Fastigheter

Vårt specialiserade fastighetsteam utnyttjar sin erfarenhet av den globala fastighetsmarknaden och kunskaper om lokala marknader. Vi lägger stor vikt vid kvalitet, vilket visar sig genom lokala analyser och noggrann förvaltning med målsättningen att uppnå stabil och riskjusterad avkastning.

  • Samlade, segregerade, värdepappers-, specialiserade och globala portföljer
  • Ett analytikerteam med lång erfarenhet
  • Bevisad förmåga att aktivt förvalta fastighetstillgångar
  • Disciplinerad, teambaserad process: först kvalitet, sedan pris
  • Fokuserade på risk, inte marknadsavkastning – som vi inte kan styra
  • Regional erfarenhet
  • Expertis inom både direkta och indirekta fastighetsinvesteringar

Fokus på möjligheter

Fastigheter i Europa

Europas fastighetsmarknader erbjuder ett brett utbud av investeringsmöjligheter och omfattar såväl bostadsfastigheter som olika kommersiella sektorer, till exempel butiker, kontor och logistikcenter. För att uppnå överavkastning är det avgörande att ha specialiserad kunskap om enskilda länder och städer.

Investeringarna är alltid kopplade till de fysiska, underliggande tillgångarna. Direkta fastighetsinvesteringar kan också kombineras med indirekta investeringar i andra fastighetsfonder.

Fonds Reasons Why Fast Facts Termsheet
Aberdeen European Balanced Property Fund
 
 
 
Aberdeen Standard Pan European Residential Property Fund
 
 
 
Rangées d'étals de marché

Djupare diversifiering

Bredda din exponering med rätt perspektiv.

Läs mer
Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.