Sekretesspolicy

Vi gör vårt yttersta för att värna om alla besökares integritet på webbplatsen www.aberdeenstandard.com (”Webbplatsen”). Du blir aldrig ombedd att lämna ut personuppgifter i syfte att ta emot information eller använda tjänsterna på Webbplatsen. Vi använder cookies (se paragraf 9 för mer information) och när du surfar på Webbplatsen lagrar vi information om hur du använder Webbplatsen i syfte att förbättra kvaliteten på de tjänster vi erbjuder dig.  Vi kan till exempel använda uppgifterna till att välja den mest lämpliga sidlayouten och navigeringen. Vi erbjuder länkar till externa webbplatser från tredje man och andra webbplatser som tillhör koncernen Standard Life Aberdeen. Vi vill påminna om att dessa webbplatser kan skicka sina egna cookies till användare, eller på annat sätt samla in data eller begära in personuppgifter.  Vi ansvarar inte för informationsinsamlingsmetoderna på webbplatser som du kan öppna via vår Webbplats och uppmuntrar dig att läsa genom sekretesspolicyn för varje webbplats innan du lämnar ut personuppgifter.