Liquiditeit

Ons aanbod van liquiditeitsoplossingen is er niet alleen op gericht om de waarde van het kapitaal te behouden, maar ook om beleggers een rendement te bieden dat hoger ligt dan de traditionele bankdeposito's. Veel institutionele beleggers vinden dit soort oplossingen bijzonder aantrekkelijk omdat het hen in staat stelt hun werkkapitaal efficiënt te beheren. Een bijkomend voordeel is dat deze oplossingen kunnen bijdragen aan de diversificatie van hun courante beleggingen en dus ook het risico kunnen verlagen.

We beheren een breed scala aan liquidity assets voor een verscheidenheid aan institutionele klanten. Tot deze beleggers behoren bedrijven, banken, bouwverenigingen, lokale overheden, universiteiten, liefdadigheidsinstellingen en pensioenfondsen. Aberdeen Standard Investments biedt een selectie van liquiditeitsoplossingen die aan uw behoeften kunnen voldoen, of het nu gaat om het kapitaalbehoud, dagelijkse handelsliquiditeit of een verhoogd rendement.

Onze expertise in het beheer van liquide activa biedt ons bij Aberdeen Standard Investments de mogelijkheid om oplossingen op maat aan te bieden, die kunnen worden afgestemd op uw specifieke liquiditeits- en rendementsdoelstellingen. Onze liquiditeitsoplossingen zijn beschikbaar voor beleggers die op zoek zijn naar dagelijkse toegang tot hun liquide activa of die geen onmiddellijke toegang nodig hebben maar op zoek zijn naar mogelijkheden om hun rendement te verhogen.

Belangrijke kenmerken van ons aanbod van liquiditeitsoplossingen zijn onder meer:

  • doorgaans AAA-ratings van de grootste ratingbureaus
  • diversificatie van zowel beleggingen als risico's
  • beschikbaarheid in de belangrijkste valuta's
  • liquide, zeer veilige en actief beheerde portefeuilles
  • constante en variabele fondsen voor nettovermogenswaarde

Beleggers in onze liquiditeitsportefeuilles profiteren van een zeer ervaren team van beleggingsprofessionals die een robuuste beleggingsbenadering hanteren. Dit is gebaseerd op de drie kernprincipes van kapitaalbehoud, behoud van liquiditeit en een stabiel rendement.

Ons succesvolle beheer van liquiditeiten is gestoeld op het vermogen om te putten uit beleggingsexpertise op verscheidene gebieden, verspreid over verschillende activaklassen. Dit inzicht stelt beheerders in staat om te putten uit onderzoek en perspectieven vanuit onze strategische teams voor krediet-, rente- en macro-economische strategieën.

Deze teambenadering, in combinatie met de wereldwijde schaal van Aberdeen Standard Investments, zorgt ervoor dat onze liquiditeitsoplossingen onze klanten maximale waarde en kansen bieden. De bestaande liquiditeitsproducten van zowel Standard Life Investments als Aberdeen Asset Management blijven beschikbaar voor klanten.

Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren, uw klanten krijgen mogelijk minder terug dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag.