Kwantitatieve beleggingen

Het team voor kwantitatieve beleggingen, dat gevormd werd in 2005, beheert een divers scala aan producten waaronder passieve producten, factorbeleggen en actieve kwantitatieve strategieën.

We hebben 27 beleggingsspecialisten, werkzaam in Edinburgh, Londen en Singapore, die ervoor zorgen dat we onze klanten oplossingen kunnen aanbieden die aangepast zijn aan hun behoeften. Met behulp van onze eigen, op regels gebaseerde aanpak beheren wij vastrentende, kwantitatieve aandelen- en derivatenportefeuilles op alle markten.

Ons beleggingsproces is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en beleggingstheorie. We identificeren bronnen van overtollige risico-gecorrigeerde rendementen, testen deze gedurende de conjunctuurcyclus en gebruiken ze in onze actieve kwantitatieve portefeuilles op een systematische en kosteneffectieve manier waarbij de risico’s worden beheerd. We zijn goed in staat om aan de eisen van onze klanten te voldoen, omdat wij door onze diepgaande kennis van de individuele rendementsbronnen in staat zijn deze te combineren tot effectieve beleggingsoplossingen.

Onze kwantitatieve beleggingsstrategieën omvatten:

  • Traditionele indexatie – met soortgelijke prestaties als die van traditionele benchmarks, zoals de FTSE All-Share Index en die gewogen worden volgens de marktkapitalisatie van elke onderneming. We gebruiken hierbij een proces dat schaalbaar en herhaalbaar is en waarbij het risico wordt beheerst.
  • Fundamentele indexatie – met soortgelijke prestaties als die van fundamentele aandelenindices. Deze benchmarks selecteren en wegen op basis van verschillende factoren zoals vrije cashflow, dividenden en totaalomzet. Op basis van deze 'fundamentals' worden ratings gebruikt om de weging van een bepaald bedrijf binnen de index te bepalen. In het bijzonder beheren we een aantal strategieën die gelinkt zijn aan de FTSE RAFI™ (Research Affiliates Fundamental Index)-reeks waardoor we exposure bieden aan het Verenigd Koninkrijk en wereldwijde en opkomende markten.
  • Verhoogde indexatie – beoogt rendementen te genereren die iets hoger liggen dan die van de benchmark, door een vergelijkbaar risiconiveau te nemen. In ons beleggingsproces wordt een aandelenindex als uitgangspunt genomen en worden thema’s zoals waarde, zorgvuldig management en financiële draagkracht gemodelleerd. Voor elk van deze thema's hebben we een sterke beweegreden, of hebben we door backtesten vastgesteld dat het waarschijnlijk beter zal presteren dan de index gedurende een conjunctuurcyclus. Vervolgens wordt de portefeuille overwogen naar de geïdentificeerde thema’s om een consistent, risico-gecorrigeerd rendement te behalen.
  • Factorbeleggen (SMARTER Beta™) – combineert de voordelen van actief en passief beheer door middel van een nieuwe ‘third approach’ van beleggen. Met factorbeleggen wordt beoogd hogere rendementen of lagere risiconiveaus te behalen dan de markt. Er wordt gebruik gemaakt van risicopremiefactoren (vergelijkbaar met de hierboven beschreven verhoogde indexthema’s) met behoud van de vele voordelen van conventionele indexering zoals eenvoud, objectiviteit, transparantie en relatief lage kosten. SMARTER Beta™ is gericht op het behalen van zowel een hoger rendement als een lager risico.
  • Producten op maat – we beheren ook een aantal op maat gemaakte derivaten en gestructureerde producten.
Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren, uw klanten krijgen mogelijk minder terug dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag.