Informatie inzake wet- en regelgeving

Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk belegde bedrag. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

abrdn plc is geregistreerd in Schotland (SC286832) op het adres Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh EH1 2DH. www.abrdn.com.

De informatie in dit document betreft algemene informatie over de activiteiten van de hieronder genoemde entiteiten. Deze informatie is derhalve slechts van indicatieve aard, vormt geen contractuele overeenkomst en mag niet worden opgevat als een aanbod of uitnodiging om in financiële instrumenten te handelen, of deel te nemen aanbeleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten. Er wordt geen enkele garantie verleend en geen aansprakelijkheid aanvaard voor enig verlies als direct of indirect gevolg van handelingen van de lezer, een persoon of een groep van personen op basis van op deze website gegeven informatie, opinies of schattingen.

Niet alle op deze website genoemde beleggingen mogen worden gedistribueerd in de rechtsgebieden waarin wij actief zijn. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij uw gebruikelijke contactpersoon of op onze websites www.standardlifeinvestments.com en www.aberdeen-asset.com.

De risico’s van beleggen:

Aandelen: Buitenlandse effecten kunnen volatieler zijn, zijn vaak minder liquide dan binnenlandse effecten en minder liquide dan binnenlandse effecten. Daarnaast zijn zij onderhevig aan verschillende boekhoudkundige en wettelijke regels alsmede politieke en economische risico’s. In opkomende markten kunnen dergelijke risico’s nog groter zijn.

Vastrentende beleggingen: Vastrentende effecten zijn onderhevig aan bepaalde risico’s zoals: rente- en kredietrisico’s en het risico van vervroegde of vertraagde aflossing.

Vastgoed: Beleggingen in vastgoed kunnen aan aanvullende risico's onderhevig zijn door de aard en de volatiliteit van de onderliggende belegging. Vastgoedbeleggingen zijn relatief illiquide en de mogelijkheid om beleggingen aan te passen in reactie op veranderingen in bijvoorbeeld economische of andere omstandigheden zijn beperkt. De waarde van vastgoed kan worden beïnvloed door verschillende factoren zoals het economische klimaat, de omstandigheden op de vastgoedmarkt, rentevoeten en regelgeving.

Alternatieve beleggingen: Alternatieve beleggingen kunnen gebruikmaken van speculatieve beleggings-instrumenten, kunnen een hoger risico met zich meebrengen en worden over het algemeen beschouwd als illiquide vanwege beperkingen op de overdracht van deelnemingen. Een belegging kan geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Beleggers moeten derhalve de financiële mogelijkheden, expertise/ervaring en bereidheid hebben om de risico’s van een dergelijke belegging te dragen.

Diversificatie levert niet noodzakelijkerwijs rendement op en beschermt niet altijd tegen verlies.

Dit is geen volledig overzicht van of volledige uitleg over de risico’s en beleggers moeten de betreffende aanbiedingsdocumenten lezen en advies inwinnen bij hun eigen beleggingsadviseurs.

Dit document is beschikbaar voor distributie door de volgende onderdelen van Aberdeen Asset Management in de betreffende landen:

In de Verenigde Staten is Aberdeen Standard Investments™ de handelsnaam voor de volgende verbonden, geregistreerde beleggingsadviseurs: Aberdeen Asset Management Inc., Aberdeen Asset Managers Ltd, Aberdeen Asset Management Ltd, Aberdeen Asset Management Asia Ltd en Aberdeen Capital Management, LLC.

Aberdeen Standard Investments™ is in Canada de handelsnaam voor de volgende verbonden, geregistreerde entiteiten: Aberdeen Asset Management Inc., Aberdeen Fund Distributors, LLC en Aberdeen Asset Management Canada Limited. Aberdeen Asset Management Inc. is geregistreerd als portefeuillebeheerder in de Canadese provincies Ontario, New Brunswick en Nova Scotia en als beleggingsfondsbeheerder in Ontario, Quebec en Newfoundland en Labrador. Aberdeen Asset Management Canada Limited is geregistreerd als portefeuillebeheerder in de provincie Ontario. Aberdeen Fund Distributors, LLC, is actief als vrijgesteld markthandelaar in alle provincies en territoria van Canada.

Aberdeen Standard Investments™ is in Brazilië de handelsnaam voor Aberdeen Asset Management Inc. en Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. is naar behoren bij de Securities and Exchange Commission of Brazil (CVM) geregistreerd als beleggingsbeheerder.

Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en EU-landen door Aberdeen Asset Managers Limited. Toegelaten en gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority. Statutaire zetel: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG. Geregistreerd in Schotland nr. 108419.

Zwitserland door Aberdeen Standard Investments (Switzerland) AG. Geregistreerd in Zwitserland nr. CH-020.3.033.962-7. Statutaire zetel: Schweizergasse 14, 8001 Zürich.

Abu Dhabi Global Market (“ADGM”) door Aberdeen Asset Middle East Limited. Gereguleerd door de ADGM Financial Services Regulatory Authority. Aberdeen Asset Middle East Limited, Al Sila Tower, 24th Floor, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, PO Box 5100737, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten.

Singapore door Aberdeen Asset Management Asia Limited, registratie- nummer 199105448E.

Hongkong door Aberdeen International Fund Managers Limited. Deze website is niet gecontroleerd door de Securities and Futures Commission.

De Volksrepubliek China door Aberdeen Asset Management (Shanghai) Co., Ltd uitsluitend in de Volksrepubliek China.

Australië en Nieuw Zeeland door Aberdeen Asset Management Limited ABN 59 002 123 364, AFSL nr. 240263. In Nieuw Zeeland uitsluitend aan professionele beleggers zoals omschreven in de Financial Markets Conduct Act 2013 (Nieuw Zeeland).

Maleisië door Aberdeen Asset Management Sdn Bhd, Company Nummer: 690313-D en Aberdeen Islamic Asset Management Sdn Bhd, ondernemingsnummer: 827342-W.

Thailand door Aberdeen Asset Management Company Limited.

Japan door Aberdeen Investment Management K.K.

Taiwan door Aberdeen International Securities Investment Consulting Company Ltd (101Jin-Guan-Tou-Gu-Xin-Zi-Di No.33), welke onafhankelijk actief is, 8F, No.101, Songren Rd., Taipei City, Taiwan, Republiek China Tel: +886 2 87224500.

Deze website is beschikbaar voor distributie door de volgende bedrijven van Standard Life Investments:

Standard Life Investments Limited is geregistreerd in Schotland (SC123321) op het adres 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL. Standard Life Investments Limited is erkend door en staat in het Verenigd Koninkrijk onder toezicht van de Financial Conduct Authority.

Standard Life Investments (Hong Kong) Limited heeft in Hongkong een licentie van, en staat onder toezicht van de Securities and Futures Commission en is een volle dochter van Standard Life Investments Limited.

Standard Life Investments Limited (ABN 36 142 665 227) is gevestigd in Schotland (nr. SC123321) en is vrijgesteld van de verplichting om over een Australische licentie voor financiële dienstverlening te beschikken volgens lid 911A(2)(l) van de Corporations Act 2001 (Cth) (de ‘Act’), in naleving van de bepaling inzake financiële dienstverlening zoals omschreven in maatregel A van het relief-instrument nr. 10/0264 d.d. 9 april 2010, afgegeven aan Standard Life Investments Limited door de Australische Securities and Investments Commission. Deze financiële diensten worden uitsluitend verleend aan professionele klanten ("wholesale clients") zoals omschreven in onderafdeling 761G(7) van de Act. Standard Life Investments Limited is erkend door, en staat in het Verenigd Koninkrijk onder toezicht van, de Financial Conduct Authority naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, dat afwijkt van het Australische recht.

Standard Life Investments Limited is erkend door, en staat in het Verenigd Koninkrijk onder toezicht van de Financial Conduct Authority.

Standard Life Investments (USA) Limited is registreerd als vrijgesteld markt- handelaar bij de Ontario Securities Commission en als beleggingsadviseur bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited is geregistreerd als beleggingsadviseur bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

Standard Life Investments (Japan) Limited, geregistreerd bij het Head of Kanto Local Financial Bureau (onderneming met financiële instrumenten 2913) heeft in Japan een licentie van en staat onder toezicht van de Financial Services Agency, is lid van de Japan Investment Advisers Association, en is een volle dochter van Standard Life Investments Limited.

Standard Life Investments (Singapore) Pte. Ltd staat onder toezicht van de Monetary Authority of Singapore, heeft een licentie krachtens de Securities and Futures Act (Licentie nr.: CMS100581-1) en is een volle dochter van Standard Life Investments Limited.

Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van beleggingen en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat een belegger minder terugkrijgt dan het belegde bedrag. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor resultaten in de toekomst. Voor iedere belegging dient u de risico factoren in het prospectus te raadplegen en in het bijzonder de specifieke risico’s.