultaten in de toekomst. Voor iedere belegging dient u de risico factoren in het prospectus te raadplegen en in het bijzonder de specifieke risico’s.