Extraordinary Connections

We verbinden onze wereldwijde expertise met beleggingsmogelijkheden voor onze klanten.

Met behoud van de verschillende beleggingsfilosofieën en -processen delen Standard Life Investments en Aberdeen Asset Management een aantal gemeenschappelijke overtuigingen op het gebied van beleggen. Dit zijn de basisbouwstenen van onze beleggingsbenadering:

 • Actief beleggen kan robuuste resultaten op lange termijn genereren
 • Een teambenadering staat centraal
 • ESG moet integraal deel uitmaken van de beleggingsbenadering
 • Managers moeten hun deskundigheid benutten voor alle beleggingsmogelijkheden.

Deze kernovertuigingen zijn diep verankerd binnen al onze beleggingsteams en in al onze beleggingsoplossingen. Deze gedeelde waarden stellen beleggingsbeheerders in staat om op collegiale wijze samen te werken met andere managers in verschillende teams. Door het uitwisselen van informatie tussen beleggingsspecialisten in verschillende beleggingscategorieën wordt de expertise op grote schaal toegepast. Hierdoor kunnen er beter onderbouwde beleggingsbeslissingen worden genomen om robuuste rendementen te halen.

De beleggingsmogelijkheden van Aberdeen Standard Investments zijn dermate diepgaand en omvangrijk dat aan alle huidige en toekomstige behoeften van klanten tegemoet kan worden gekomen. Een volledig aanbod aan actief beheerde strategieën wordt aangevuld met een kwantitatieve, op regels gebaseerde beleggingsbenadering om het marktrendement te behalen of overtreffen.

Door deze brede expertise te behouden, streven we ernaar om een innovatieve beleggingsbenadering aan te bieden die gericht is op de specifieke beleggersbehoeften aan inkomsten, rendement, risicobeheersing of liability management en proberen we in verschillende marktcycli bronnen van rendement te genereren.

Onze overige strategieën

Equities

Aandelen

Aandelenmarkten blijven langetermijnbeleggers een aanzienlijk groei- en inkomstenpotentieel bieden, waardoor zij kunnen meeprofiteren van de prestaties van zowel ontwikkelde als opkomende economieën.

Als toonaangevende actieve aandelenbeleggers zijn wij van mening dat fundamenteel bedrijfsonderzoek de basis is voor de performance. We gebruiken onze wereldwijde middelen om een goed begrip te krijgen van individuele bedrijven en de sectoren waarin ze actief zijn. Hiermee stellen we 'high-conviction' portefeuilles samen die beleggers directe toegang geven tot onze beste ideeën.

Meer informatie over aandelen

Vastrentende waarden

Het Fixed Income-team van Aberdeen Standard Investments benut het volledige spectrum van vastrentende markten, emittenten en kredietkwaliteit via publiek, privaat en alternatief krediet. Met meer dan 180 specialisten en onze diepgaande kennis en ervaring kunnen we een breed scala aan oplossingen ontwikkelen, van semi-passief tot zeer actief, om te voldoen aan alle doelstellingen en eisen van beleggers.

Meer informatie over vastrentende waarden

Alternatives

Alternatives

Alternatieve beleggingsstrategieën, zoals hedgefondsen, kunnen beleggers waardevolle bronnen bieden van potentieel rendement, een krachtige portefeuillespreiding en effectieve manieren om het neerwaartse risico te beheersen.

Met behulp van onze expertise op het gebied van alternatieve beleggingsstrategieën willen we onze klanten de aantrekkelijkste mogelijkheden van deze activaklasse bieden om hen te helpen hun beleggingsdoelen te bereiken.

Meer informatie over alternatives

Private markets

Private markten

Particuliere markten zijn beleggingen die niet op een beurs of publieke markt worden verhandeld. Vroeger werden ze vaak beschouwd als slecht toegankelijk, ondoorzichtig of als niche voor traditionele beleggers. Nu worden particuliere markten gewaardeerd en geaccepteerd als aantrekkelijk middel om een portefeuille te spreiden en een beter rendementspotentieel op lange termijn te realiseren.

Aberdeen Standard Investments heeft een lange trackrecord met het beheren van strategieën voor particuliere markten binnen vastgoed, private equity, infrastructuur, real assets en private credit en heeft daarnaast innovatieve oplossingen voor de particuliere markt ontwikkeld.

Meer informatie over particuliere markten

Strategic client solutions

Strategische klantoplossingen

Beleggingsbehoeften van klanten gaan vaak verder dan alleen assetmanagement. Velen willen een ervaren partner die hen kan helpen bij belangrijke strategische uitdagingen, zoals aangescherpte reglementaire voorschriften, druk op de kosten of de impact van lage rentes en matige beleggingsrendementen.

Ons Strategic Client Solutions-team helpt klanten bij deze en vele andere kwesties. Door nauw samen te werken, bekijkt het team elke uitdaging vanuit een holistisch perspectief in de context van de algemene bedrijfs- en langetermijndoelstellingen van de klant.

Meer informatie over strategische klantoplossingen

Insurance

Verzekeringen

Verzekeraars hebben unieke beleggingsbehoeften. Enerzijds moeten ze voldoende rendement op hun vermogen genereren om aan hun langetermijnverplichtingen tegenover polishouders te voldoen. Anderzijds betekent strikte regelgeving dat elk beleggingsrisico afgewogen moet worden tegen de solvabiliteitskapitaaleisen en de kans op volatiliteit van de balans.

Bij Aberdeen Standard Investments helpen we verzekeraars al bijna 200 jaar deze uitdagingen te beheren. We bieden toegang tot een scala aan strategieën en activaklassen die zich richten op het verbeteren van het naar risico gewogen rendement van een portefeuille. Bovendien bieden we een complete service om te voldoen aan rapportage- en fiduciaire eisen, inclusief volledige outsourcing van beleggingen waar nodig.

Meer informatie over verzekeringen

Multi Asset

Multi-asset beleggingen

De doelstellingen van klanten worden zelden bereikt door te beleggen binnen één activaklasse. Een portefeuille die actief belegt in meerdere activaklassen heeft meer bronnen van potentieel rendement, kan zich beter aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en kan het portefeuillerisico spreiden voor een betere beleving.

Als wereldwijde vermogensbeheerder met expertise in alle essentiële activaklassen combineren we onze capaciteiten om robuuste multi-asset strategieën te ontwikkelen die zich richten op specifieke klantdoelen.

Meer informatie over multi-asset beleggingen

Kwantitatieve beleggingsstrategieën

Aanhoudende inefficiënties op de kapitaalmarkten kunnen kansen bieden voor naar risico gewogen rendement. Bij Aberdeen Standard Investments proberen we dit potentieel te benutten via ons aanbod aan wereldwijde kwantitatieve beleggingsoplossingen.

Meer informatie over kwantitatieve beleggingsstrategieën

 • Aandelen

  Aandelenmarkten blijven langetermijnbeleggers een aanzienlijk groei- en inkomstenpotentieel bieden, waardoor zij kunnen meeprofiteren van de prestaties van zowel ontwikkelde als opkomende economieën.

  Als toonaangevende actieve aandelenbeleggers zijn wij van mening dat fundamenteel bedrijfsonderzoek de basis is voor de performance. We gebruiken onze wereldwijde middelen om een goed begrip te krijgen van individuele bedrijven en de sectoren waarin ze actief zijn. Hiermee stellen we 'high-conviction' portefeuilles samen die beleggers directe toegang geven tot onze beste ideeën.

  Meer informatie over aandelen

 • Vastrentende waarden

  Het Fixed Income-team van Aberdeen Standard Investments benut het volledige spectrum van vastrentende markten, emittenten en kredietkwaliteit via publiek, privaat en alternatief krediet. Met meer dan 180 specialisten en onze diepgaande kennis en ervaring kunnen we een breed scala aan oplossingen ontwikkelen, van semi-passief tot zeer actief, om te voldoen aan alle doelstellingen en eisen van beleggers.

  Meer informatie over vastrentende waarden

 • Alternatives

  Alternatieve beleggingsstrategieën, zoals hedgefondsen, kunnen beleggers waardevolle bronnen bieden van potentieel rendement, een krachtige portefeuillespreiding en effectieve manieren om het neerwaartse risico te beheersen.

  Met behulp van onze expertise op het gebied van alternatieve beleggingsstrategieën willen we onze klanten de aantrekkelijkste mogelijkheden van deze activaklasse bieden om hen te helpen hun beleggingsdoelen te bereiken.

  Meer informatie over alternatives

 • Private markten

  Particuliere markten zijn beleggingen die niet op een beurs of publieke markt worden verhandeld. Vroeger werden ze vaak beschouwd als slecht toegankelijk, ondoorzichtig of als niche voor traditionele beleggers. Nu worden particuliere markten gewaardeerd en geaccepteerd als aantrekkelijk middel om een portefeuille te spreiden en een beter rendementspotentieel op lange termijn te realiseren.

  Aberdeen Standard Investments heeft een lange trackrecord met het beheren van strategieën voor particuliere markten binnen vastgoed, private equity, infrastructuur, real assets en private credit en heeft daarnaast innovatieve oplossingen voor de particuliere markt ontwikkeld.

  Meer informatie over particuliere markten

 • Strategische klantoplossingen

  Beleggingsbehoeften van klanten gaan vaak verder dan alleen assetmanagement. Velen willen een ervaren partner die hen kan helpen bij belangrijke strategische uitdagingen, zoals aangescherpte reglementaire voorschriften, druk op de kosten of de impact van lage rentes en matige beleggingsrendementen.

  Ons Strategic Client Solutions-team helpt klanten bij deze en vele andere kwesties. Door nauw samen te werken, bekijkt het team elke uitdaging vanuit een holistisch perspectief in de context van de algemene bedrijfs- en langetermijndoelstellingen van de klant.

  Meer informatie over strategische klantoplossingen

 • Verzekeringen

  Verzekeraars hebben unieke beleggingsbehoeften. Enerzijds moeten ze voldoende rendement op hun vermogen genereren om aan hun langetermijnverplichtingen tegenover polishouders te voldoen. Anderzijds betekent strikte regelgeving dat elk beleggingsrisico afgewogen moet worden tegen de solvabiliteitskapitaaleisen en de kans op volatiliteit van de balans.

  Bij Aberdeen Standard Investments helpen we verzekeraars al bijna 200 jaar deze uitdagingen te beheren. We bieden toegang tot een scala aan strategieën en activaklassen die zich richten op het verbeteren van het naar risico gewogen rendement van een portefeuille. Bovendien bieden we een complete service om te voldoen aan rapportage- en fiduciaire eisen, inclusief volledige outsourcing van beleggingen waar nodig.

  Meer informatie over verzekeringen

 • Multi-asset beleggingen

  De doelstellingen van klanten worden zelden bereikt door te beleggen binnen één activaklasse. Een portefeuille die actief belegt in meerdere activaklassen heeft meer bronnen van potentieel rendement, kan zich beter aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en kan het portefeuillerisico spreiden voor een betere beleving.

  Als wereldwijde vermogensbeheerder met expertise in alle essentiële activaklassen combineren we onze capaciteiten om robuuste multi-asset strategieën te ontwikkelen die zich richten op specifieke klantdoelen.

  Meer informatie over multi-asset beleggingen

 • Kwantitatieve beleggingsstrategieën

  Aanhoudende inefficiënties op de kapitaalmarkten kunnen kansen bieden voor naar risico gewogen rendement. Bij Aberdeen Standard Investments proberen we dit potentieel te benutten via ons aanbod aan wereldwijde kwantitatieve beleggingsoplossingen.

  Meer informatie over kwantitatieve beleggingsstrategieën

Strategieën in focus

Uitzonderlijk gediversifieerde oplossingen om beleggers in staat te stellen risico's te diversifiëren en beleggingsmogelijkheden te optimaliseren.

Gerelateerde video's

Capabilities Overview

Global Strategy Outlook