Een welkome verandering in de Europese vastgoedmarkt

Vastgoed is meestal een langzame beweger in de beleggingswereld. Het wordt doorgaans niet beïnvloed door de vluchtige trends die de aandelen- en obligatiemarkten van dag tot dag in beweging brengen. Niettemin is vastgoed natuurlijk wel onderhevig aan verandering, met zowel korte- en langetermijntrends die bepalen hoe we vastgoed gebruiken en hoe we er in investeren.

Vastgoed bevindt zich nu in een fase van de cyclus waarin de prijzen hoog lijken en de risico´s hoger lijken. Als investeerders hebben we ons risico de afgelopen jaren omlaag gebracht. Dat deden we onder meer door risicovolle activa te verkopen, de loan-to-value ratio´s te verkleinen en de huurperioden te verlengen. Bij de huidige vastgoedrendementen is er relatief weinig ruimte voor verdere kapitaalgroei als resultaat van afnemende rendementen. Daarom is het essentieel om van focus te veranderen en ons te concentreren op het behoud en de vergroting van de inkomsten.

De vastgoedmarkt heeft zich altijd in cycli bewogen en investeerders stemmen hun focus daarop af. Het zijn echter de langetermijntrends die bepalen hoe we vastgoed gebruiken. Een verstoring van de markt creëert kansen maar ook uitdagingen.

Retail

Retail is de sector die de grootste verandering doormaakt. Er wordt steeds meer online gewinkeld en dat maakt het moeilijk voor winkelcentra en winkelketens. Met de negatieve berichten in de media en de sluitingen van grote winkels zou je haast gaan geloven dat er over de retailsector niets goeds te zeggen valt. Toch zou een prijscorrectie van retailactiva aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden op lange termijn kunnen bieden. In de tussentijd zijn er nog steeds goede kansen te vinden bij gemakswinkels, zoals supermarkten naast treinstations. Ook retailparken met een sterke ankerhuurder kunnen aantrekkelijk blijven.

Logistiek

Aan de andere kant zien we bij logistiek vastgoed een aantal heel interessante veranderingen op lange termijn. Globalisering, herstructurering van bedrijfskolommen en urbanisatie dragen allemaal bij aan de groei van deze sector. De pijlsnelle groei van de e-commerce (die twee tot drie keer de logistieke ruimte van traditionele kleinhandel nodig heeft) heeft ongeziene veranderingen teweeggebracht in het logistieke landschap. Wij geven de voorkeur aan moderne, flexibele ruimte in het topsegment van de logistieke hubs, waar ruimtebeperkingen kunnen resulteren in huurgroei. Ook logistiek vastgoed in stedelijke gebieden vlakbij een stadscentrum hebben onze voorkeur.

Kantoren

In de kantoorsector is er minder sprake van een verstoring op lange termijn, maar huurders hebben een groeiende belangstelling voor meer flexibele oplossingen. Kortere huurperioden en de mogelijkheid om ruimte ´s avonds of in het weekend voor andere doeleinden te gebruiken wegen ook mee.

Sommige prestigieuzere activa en toplocaties in Europa zijn duur, vooral waar er op korte termijn weinig ruimte is om de inkomsten te verbeteren. Wij geven de voorkeur aan centraal gelegen activa in moderne en flexibele gebouwen die makkelijk van overal te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Objecten met leegstand of korte huurperioden, voor in sterke huurmarkten, bieden potentieel om hun kwaliteit en daarmee ook de inkomsten te verbeteren.

Residentieel vastgoed

Residentieel vastgoed is minder gevoelig voor verstoringen. In de meeste Europese markten heeft residentieel vastgoed historisch gezien superieure rendementen geleverd met een lagere volatiliteit dan andere sectoren. Dat werd aangedreven door de bevolkingsgroei in de grootste Europese steden en een tekort aan nieuw aanbod. De relatief lage correlatie van met andere vastgoedsectoren. Dit biedt aantrekkelijke diversificatievoordelen voor een portefeuille.

Wij zijn vooral geïnteresseerd in doelbewust gebouwde appartementen van hoge kwaliteit. Ook betaalbare woningen, gesubsidieerde woningen, microwoningen en studentenhuisvesting vinden we aantrekkelijk. Strategieën met een hoger risico, zoals de ombouw van kantoren in woonruimte, hebben eveneens onze voorkeur.

De beleggingsmarkt kenmerkt zich vaak door een kuddegeest. Dat leidt ertoe dat sommige sectoren te duur worden, ten koste van andere. In dit late stadium van de cyclus helpt de overstap naar een meer risicomijdende, inkomensgerichte strategie beleggers om te voorkomen dat ze worden opgezogen in de zeepbel van een oververhitte markt. Tegelijkertijd zullen structurele veranderingen in de retailsector die sector dwingen om zich verder te ontwikkelen. Dat kan betekenen dat er wellicht kwalitatief goede activa tegen heel aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde prijzen op de markt komen.

Lees meer over vastgoedbeleggen

RISICO-WAARSCHUWING

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en u kunt minder terugkrijgen dan het geïnvesteerde bedrag.

De opvattingen en conclusies die in deze mededeling worden geuit zijn slechts voor algemene interesse en moeten niet worden opgevat als beleggingsadvies of als een uitnodiging om een bepaald effect te kopen of verkopen.

Alle gegevens die hierin staan en aan een derde partij worden toegeschreven ("Gegevens van derde partijen") zijn (is) eigendom van (een) derde leverancier(s) (de "Eigenaar") en wordt onder licentie door Standard Life Aberdeen** gebruikt. Gegevens van derde partijen mogen niet worden gekopieerd of verspreid. Gegevens van derde partijen worden verstrekt zoals ze zijn en er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of tijdig zijn. Voor zover wettelijk toegestaan, zal noch de Eigenaar, noch Standard Life Aberdeen** of welke derde partij dan ook (inclusief iedere derde partij betrokken bij het verstrekken en/of samenstellen van Gegevens van derde partijen) aansprakelijk zijn voor Gegevens van derde partijen of voor enig gebruik van Gegevens van derde partijen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Noch de Eigenaar, noch welke derde partij dan ook, steunt, onderschrijft of promoot het fonds of product waar de Gegevens van derde partijen betrekking op hebben.

**Standard Life Aberdeen verwijst naar het relevante lid van de Standard Life Aberdeen-groep, bestaande uit Standard Life Aberdeen plc samen met haar dochterondernemingen en soms (direct of indirect) gelieerde ondernemingen.

Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren, uw klanten krijgen mogelijk minder terug dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag.