Vastrentende waarden

Uitgebreide expertise en de wereldwijde middelen om oplossingen te bieden voor beleggers over het hele spectrum van vastrentende waarden.

Belangrijkste voordelen

Onze strategieën

ESG maakt deel uit van ons proces

Eenvoudig gezegd, zijn ondernemingen met een sterke reputatie op ecologisch, sociaal en governancevlak (ESG) het best geplaatst om mooie voor risico's gecorrigeerde langetermijnrendementen te behalen voor onze obligatiebeleggers.

Ons belangrijkste doel en onze verantwoordelijkheid bestaat eruit de best mogelijke langetermijnrendementen te genereren voor onze klanten, de risico's te beperken en kansen te benutten. De aandacht voor ESG-factoren zit daarom ingebed in ons onderzoeksproces voor vastrentende effecten. Dat is een van de belangrijkste dimensies, naast andere waarderingsmaatstaven die we gebruiken om alle ondernemingen te beoordelen waarin we beleggen.

Wij gaan actief in gesprek met de ondernemingen waarin wij beleggen en combineren de informatie uit die ontmoetingen met de inzichten van onze investment managers, onderzoeksanalisten en het centrale ESG-beleggingsteam. Dat levert een holistische evaluatie op van alle obligatie-emittenten, zodat we die met elkaar kunnen vergelijken.

Strategieën in focus

 

Emerging market debt

Credit