Sverige

Vasagatan

Vasagatan 43
411 37 Goteborg
Sweden

Kontakter – alla tillgångsslag

Lina Alvemur

Head of Business Development – Sweden

Tel: +46 (0)8 412 80 26

Mobil: +46 (0)70 308 67 48

Epost: lina.alvemur@aberdeenstandard.com

 

Angelika Blomquist

Business Development Executive – Sweden

Tel: +46 (0)8 412 86 94

Mobil: +46 (0)76 632 53 00

Epost: angelika.blomquist@aberdeenstandard.com

Övriga kontakter

Susanne Edström

HR Manager

Tel: +46 (0)8 412 86 63

Epost: susanne.edstrom@aberdeenstandard.com

 

Karin Hjertén

Marketing Manager

Tel: +46 (0)8 412 80 78

Epost: karin.hjerten@aberdeenstandard.com

Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.