Alternatives

Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren, uw klanten krijgen mogelijk minder terug dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag.

Met een wereldwijd platform met beleggingsexpertise in verschillende geografische gebieden, strategieën en industriële sectoren, omvat deze activaklasse onder andere hedgefondsen, vastgoed, private market allocatie, direct infrastructuur beleggingen en pan-alternative beleggingen. We gaan de uitdaging aan om betekeningsvolle kansen te identificeren om een effectief alternatives portefeuille op te bouwen. Met gespecialiseerde kennis en focus helpen wij beleggers hun beleggingsdoelstellingen te bereiken en risico’s te beperken.

Wij bieden passende portefeuilles aan voor institutionele beleggers, ICBE's en fondsen gereguleerd door de ‘1940 Securities Act’ oftewel fondsen op basis van liquide alternatieve beleggingen, goedkope alternatieve factorpremiestrategieën, gerichte single-strategy oplossingen, beheerde accounts en natuurlijk fondsen van hedgefondsen. Deze oplossingen kunnen gericht zijn op het behalen van rendementen en hebben tot doel sterke diversificatievoordelen te bieden of portefeuilles te beschermen in tijden van extreme marktspanningen.

De belangrijkste kenmerken van het team Alternative Investment Strategies zijn:

Innovatie
Ons aanbod is afgestemd op de veranderende behoeften van onze beleggers, bijvoorbeeld op het gebied van regulering en liquiditeit  

Ervaring
Onze gunstige beheerdersrelaties zijn gestoeld op gezag, reputatie en uitgebreide netwerken

Grondig onderzoek
Strategiespecialisten combineren top-downmarktanalyse met bottom-up due diligence voor beheerders

Toekomstgerichtheid
De portefeuilles worden samengesteld volgens een nauwgezet kader dat voorkomt dat er op retrospectieve rendementsgegevens wordt vertrouwd

Risicobewustzijn
Stresstests en voortdurende risicobewaking en -analyse zijn essentieel voor permanent portefeuillebeheer

Environment, social and governance  
In ons beleggingsonderzoek wordt rekening gehouden met wezenlijke ESG-factoren, zodat we meer inzicht krijgen in de risico's en kansen van een potentiële belegging

De belangrijkste pijlers van onze beleggingsbenadering zijn:

Gespecialiseerde managers
Uitgebreid eigen onderzoek om fondsbeheerders van topklasse en kansen te vinden
Kansen worden gezocht via een wereldwijd netwerk van gespecialiseerde onderzoekers

Brede inzichten
Team gespecialiseerd in strategie die binnen een overkoepelende alternatievenstructuur werken
Gedeelde inzichten binnen en tussen onderzoeksgroepen

Operationele due diligence
Behoud van onafhankelijkheid in operationele due diligence
Indien de juridische, bestuurlijke of administratieve structuur niet aanvaardbaar is: niet beleggen

Zorgvuldige portefeuilleopbouw
Op maat gemaakte portefeuilleoplossingen afgestemd op specifieke doelstellingen van de klant
Risico's moeten voortdurend op verschillende manieren worden vastgesteld

Dankzij onze grote schaal kunnen wij beleggers een scala aan oplossingen aanbieden:

Liquide alternatieven
Wij beheren verschillende gereguleerde, dagelijks handelende fondsen op basis van beheerde accounts. De activa worden beheerd door gespecialiseerde beheerders van alternatieve beleggingen onder toezicht van Aberdeen Standard Investments. Deze producten bieden beleggers toegang tot hedgefondsstrategieën die niet altijd beschikbaar zijn voor de bredere markt in een gereguleerde structuur.

Alternatieve factorpremies
Een transparante, robuuste en kosteneffectieve aanpak om toegang te krijgen tot verschillende alternatieve rendementsbronnen

Samengevoegde fondsen
Bekroonde samengevoegde producten met een reeks strategische aandachtspunten, beperkingen op het gebied van risico en rendement en liquiditeitsprofielen

Portefeuilles op maat
Ontworpen en beheerd voor onze klanten om te voldoen aan hun strategische, risico- en rendementskenmerken

Beheerde accountoplossingen
Ook ontwerpen en construeren we portefeuilles voor klanten met externe hedgefondsbeheerders via beheerde accounts. Dit maakt meer activacontrole, transparantie en maatwerk mogelijk.  

Adviesrelaties
Wij bieden onderzoek op maat en thought leadership aan grote, deskundige institutionele beleggers en adviseren hen over hun hedgefondsbeleggingen