Aandelen

Aberdeen Standard Investments beheert een volledige reeks van aandelenstrategieën die alle risico/rendementssprofielen bestrijken met als doel aan de behoeften van onze klanten  te voldoen.  Onze aandelenportefeuilles zijn zeer divers wat betreft risicotolerantie en rendementsdoelstellingen, maar de benadering is hetzelfde: consequent toegevoegde waarde leveren door middel van een fundamentele aandelenselectie en actief beheer.

Onze gedisciplineerde beleggingsprocessen hebben uiteenlopende risico- en rendementsdoelstellingen, maar zijn gebaseerd op bottom-up aandelenselectie. We hanteren hierbij een teambenadering: onze beheerders van aandelenbeleggingen werken nauw samen met collega's in de teams voor andere activaklassen. Zo kunnen we volop profiteren van de inzichten en expertise van beleggingsprofessionals in alle markten en activaklassen. Onze teams houden een uitgebreide dekking van wereldwijde markten in stand en hebben direct toegang tot de hoogste niveaus van het bedrijfsmanagement.

Onze transparante beleggingsprocessen zijn ontwikkeld gedurende meerdere marktcycli. De kern van onze beleggingsbenadering is een sterke nadruk op het creëren van langetermijnwaarde, waarbij voldoen aan de verwachtingen van de klant centraal staat. Wat onze beleggingsprocessen met name kenmerkt is onder meer:

 • Eigen onderzoek. Dit stelt ons in staat om financiële ontwikkelingen, risico's en kansen te evalueren. Tevens benutten we hiermee onze lokale aanwezigheid en optimaliseren we ons directe contact met het management van de bedrijven waarin we beleggen
 • Verantwoordelijkheid. Hoewel onze aanpak is gebaseerd op een collegiale aanpak, nemen onze beheerders individueel verantwoordelijkheid voor hun investeringsbeslissingen.
 • Nadruk op risico. Diversificatie en risicoanalyse zijn essentieel. Alle risicoaspecten binnen onze portefeuilles worden volledig beoordeeld en gemeten – het aandeel, de sector en het land
 • Een langetermijnvisie. We streven ernaar om rendement voor onze klanten te genereren door met sterke overtuiging langetermijnposities in te nemen in passende beleggingen
 • Verantwoord beleggen. Bij de diepgaande risicobeoordeling van de bedrijven die we onderzoeken hoort een ESG-analyse. Bij al onze aandelenstrategieën worden ESG-risico's en kansen in aanmerking genomen

Ons brede scala aan aandelenstrategieën omvat onder meer:

 • Aandelen wereldwijd – omvat kern-, ethische, inkomensgeoriënteerde en onbeperkte strategieën.
 • Aandelen uit het VK – omvat kern-, ethische, inkomensgeoriënteerde en hoge alfastrategieën
 • Europese aandelen – omvat kern-, inkomensgeoriënteerde, ethische en onbeperkte strategieën
 • Aandelen uit opkomende markten wereldwijd – omvat enkele landen en pan-regionale portefeuilles, waarbij gebruik wordt gemaakt van kern-, inkomensgeoriënteerde, midcap en onbeperkte strategieën en strategieën met verhoogde diversificatie
 • Azië-Pacific ex Japan – omvat strategieën voor enkele landen en regio's
 • Amerikaanse aandelen – omvat kern-, onbeperkte en inkomensstrategieën
 • Japanse aandelen - kern-, onbeperkte en hoge alfa-strategieën
 • Kleinere bedrijven – omvat strategieën gericht op ontwikkelde en opkomende markten
Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren, uw klanten krijgen mogelijk minder terug dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag.