Stenen en bijen: ESG in de vastgoedsector

Beleggen draait niet alleen om financiële cijfers. Allerlei zaken op het vlak van milieu, maatschappij en governance krijgen een plek in het beleggingsproces. In onze ogen gaat duurzaam beleggen veel verder dan het afvinken van een lijstje criteria om te zien of je aan de minimale voorwaarden voldoet. Een duurzame visie is een onmisbaar hulpmiddel bij het behalen van een aantrekkelijk rendement voor onze klanten, maar ook om lokaal bij te dragen aan een gezond milieu en een aangename leefwereld.

Wat betekent duurzaam beleggen in de praktijk? Het antwoord op die vraag verschilt van stad tot stad en van gebouw tot gebouw. Dat vastgoedbeleggen draait om meer dan een verzameling stenen, laat zich mooi illustreren aan de hand van het Roaring Meg Shopping Park. Aberdeen Standard Investments beheert dit winkelcentrum in het Engelse plaatsje Stevenage. Op het terrein van 33.000 vierkante meter staan 25 winkels, enkele appartementen en een parkje dat onderdeel vormt van de oude bossen van Monks’ Wood.

Elk gebouw is onderdeel van de gemeenschap waar het staat. Winkelcentra zijn hierop geen uitzondering. Vanuit deze gedachte doen we ons best om ervoor te zorgen de bijdrage van Roaring Meg aan de maatschappij verder reikt dan het bieden van aantrekkelijke winkelvoorzieningen. Samen met onze lokale partner Workman ontwikkelen we allerlei initiatieven van zowel de biodiversiteit als de hechtheid van de lokale gemeenschap.

Bijspringen bij de bijen

Een voorbeeld van zo’n initiatief is het plaatsen van twee bijenkorven in het parkje bij Roaring Meg. Veel planten zijn afhankelijk van bestuiving door bijen, die zo een heel belangrijke rol spelen in ons ecosysteem. De afgelopen jaren is de bijenpopulatie behoorlijk afgenomen. Dat is onder meer het gevolg van chemische bestrijdingsmiddelen, ziektes en klimaatverandering.

Met het plaatsen van de korven, geven we de lokale bijenbevolking een duwtje in de rug. Dat doen we ook door het planten van allerlei wilde bloemen, bomen en bosjes. We gaan een stuk verder dan het aangeharkte groen dat je wel vaker bij winkelcentra ziet. Er zijn bijvoorbeeld korenbloemen die veel stuifmeel afgeven voor de bijen en kaardebollen voor de vogels. Dankzij planten zoals andoorn en ratelaar blijft de grasgroei beperkt, wat de plantdiversiteit ten goede komt. Ook hebben we bij de inrichting van het park rekening gehouden met onder meer rupsen, vlinders en de winterslaap van kleine zoogdieren.

‘We houden rekening met rupsen, vlinders en de winterslaap van kleine zoogdieren’

De aangrenzende bosgrond hebben we eveneens onder handen genomen. Bijvoorbeeld door het opstapelen van boomstammen, om zo een goede leefomgeving te creëren voor houtwespen en kevers. Of via het herstellen van oude hagen. Hierdoor ontstaan natuurlijke grenzen en doorgangen die de groei van allerlei plantsoorten stimuleren en er bovendien voor zorgen dat het landschap er fraai uitziet voor bezoekers.

Het verhaal van Roaring Meg

Samen met onze lokale partner Workman hebben we een schrijfwedstrijd gehouden, waar kinderen van meer dan 20 nabijgelegen basisscholen aan mee konden doen. De opdracht was om de naam van het park – Roaring Meg – als onderwerp te nemen voor een verhaal. De prijzen werden gedoneerd door een feest- en een hobbywinkel die gevestigd zijn in het winkelcentrum. Na het succes bij het opknappen van het park en de schrijfwedstrijd, zoeken we naar nieuwe manieren om de lokale gemeenschap te bevorderen.

Kleine bezoekersgroepjes kunnen bijvoorbeeld een educatief kijkje brengen aan de bijenkorven. De honing wordt verkocht op allerlei plaatsen in het winkelcentrum en met de opbrengsten steunen we enkele lokale goede doelen. We zijn op zoek naar meer manieren om het park een sociale functie te geven. Een eerste aanzet werd vorig jaar al gegeven met het Eco-Paas event. Schoolkinderen kregen de kans om op een speelse manier allerlei zaken te leren over recycling, waarbij ze ook een eigen plantje konden maken om mee te nemen naar huis.

Win/win

Onze ESG-initiatieven bij Roaring Meg hebben een onmisbare, positieve invloed op het lokale milieu en de gemeenschap. Ze hebben echter ook impact op onze in vastgoedinvestering. De grote variëteit aan planten en dieren in nabijheid, maakt het winkelcentrum meer aantrekkelijk voor bezoekers.

In de toekomst kunnen er mogelijk speciale acties of attracties worden ingestoken op biodiversiteit. Bovendien ontstaat door de initiatieven een positieve uitstraling. Deze zaken hebben indirect invloed op de klandizie en dus ook ons beleggingsresultaat. Het inpassen van ESG-criteria bij vastgoedbeleggingen is dan ook een echte win/win-propositie.

Lees meer over ESG beleggen

Lees meer over vastgoedbeleggen

RISICO-WAARSCHUWING

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en u kunt minder terugkrijgen dan het geïnvesteerde bedrag.

De opvattingen en conclusies die in deze mededeling worden geuit zijn slechts voor algemene interesse en moeten niet worden opgevat als beleggingsadvies of als een uitnodiging om een bepaald effect te kopen of verkopen.

Alle gegevens die hierin staan en aan een derde partij worden toegeschreven ("Gegevens van derde partijen") zijn (is) eigendom van (een) derde leverancier(s) (de "Eigenaar") en wordt onder licentie door Standard Life Aberdeen** gebruikt. Gegevens van derde partijen mogen niet worden gekopieerd of verspreid. Gegevens van derde partijen worden verstrekt zoals ze zijn en er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of tijdig zijn. Voor zover wettelijk toegestaan, zal noch de Eigenaar, noch Standard Life Aberdeen** of welke derde partij dan ook (inclusief iedere derde partij betrokken bij het verstrekken en/of samenstellen van Gegevens van derde partijen) aansprakelijk zijn voor Gegevens van derde partijen of voor enig gebruik van Gegevens van derde partijen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Noch de Eigenaar, noch welke derde partij dan ook, steunt, onderschrijft of promoot het fonds of product waar de Gegevens van derde partijen betrekking op hebben.

**Standard Life Aberdeen verwijst naar het relevante lid van de Standard Life Aberdeen-groep, bestaande uit Standard Life Aberdeen plc samen met haar dochterondernemingen en soms (direct of indirect) gelieerde ondernemingen.

Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren, uw klanten krijgen mogelijk minder terug dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag.