Wie we zijn

Standard Life Aberdeen plc is een van ‘s werelds grootste asset managers en werd gecreëerd in 2017 door de fusie van Standard Life plc en Aberdeen Asset Management plc. De beleggingstak, actief onder de naam Aberdeen Standard Investments, beheert €501.2 miljard* aan activa en is hiermee de grootste actieve beheerder in het Verenigd Koninkrijk en een van de grootste in Europa.

*op 30 Juni 2020

Risicowaarschuwing

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren, uw klanten krijgen mogelijk minder terug dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag. Voor iedere belegging dient u de risico factoren in het prospectus te raadplegen en in het bijzonder de specifieke risico’s.


Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van beleggingen en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat een belegger minder terugkrijgt dan het belegde bedrag. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor resultaten in de toekomst. Voor iedere belegging dient u de risico factoren in het prospectus te raadplegen en in het bijzonder de specifieke risico’s.