Verantwoord beleggen in private markets

Net als voor al onze beleggingen, vormen Environmental, Social & Governance-overwegingen (ESG) de kern van onze processen en beleggingsaanpak in private markets.

check_circle

Directe interactie

Bij private equity bijvoorbeeld, vragen we alle algemene partners (GPs) onze vragenlijst in te vullen, die gebaseerd is op de vier pijlers voor verantwoord beleggen zoals beschreven in het door de Verenigde Naties gesteunde Principles of Responsible Investment (PRI). Daarnaast spannen we ons in om van ESG een vast agendapunt te maken voor raden van advies van algemene partners zodat we de voortgang kunnen bewaken.

De meeste van de managers in onze doelgroep voeren nu een ESG-beleid. We zijn er trots op dat dankzij onze inzet diverse kleine en middelgrote algemene partners nu een dergelijk beleid hanteren.

check_circle

Impactbeleggen

Bij impactbeleggen binnen private markets wordt er belegd in kansen die een beoogd en meetbaar positieve impact hebben op milieu en maatschappij. Wat ons betreft, bieden private markets volop impactkansen en bevindt ASI zich in een bijzonder goede positie om beleggers aantrekkelijke impactoplossingen voor private markten te bieden.

check_circle

Onze wereldwijde ESG-specialisatie

We behoren in de markt tot de top met hoogwaardige ESG- gerelateerde middelen op onder meer het vlak van aantal mensen, hun ervaring, hun expertise en hun talent. Ons succes danken we aan ons vermogen om teams, marktsegmenten en klanten binnen publieke en private markten met elkaar te verbinden. Daarnaast spelen wij een centrale rol in het aansturen bij beheerders van private markets assets of strategieën die we hebben geselecteerd om de ESG-gerelateerde doelstellingen van onze klanten mee te laten wegen in hun beleggingsbeslissingen.

Webinar: ESG-risico's en -kansen in private markets

Wat bieden we onze klanten

check_circle

ESG-integratie

Aberdeen Standard Investments ziet ESG als het beoordelen van een mogelijke of lopende belegging vanuit een risico- en kansenperspectief. We analyseren alle risico's en kansen van een belegging vooraf en nadat een belegging gedaan wordt om de kwaliteit van die belegging te doorgronden en ons inzicht te geven in de manier waarop we een bedrijf het best de grootste problemen kunnen laten aanpakken.

We beoordelen financiële en/of ESG-risico's niet apart, maar in combinatie met elkaar. Zo krijgen we het beste inzicht in waar een bedrijf staat in termen van kwaliteit en potentieel voor de langere termijn. Het unieke aan deze procedure van Aberdeen Standard Investments is dat we niet noodzakelijkerwijs hetzelfde gewicht toekennen aan ESG of financiële factoren.

check_circle

Beleggen met impact

Onze impact -benadering is gericht op het behalen van hoog financieel rendement in combinatie met een positieve impact op maatschappij en milieu. Met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN als kader, ontwikkelden we acht pijlers om de manieren waarop onze beleggingen bijdragen aan positieve maatschappelijke en milieuresultaten te beoordelen, aan te pakken, te bewaken en te meten.

check_circle

Inzicht vanuit rapportages

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om zo duidelijk en informatief mogelijk te zijn over de grote ESG-kwesties waarmee zowel ons eigen bedrijf als de bedrijven waarin we investeren, te maken krijgen. Elk kwartaal verzorgen we een update over ESG-thema's en trends, en onze eigen ESG-verplichtingen en -activiteiten. Daarnaast verzorgen we klantrapportages op maat voor onze op duurzaamheid gebaseerde oplossingen, zoals onze impactbeleggingen.

Video

Belangrijke documenten

description

Kwartaalverslag Wereldwijd ESG-beleggen

Ons kwartaalverslag met berichten over ESG-evenementen, opiniestukken en een samenvatting van onze stemmingen en betrokkenheid.

description

Integratie van ESG in private markets

Alan Gauld, Investment Director van Aberdeen Standard Investments, en Jamie Govan, senior ESG-analist, leggen uit waarom het nastreven van een verantwoordelijke bedrijfsvoering gedurende de hele levenscyclus van beleggingen belangrijk is.

Risk warning
Risk warning - Investment involves risk. The value of investments, and the income from them, can go down as well as up and an investor may get back less than the amount invested. Past performance is not a guide to future results.