Aktier

Vår aktiva aktiestrategi är enkel: Vi vill hitta kvalitetsföretag till rätt pris – och sedan behålla dem under lång tid för att ta del av hela deras potential.

  • Bottom-up-investeringsmetod med betoning på företagens grundläggande faktorer
  • Teambaserad strategi, med förvaltare baserade i de regioner vi investerar i
  • Vi försöker tillföra ett värde genom att välja ut aktier av hög kvalitet som säljs till ett attraktivt pris och undvika verksamhetsområden som vi inte förstår
  • Vi gör våra egna analyser om företag
  • Vi gör inga investeringar utan att ha intervjuat företagets ledning
  • Låg portföljomsättning, vi köper aktier och behåller dem under lång tid

Fokus på möjligheter

Aktier i Asien-Stillahavsregionen

Aktiemarknaderna i Asien erbjuder stora tillväxtmöjligheter och ett brett utbud av välskötta företag med stor entreprenörsanda. I takt med att Asiens länder i allt högre grad inför ekonomiska modeller som drivs mindre av export och mer av inhemsk konsumtion, tror vi att regionen har god potential för långsiktig tillväxt. Investerare kan dra nytta av den lokala kunskapen och den omfattande arbetsinsatsen hos våra förvaltar- och analytikerteam. Vi strävar efter att utnyttja Asiens tillväxtpotential med vår investeringsprocess, som bygger på ett grundläggande "bottom-up" aktieurval.

Rangées d'étals de marché

Djupare diversifiering

Bredda din exponering med rätt perspektiv.

Läs mer
Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.