Global Outlook May

Aktiemarknaderna är inte långt från tidernas toppnoteringar och den långsiktiga avkastningen på obligationer närmar sig en lägstanotering. Detta belyser vikten av diversifiering. Vi undersöker några metoder som investerare kan använda för att diversifiera, både inom traditionella och nya tillgångsklasser.

Viewing articles by category tag: Diversification

Error
There are no articles.
Error
There was an error getting the articles.
There are no more results to load

E-posttjänster

Anmäl dig för att få våra marknadskommentarer och tankeledande uppdateringar direkt i inkorgen

Räntebärande instrument

Investeringar i räntebärande instrument inklusive stats- och företagsobligationer.

Aktier

Aktier i börsnoterade bolag ger investerare möjlighet att ta del av företagens tillväxt och utdelning till aktieägare.

Multi-asset

Våra multi-asset-fonder investerar i ett brett utbud av tillgångar, allt från aktier till obligationer, fastigheter, råvaror och alternativa investeringar.

Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.