Rentmeesterschap en ESG

Niet alleen is de afweging van ESG (environmental, social en governance)-factoren verankerd in ons hele beleggingsproces, maar ook bieden we klanten ESG-oplossingen op maat om in specifieke beleggingsbehoeften te voorzien. Onze samenwerking met bedrijven waarin we beleggen is gestoeld op enkele kernprincipes.

Ons Stewardship en ESG-benadering wordt onder meer gekenmerkt door het volgende:

  • Strategie en management - aangezien ook markten en omstandigheden veranderen, ontwikkelt de bedrijfsstrategie zich voortdurend. Zonder een duidelijke bedrijfsvisie – en uitstekende leidinggevenden die deze visie verwezenlijken – is het onmogelijk om op de lange termijn waarde te genereren. Onze analisten werken samen met de teams van leidinggevenden van de bedrijven waar we in investeren en ze wonen ook de belangrijkste aandeelhoudersvergaderingen bij.
  • ESG en bestuur - de bedrijven waar we in investeren besteden veel aandacht aan corporate governance en het beheren van ESG-risico’s/-kansen, zodat naleving van alle wet- en regelgeving en volgens gedragscode altijd worden gegarandeerd. We hebben dan ook een zerotolerancebeleid wat betreft omkoping en corruptie.
  • Cultuur -bedrijfscultuur is essentieel voor het succes van een bedrijf op de lange termijn. We kijken naar ambitieuze bedrijven die op een goede manier met hun medewerkers, klanten en aandeelhouders samenwerken en zo sterk teamwork binnen het bedrijf bevorderen.
  • Mensen en diversiteit - succesvolle bedrijven beperken zich niet in de manier waarop ze hun mensen aanwerven en zich laten ontwikkelen. We besteden in het bijzonder aandacht aan de diversiteit en de inclusiviteit van de werkomgeving, hoe opleiding en ontwikkeling worden aangepakt en of er sprake is van eerlijke beloning.
  • De zorg voor klanten - alle bedrijven hebben de plicht om in het beste belang van hun klanten te handelen. Wij zijn van mening dat bedrijven die hun klanten vooropstellen op langere termijn betere resultaten zullen leveren. Dit houdt in: het creëren van producten en diensten van hoge kwaliteit, transparant beleid, betrouwbare bedrijfsvoering en een zorgvuldige omgang met de informatie van klanten.
  • Waarde voor aandeelhouders - winst en gecreëerde waarde voor aandeelhouders zijn het resultaat van een effectieve prestatie voor alle andere belanghebbenden - of dat nu klanten, medewerkers of leveranciers zijn.
Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren, uw klanten krijgen mogelijk minder terug dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag.