Aktier

Vår aktiva aktiestrategi är enkel: Vi vill hitta kvalitetsföretag till rätt pris – och sedan behålla dem under lång tid för att ta del av hela deras potential.

  • Bottom-up-investeringsmetod med betoning på företagens grundläggande faktorer
  • Teambaserad strategi, med förvaltare baserade i de regioner vi investerar i
  • Vi försöker tillföra ett värde genom att välja ut aktier av hög kvalitet som säljs till ett attraktivt pris och undvika verksamhetsområden som vi inte förstår
  • Vi gör våra egna analyser om företag
  • Vi gör inga investeringar utan att ha intervjuat företagets ledning
  • Låg portföljomsättning, vi köper aktier och behåller dem under lång tid

Fokus på möjligheter

Mindre företag

Aktier i mindre företag erbjuder ofta exponering mot andra delar av ekonomin som vanligtvis inte är representerade i storbolagsindex. Dessutom kan verksamheten inom dessa mindre företag ofta befinna sig på tidigare utvecklingsstadier, vilket ger potential till snabb tillväxt.

Mindre företag brukar locka till sig mindre intresse från analytiker än sina större klasskamrater. Det innebär att det kan finnas större och fler avvikelser mellan deras grundläggande värde och marknadens värdering – vilket skapar en bra miljö för aktieförvaltare som arbetar enligt bottom-up-principen.

Funds Fund Guide Factsheet KIID
Standard Life Investments - European Smaller Companies Fund
 
 
 
Aberdeen Global - North American Smaller Companies Fund
 
 
 

Global Smaller Companies: Smaller Companies, big opportunities

Global Smaller Companies: The automatic revolution

Global Smaller Companies: The evolution of food

Global Smaller Companies: The future of health

Aktier i Asien-Stillahavsregionen

Aktiemarknaderna i Asien erbjuder stora tillväxtmöjligheter och ett brett utbud av välskötta företag med stor entreprenörsanda. I takt med att Asiens länder i allt högre grad inför ekonomiska modeller som drivs mindre av export och mer av inhemsk konsumtion, anser vi att regionen har god potential för långsiktig tillväxt.

Investerare kan dra nytta av den lokala kunskapen och den omfattande arbetsinsatsen hos våra erfarna förvaltar- och analytikerteam. Vi strävar efter att utnyttja Asiens tillväxtpotential med vår etablerade investeringsprocess, som bygger på ett grundläggande bottom-up-aktieurval.

Funds Factsheet KIID
Aberdeen Global - China A Share Equities Fund
 
 

Tillväxtmarknadsaktier

Aktiemarknaderna i utvecklingsländer erbjuder stora tillväxtmöjligheter, liksom ett brett utbud av innovativa företag med stor entreprenörsanda.

Investerare kan dra nytta av den specialiserade, lokala kunskapen och den omfattande forskningsinsatsen hos vårt erfarna team. Vi strävar efter att utnyttja tillväxtpotentialen i utvecklingsländer med vår etablerade investeringsprocess, som bygger på ett grundläggande bottom-up-aktieurval.

Funds Factsheet KIID
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund
 
 

Ansvarsfull förvaltning och ESG

Vår investeringsstrategi har ett integrerat ramverk för frågor om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Medvetenhet om ESG-faktorer innebär att vi tar hänsyn till de ekonomiska risker och anseenderisker som är kopplade till företagen vi investerar i. Av den här anledningen är ESG-engagemang inte en kostnad, utan snarare en metod som kan lyfta investeringens resultat.

Vi anser att vi bör agera som ansvarsfulla förvaltare av kundernas tillgångar och sträva efter att se till att våra investeringsbeslut påverkar samhället i positiv riktning, precis som det ekonomiska resultatet.

Funds Whitepaper Factsheet KIID
Standard Life Investments - Global Equity Impact Fund
 
 
 

Impact Investing - using the power of capital to bring health & education to millions

Rangées d'étals de marché

Djupare diversifiering

Bredda din exponering med rätt perspektiv.

Läs mer
Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.