Rentmeesterschap

Bij Aberdeen Standard Investments nemen we onze rol in rentmeesterschap en Environment, Social en Governance (ESG) serieus. Aangezien we verantwoordelijke, actieve langetermijnbeleggers zijn, vormen rentmeesterschap en ESG fundamentele onderdelen van onze bedrijfsbrede beleggingsfilosofie en ons beleggingsproces.

Rentmeesterschap draait om inzicht in alles dat te maken heeft met activa, met name als het gaat om de kansen en de risico’s. Dit doen we voordat we beleggen, waardoor we ervan verzekerd zijn dat de portefeuilles die we voor onze klanten samenstellen altijd van de hoogste kwaliteit zijn.

Niet alleen beoordelen we cruciale ESG-aspecten en nemen we deze mee in onze besluitvorming, maar ook bieden we klanten ESG-oplossingen op maat om aan hun beleggingsbehoeften te voldoen. Onder aanvoering van onze specialisten op het gebied van rentmeesterschap en ESG wordt een geheel integrale benadering tot stand gebracht.

Hand

Strategie en management

Aangezien ook markten en omstandigheden veranderen, ontwikkelt de bedrijfsstrategie zich voortdurend. Zonder een duidelijke bedrijfsvisie – en uitstekende leidinggevenden die deze visie verwezenlijken – is het onmogelijk om op de lange termijn waarde te genereren. Onze analisten werken samen met de teams van leidinggevenden van de bedrijven waar we in investeren en ze wonen ook de belangrijkste aandeelhoudersvergaderingen bij.

ESG en bestuur

De bedrijven waar we in investeren besteden veel aandacht aan corporate governance en het beheren van ESG-risico’s/-kansen, zodat naleving van alle wet- en regelgeving en volgens gedragscode altijd worden gegarandeerd. We hebben dan ook een zerotolerancebeleid wat betreft omkoping en corruptie.

Cultuur

Bedrijfscultuur is essentieel voor het succes van een bedrijf op de lange termijn. We kijken naar ambitieuze bedrijven die op een goede manier met hun medewerkers, klanten en aandeelhouders samenwerken en zo sterk teamwork binnen het bedrijf bevorderen.

Mensen en diversiteit

Succesvolle bedrijven beperken zich niet in de manier waarop ze hun mensen aanwerven en zich laten ontwikkelen. We besteden in het bijzonder aandacht aan de diversiteit en de inclusiviteit van de werkomgeving, hoe opleiding en ontwikkeling worden aangepakt en of er sprake is van eerlijke beloning.

De zorg voor klanten

Alle bedrijven hebben de plicht om in het beste belang van hun klanten te handelen. Wij zijn van mening dat bedrijven die hun klanten vooropstellen op langere termijn betere resultaten zullen leveren. Dit houdt in: het creëren van producten en diensten van hoge kwaliteit, transparant beleid, betrouwbare bedrijfsvoering en een zorgvuldige omgang met de informatie van klanten.

Waarde voor aandeelhouders

Winst en gecreëerde waarde voor aandeelhouders zijn het resultaat van een effectieve prestatie voor alle andere belanghebbenden - of dat nu klanten, medewerkers of leveranciers zijn.

 • hand

  Strategie en management

  Aangezien ook markten en omstandigheden veranderen, ontwikkelt de bedrijfsstrategie zich voortdurend. Zonder een duidelijke bedrijfsvisie – en uitstekende leidinggevenden die deze visie verwezenlijken – is het onmogelijk om op de lange termijn waarde te genereren. Onze analisten werken samen met de teams van leidinggevenden van de bedrijven waar we in investeren en ze wonen ook de belangrijkste aandeelhoudersvergaderingen bij.

 • ESG en bestuur

  De bedrijven waar we in investeren besteden veel aandacht aan corporate governance en het beheren van ESG-risico’s/-kansen, zodat naleving van alle wet- en regelgeving en volgens gedragscode altijd worden gegarandeerd. We hebben dan ook een zerotolerancebeleid wat betreft omkoping en corruptie.

 • Cultuur

  Bedrijfscultuur is essentieel voor het succes van een bedrijf op de lange termijn. We kijken naar ambitieuze bedrijven die op een goede manier met hun medewerkers, klanten en aandeelhouders samenwerken en zo sterk teamwork binnen het bedrijf bevorderen.

 • Mensen en diversiteit

  Succesvolle bedrijven beperken zich niet in de manier waarop ze hun mensen aanwerven en zich laten ontwikkelen. We besteden in het bijzonder aandacht aan de diversiteit en de inclusiviteit van de werkomgeving, hoe opleiding en ontwikkeling worden aangepakt en of er sprake is van eerlijke beloning.

 • De zorg voor klanten

  Alle bedrijven hebben de plicht om in het beste belang van hun klanten te handelen. Wij zijn van mening dat bedrijven die hun klanten vooropstellen op langere termijn betere resultaten zullen leveren. Dit houdt in: het creëren van producten en diensten van hoge kwaliteit, transparant beleid, betrouwbare bedrijfsvoering en een zorgvuldige omgang met de informatie van klanten.

 • Waarde voor aandeelhouders

  Winst en gecreëerde waarde voor aandeelhouders zijn het resultaat van een effectieve prestatie voor alle andere belanghebbenden - of dat nu klanten, medewerkers of leveranciers zijn.

Risicowaarschuwing
Risicowaarschuwing - De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren, uw klanten krijgen mogelijk minder terug dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag.