Portföljinnehav

Portföljinnehav

Värderingsdatumet är månadsslutet, t.ex. har en rapport för mars månad har värderingsdatum den 31 mars, alternativt på månadens sista arbetsdag. Portföljinnehav för aktiefonder, multi-assetfonder och fond-i-fonder uppdateras den sjunde arbetsdagen i månaden. För räntefonder uppdateras portföljinnehavet den 15 arbetsdagen varje månad.

Disclaimer

Viktig information – Innehav kan förändras när som helst. Innehav ska inte användas som grund för investeringsbeslut och ska inte tolkas som investeringsanalys eller -rådgivning avseende specifika värdepapper. Genom att ta del av portföljinnehavet godkänner du att inte reproducera, distribuera eller sprida portföljinnehav helt eller delvis.