China groeit

Belangrijke economische en politieke gebeurtenissen in de ontwikkeling van China

Belangrijkste voordelen

check_circle

Kwaliteit staat voorop

We beleggen sinds 1992 in China A-aandelen. Ons ervaren en goed uitgeruste team combineert lokale kennis in het veld met ons fundamentele onderzoek. Daarbij wil het team zich richten op en investeren in hoogwaardige, goed beheerde bedrijven met sterke balansen en duidelijke concurrentievoordelen. We integreren ESG-analyse ook volledig in ons beleggingsproces en werken actief samen met bedrijven om hun prestaties te verbeteren.

check_circle

Sterke overtuigende portefeuilles

Door actieve aandelenselectie creëren we geconcentreerde portefeuilles die de neiging hebben aanzienlijk af te wijken van de MSCI China A Onshore-index en een lage correlatie hebben met de wereldmarkten. Dankzij zorgvuldige constructie en rigoureus risicobeheer zijn onze portefeuilles goed uitgerust om periodes van marktstress te weerstaan. Onze actieve benadering stelt ons ook in staat om op een wendbare manier te reageren op investeringsmogelijkheden wanneer de markten volatiel zijn en de spreidingen toenemen.

check_circle

Structurele groeimogelijkheden

Onze China A-aandelenportefeuilles weerspiegelen de thema's van structurele groei op lange termijn die we in China waarnemen in een context van voortdurende verstedelijking en de opkomst van de middenklasse. We voorzien daarom een toename van de binnenlandse vraag naar high-end voedingsmiddelen, gezondheidszorg, verzekeringen en tot slot vermogensbeheer. Bovendien krijgen vanwege de gezondheidscrisis in Covid-19 bepaalde sectoren die verband houden met digitale en veranderende werkgewoonten meer aandacht, zoals de "cloud", online games en de bezorging van voedingsmiddelen.

Onze ESG- benadering voor beleggen in aandelen

Wij zijn overtuigd van het belang om rekening te houden met ESG-factoren en hun mogelijke positieve of negatieve effecten op de duurzaamheid van een bedrijf. Het begrijpen van ESG-risico's en -kansen, naast andere financiële maatstaven, is daarom een integraal onderdeel van ons onderzoeksproces.

De wereld veranderd snel - zeker in context van de huidige Covid-19-crisis - en ESG-factoren zullen belangrijker zijn dan ooit. Wij zijn van mening dat bedrijven die een bredere kijk op hun sociale en ecologische verantwoordelijkheden hebben, inclusief alle belanghebbenden - zoals werknemers, klanten en leveranciers - meer kans van slagen hebben.

We zijn actief betrokken bij de bedrijven waarin we investeren om ideeën en best practices waar mogelijk te delen. Vervolgens combineren we de informatie uit deze bijeenkomsten met de mening van onze fondsmanagers en ESG-analisten van ons centrale ESG Investment team. Deze alomvattende aanpak stelt ons in staat om een meer verrijkte en holistische visie van elk bedrijf op te bouwen. Het betekent ook dat we het ene bedrijf voortdurend tegen het andere kunnen evalueren.

Lees ons onderzoek

Waarom zou u Chinese binnenlandse activiteiten interessant vinden? Hoe belegt u? Is beleggen in zogenaamde ‘A-aandelen’ de risico's waard? De plaatselijke aandelenmarkt van China: ‘…Hoe en Waar en Wie, een begeleidend stuk bij De obligatiemarkt van China: ‘Wat en Waarom en Wanneer…’, tracht deze vragen te beantwoorden.

We kijken naar wat de A-aandelenmarkt is, wie de spelers zijn en welke factoren de markt aanjagen. We laten zien hoe de toegang van buitenlandse beleggers in de loop der jaren is verbeterd. Ook onderzoeken we de risico's, die een actieve beleggingsstrategie op basis van grondig onderzoek vereisen.

Voor beleggers op zoek naar een dieper inzicht gebruiken we ons eigen analytisch kader om een tienjaarsprognose voor beleggingsrendementen te genereren. We graven ook dieper in de kleine maar belangrijke verbeteringen in ondernemingsbestuur. Hieruit blijkt hoe inspanningen om deze markt professioneler te maken hun vruchten afwerpen.

Strategieën in focus

emailMeld u aan om op de hoogte te blijven

  • Fonds- en productupdates
  • Macro-economisch commentaar
  • U kunt zich op elk gewenst moment afmelden
Meld u aan

De informatie van MSCI mag uitsluitend worden aangewend voor intern gebruik, mag niet worden gereproduceerd of in welke vorm dan ook worden verspreid en mag niet worden gebruikt als basis voor of onderdeel van financiële instrumenten, producten of indexen. De informatie van MSCI is niet bedoeld als beleggingsadvies noch als aanbeveling voor het nemen (of afzien) van een beleggingsbeslissing en mag niet als zodanig worden beschouwd. Gegevens en analyses uit het verleden dienen niet te worden opgevat als indicatie of garantie voor prestaties, analyses, verwachtingen of voorspellingen voor de toekomst. De informatie van MSCI wordt verstrekt zoals ze is en de gebruiker van deze informatie aanvaardt het volledige risico van het eventuele gebruik ervan. MSCI, elk van haar filialen en ieder ander die betrokken is bij of te maken heeft met de samenstelling, berekening of totstandkoming van informatie van MSCI (gezamenlijk aangeduid als de “MSCI”-partijen) verwerpt uitdrukkelijk iedere garantie ten aanzien van deze informatie (met inbegrip, zonder enige beperking, van garanties met betrekking tot originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, niet-inbreuk, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel). Zonder beperking van het voorgaande kan geen enkele MSCI partij aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele, hoge, bijkomende (met inbegrip, zonder enige beperking, van winstderving) of andere schade (www.msci.com).