Kontor runt om i världen 

Vi är en global kapitalförvaltare i ordets sanna bemärkelse – med 50 kontor och investeringscenter i 24 länder.

Genom storskaligheten uppnår vi närvaro över hela världen. Vi förvaltar tillgångar åt stora och små kunder från 24 globala kontor, med hjälp av kundservicepersonal på 50 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien, Mellanöstern och Australien. Närheten till marknaden ger ökade insikter som hjälper oss vid investeringar och gör att vi bättre kan förstå våra kunders behov.

Global ASI locations

Investerade tillgångar värda 575.7 miljarder pund *

80 länder

Över 1 000 anställda på investeringssidan

24 globala kontor

50 kundsupportkontor

* avser 31 december 2017

Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.